Mesaj cu ocazia Zilei Mondiale a Tineretului

Mesajul Sfântului Părinte
Papa Ioan Paul al II-lea
cu ocazia celei de a XVII-a
Zi Mondială a Tineretului

„Voi sunteți sarea pământului…
Voi sunteți lumina lumii ” (Matei 5,13-14)

Dragi tineri

1. Păstrez vie amintirea minunatelor momente pe care le-am trăit împreună la Roma în timpul Marelui Jubileu al Anului 2000, când voi ați venit în pelerinaj la mormintele Apostolilor Petru și Pavel. În tăcere, în șiruri lungi, ați trecut prin Poarta Sfântă și v-ați pregătit pentru a primi Sacramentul Spovezii; apoi în timpul veghei de noapte și al Liturghiei de dimineață de la Tor Vergata ați trăit o intensă experiență spirituală și eclesială; întăriți în credință, v-ați întors acasă pentru a îndeplini misiunea pe care v-am încredințat-o: aceea de a deveni, în pragul noului mileniu, mărturisitori curajoși ai Evangheliei.

Acum, Ziua Mondială a Tineretului a devenit o parte importantă a vieții voastre, precum și a vieții Bisericii. Vă invit de aceea să vă pregătiți pentru a XVII-a celebrare a acestui mare eveniment internațional, care se va desfășura în vara anului viitor în Toronto, Canada. Va fi o nouă ocazie de a-l întâlni pe Cristos, de a da mărturie despre prezența Lui în societatea de astăzi, și de a deveni constructori ai „civilizației iubirii și adevărului”.

2. „Voi sunteți sarea pământului… Voi sunteți lumina lumii.” (Matei 5,13-14): aceasta este tema pe care am ales-o pentru următoarea Zi Mondială a Tineretului. Imaginile sării și a luminii folosite de Isus sunt bogate în semnificații și se completează una pe alta. În vechime, sarea și lumina erau considerate ca elemente esențiale ale vieții umane.

„Voi sunteți sarea pământului…” Unul din principalele roluri ale sării este să condimenteze hrana, să îi dea gust și savoare. Această imagine ne amintește că, prin Botez, întreaga noastră ființă a fost transformată profund, deoarece a fost „condimentată” cu viață noua care vine de la Cristos (cf. Romani 6,4). Sarea care ne conservă identitatea creștină, chiar și într-o lume puternic secularizată, este harul Botezului, prin care am fost renăscuți, prin care am început să trăim în Cristos și am devenit capabili să răspundem chemării Lui de a oferi trupurile noastre „ca pe o jertfă vie, sfântă, bine plăcută lui Dumnezeu” (Romani 12,1). Scriindu-le creștinilor din Roma, Sfântul Pavel îi îndeamnă să arate cu claritate că modul lor de a trăi și gândi este diferit de cel al contemporanilor lor: „Și să nu vă potriviți cu acest veac, ci să vă schimbați prin înnoirea minții, ca să deosebiți care este voia lui Dumnezeu, ce este bun și plăcut și desăvârșit” (Romani 12,2).

Sarea este de mult timp folosită și pentru conservarea hranei. Ca sare a pământului, voi sunteți chemați să conservați credința pe care ați primit-o și să o transmiteți intactă celorlalți. Generația voastră se confruntă într-un mod deosebit cu păstrarea depozitului credinței (cf. 2 Tesaloniceni 2,15; 1 Timotei 6,20; 2 Timotei 1,14).

Descoperiți-vă rădăcinile creștine, învățați despre istoria Bisericii, aprofundați-vă cunoștințele despre moștenirea spirituală care v-a fost transmisă, mergeți pe urmele mărturisitorilor și ale învățătorilor care v-au precedat! Doar rămânând fideli poruncilor lui Dumnezeu, Legământului pe care Cristos l-a pecetluit cu Sângele Său vărsat pe Cruce, veți putea fi apostolii și mărturisitorii noului mileniu.

Este în natura ființelor umane, și în special a tinerilor, să caute Absolutul, sensul și plinătatea vieții. Dragi tineri, nu vă mulțumiți cu nimic altceva decât cu cele mai înalte idealuri! Nu vă lăsați descurajați de cei care sunt deziluzionați de viață și care au devenit surzi la cele mai profunde și autentice dorințe ale inimilor lor. Sunteți îndreptățiți să nu fiți satisfăcuți de distracții lipsite de conținut, de mode trecătoare și de idealuri mărunte de viață. Dacă aveți un dor puternic față de Domnul veți ști evita mediocritatea și conformismul atât de răspândite în societatea noastră.

3. „Voi sunteți lumina lumii…”. Pentru cei care îl ascultau atunci pe Isus, ca și pentru noi, simbolul luminii evocă dorința de adevăr și setea de a ajunge la plinătatea cunoașterii, care sunt imprimate adânc în fiecare ființă umană.

Când lumina scade sau dispare de tot, nu mai vedem lucrurile așa cum sunt ele în realitate. În toiul nopții ne putem simți înspăimântați și nesiguri, și așteptăm cu nerăbdare sosirea luminii zorilor. Dragi tineri, voi trebuie să fiți străjerii dimineții (cf. Isaia 21,11-12) care anunță răsăritul soarelui, care este Cristos cel Înviat!

Lumina despre care Isus vorbește în Evanghelii este lumina credinței, darul gratuit al lui Dumnezeu, care iluminează inima și limpezește mintea. „Fiindcă Dumnezeu, Care a zis: ‘Strălucească, din întuneric, lumina’ – El a strălucit în inimile noastre, ca să strălucească cunoștința slavei lui Dumnezeu, pe fața lui Hristos” (2 Corinteni 4,6). De aceea sunt atât de importante cuvintele prin care Isus își explică identitatea și misiunea: „Eu sunt Lumina lumii; cel ce Îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții” (Ioan 8,12).

Întâlnirea personală cu Cristos învăluie viața noastră într-o lumină nouă, ne așează pe calea cea dreaptă și ne trimite să fim mărturisitorii Lui. Acest mod nou de a privi lumea și oamenii, care ne vine de la El, ne introduce mai adânc în misterul credinței, care nu este doar o sumă de afirmații teoretice care să fie acceptate și aprobate de minte, ci o experiență care trebuie însușită, un adevăr care trebuie trăit, sarea și lumina întregii realități (cf. Veritatis Splendor, 88).

În aceste vremuri secularizate, când mulți dintre contemporanii noștri gândesc și acționează ca și cum Dumnezeu nu ar exista, sau sunt atrași de forme iraționale de religie, voi, dragi tineri, trebuie să arătați că credința este o decizie personală care implică întreaga voastră viață. Fie ca Evanghelia să fie măsura și călăuza alegerilor și planurilor vieții voastre! Astfel veți deveni misionari prin tot ceea ce faceți și spuneți, și oriunde munciți și trăiți veți fi semne ale iubirii lui Dumnezeu, martori credibili ai prezenței iubitoare a lui Isus Cristos. Nu uitați niciodată: „Nimeni nu aprinde o făclie și o pune sub obroc” (Matei 5,15)!

Așa cum sarea să savoare hranei și așa cum lumina iluminează întunericul, tot așa și sfințenia dă sens deplin vieții, făcând-o să reflecte gloria lui Dumnezeu. Cât de mulți sfinți, în special tineri, putem întâlni de-a lungul istoriei Bisericii! În iubirea lor pentru Dumnezeu, virtuțile lor eroice au strălucit înaintea lumii, și astfel ei au devenit modele de viață pe care Biserica le-a propus spre imitare. Să ne amintim doar de câțiva dintre ei: Agnes de Roma, Andrei de Phú Yen, Pedro Calungsod, Iosefina Bakhita, Tereza de Lisieux, Pier Giorgio Frassati, Marcel Callo, Francisco Castelló Aleu și Kateri Tekakwitha, tânăra indiancă numită „Crinul Mohicanilor”. În rog pe Dumnezeu cel Întreit Sfânt ca, prin mijlocirea acestei mari mulțimi de mărturisitori, să vă facă și pe voi sfinți, dragi tineri, sfinți ai celui de-al treilea mileniu!

4. Dragii mei, este timpul să ne pregătim pentru a XVII-a Zi Mondială a Tineretului. Vă invit în mod special să citiți și să aprofundați Scrisoarea Apostolică „Novo Millennio Ineunte”, pe care am scris-o la începutul acestui an pentru a fi alături de toți creștinii în această nouă etapă a vieții Bisericii și a omenirii: „Un nou secol, un nou mileniu se deschid în lumina lui Cristos. Totuși nu toți văd această lumină. Noi avem misiunea minunată și exigentă de a deveni ‘reflectarea’ ei.” (Nr. 54).

Da, acum este timpul pentru misiune! În Diecezele și parohiile voastre, în asociațiile și comunitățile voastre, Cristos vă cheamă, iar Biserica vă primește ca și casă și școală de comuniune și rugăciune. Aprofundați studiul Cuvântului lui Dumnezeu și lăsați-l să vă ilumineze mințile și inimile. Luați energie din harul sacramental al Spovezii și Euharistiei. Vizitați-l pe Domnul în acea întâlnire „inimă la inimă”, care este Adorația Euharistică. Zi după zi, veți primi un nou impuls care vă va ajuta să aduceți alinare celor care suferă și pace lumii. Mulți oameni sunt răniți de viață: sunt excluși de la progresul economic, și sunt fără casă, familie, loc de muncă; există oameni care sunt pierduți într-o lume a iluziilor sau care au abandonat orice speranță. Contemplând lumina care strălucește pe fața lui Cristos Înviat, veți învăța să trăiți ca „fii ai luminii și fii ai zilei” (1 Tesaloniceni 5,5), arătând tuturor că „roada luminii e în orice bunătate, dreptate și adevăr” (Efeseni 5,9).

5. Dragi tineri, Toronto vă așteaptă pe toți cei care puteți să mergeți acolo! În inima unui oraș multi-cultural și multi-confesional, îl vom proclama pe Cristos ca unicul Mântuitor și mântuirea universală, al cărei Sacrament este Biserica. În răspuns la chemarea stăruitoare a Domnului, care dorește cu ardoare „ca toți să fie una” (Ioan 17,11), trebuie să ne rugăm pentru deplina comuniune între creștini în adevăr și iubire.

Veniți și faceți ca pe marile străzi ale orașului Toronto să răsune vestea plină de bucurie că Cristos îi iubește pe toți și împlinește orice urmă de bine, frumos și adevăr prezentă în cetatea oamenilor. Veniți și spuneți lumii despre fericirea voastră de a- fi în întâlnit pe Isus Cristos, despre dorința voastră de a-l cunoaște mai bine, despre angajamentul vostru în proclamarea Evangheliei mântuirii până la marginile pământului!

Tinerii din Canada, împreună cu Episcopii și cu autoritățile civile, se pregătesc deja să vă primească cu multă căldură și ospitalitate. Le mulțumesc pentru aceasta tuturor din inimă. Fie ca această primă Zi Mondială a Tineretului din noul mileniu să transmită tuturor un mesaj de credință, speranță și iubire!

Binecuvântarea mea să vă însoțească. Mariei, Maica Bisericii, îl încredințez pe fiecare dintre voi, vocația și misiunea voastră.

din Castel Gandolfo, 25 iulie 2001
Papa Ioan Paul al II-lea

Autor: Papa Ioan Paul al II-lea
Traducător: Oana și Radu Capan
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Catholica.ro
Publicarea în original: 02.07.2001
Publicarea pe acest sit: 02.08.2001
Etichete: ,

Lasă un răspuns