Mesaj cu ocazia Zilei Mondiale a Comunicaţiilor Sociale

Mesajul Sfântului Părinte Papa Benedict al XVI-lea
pentru a 43-a Zi Mondială a Comunicațiilor Sociale

Noi tehnologii, noi relații.
Promovarea unei culturi a respectului, dialogului și prieteniei

Dragi frați și surori,

În anticiparea viitoarei Zile Mondiale a Comunicațiilor, aș dori să vă transmit câteva gânduri asupra temei alese pentru acest an – Noi tehnologii, noi relații: promovarea unei culturi a respectului, dialogului și prieteniei. Noile tehnologii aduc, într-adevăr, unele modificări fundamentale în modurile de comunicare și relaționare umană. Aceste schimbări sunt în mod special evidente în rândul tinerilor, care au crescut în contact strâns cu noile tehnologii și care sunt obișnuiți cu o lume digitală care în schimb pare adesea străină celor ca noi care, ca adulți, a trebuit să învățăm să o înțelegem și să îi apreciem oportunitățile pe care le oferă pentru comunicare. În mesajul din acest an, mă gândesc așadar în special la cei care constituie așa numita generație digitală și aș dori să le împărtășesc unele idei privitoare la potențialul extraordinar al noilor tehnologii, dacă sunt utilizate pentru promovarea înțelegerii și solidarității umane. Aceste tehnologii sunt un adevărat dar pentru omenire și trebuie de aceea să facem astfel încât beneficiile pe care le oferă să fie puse în slujba tuturor persoanelor și comunităților, în special a celor mai dezavantajați și mai vulnerabili.

Accesibilitatea telefoanelor mobile și a computerelor, unită cu răspândirea globală a internetului, a creat o multitudine de căi ce permit transmiterea aproape instantanee de cuvinte și imagini în cele mai îndepărtate și izolate colțuri ale lumii; acesta este un fenomen de neconceput pentru generațiile anterioare. Tinerii, în particular, au înțeles capacitatea enormă a noilor instrumente de a încuraja conectivitatea, comunicarea și înțelegerea între persoane și comunități, și se folosesc de ele pentru a comunica cu prietenii, pentru a întâlni noi prieteni, pentru a forma comunități și rețele, pentru a căuta informații și știri, pentru a împărtăși propriile idei și opinii. Din această nouă cultură a comunicării izvorăsc numeroase beneficii: familiile pot să mențină contactul chiar dacă sunt despărțite de distanțe mari; studenții și cercetătorii au un acces mai ușor și mai rapid la documente, izvoare și descoperiri științifice, putând să lucreze în colaborare echipe din diferite locații; mai mult, natura interactivă a noilor mijloace facilitează forme mai dinamice de învățare și de comunicare, are contribuie la progresul social.

În timp ce viteza cu care noile tehnologii au evoluat – ca eficiență și siguranță – provoacă uimire, popularitatea lor între utilizatori nu ne surprinde, ele răspunzând dorinței fundamentale a oamenilor de a stabili relații între ei. Această dorință de comunicare și de prietenie își are rădăcina în însăși natura noastră de ființe umane și nu poate fi înțeleasă în mod adecvat doar ca un răspuns la inovațiile tehnologice. În lumina mesajului biblic, trebuie văzută în principal ca o reflectare a participării noastre la Iubirea comunicatoare și unificatoare a lui Dumnezeu, care dorește să facă din întreaga omenire o singură familie. Când simțim nevoia de a ne apropia de alți oameni, când dorim să știm mai multe despre ei și să ne facem cunoscuți lor, răspundem la chemarea lui Dumnezeu – o chemare ce este întipărită în natura noastră, de ființe create după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, Dumnezeul comunicării și al comuniunii.

Dorința de conectivitate și instinctul de comunicare, atât de evidente în cultura contemporană, nu sunt în realitate altceva decât manifestări moderne ale înclinației fundamentale și constante a oamenilor de a merge dincolo de propriile persoane pentru a intra în relație cu alții. În realitate, când ne deschidem față de alții, noi răspundem la nevoile noastre cele mai profunde și devenim mai deplin umani. Pentru a iubi am fost, de fapt, proiectați de Creatorul nostru. Evident, nu vorbesc despre relațiile trecătoare, superficiale, ci despre iubirea adevărată care se află în centrul învățăturii morale a lui Isus: „să-l iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău și din toată puterea ta” și „să-l iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți” (Marcu 12,30-31). În această lumină, reflectând asupra semnificației noilor tehnologii, este important să analizăm nu doar capacitatea lor evidentă de a favoriza contactul între persoane, ci și calitatea conținutului care este pus în circulație prin aceste instrumente. Doresc să îi încurajez pe toți oamenii de bună voință care sunt activi în lumea care se naște a comunicațiilor digitale să se angajeze în promovarea unei culturi a respectului, a dialogului și a prieteniei.

Cei care activează în producerea și difuzarea de conținuturi ale noilor mijloace trebuie de aceea să respecte demnitatea și valoarea persoanei umane. Dacă noile tehnologii doresc să servească binele persoanelor și al societății, toți utilizatorii lor trebuie să evite împărtășirea de cuvinte și de imagini care degradează ființele umane, care promovează ura și intoleranța, care înjosesc frumusețea și intimitatea sexualității umane sau care exploatează slăbiciunea și vulnerabilitatea.

Noile tehnologii au deschis de asemenea calea pentru dialog între oameni din diferite țări, culturi și religii. Noua arenă digitală, așa-numitul ciberspațiu, ne permite să ne întâlnim și să ne cunoaștem reciproc tradițiile și valorile. Astfel de întâlniri însă, pentru a fi rodnice, cer forme oneste și potrivite de exprimare, alături de o ascultate atentă și respectuoasă. Dialogul trebuie să fie înrădăcinat într-o căutare sinceră și reciprocă a adevărului, pentru realizarea promovării creșterii în înțelegere și toleranță. Viața nu este o simplă succesiune de evenimente și experiențe: este mai degrabă căutarea adevărului, binelui și frumuseții. În virtutea acestui țel facem noi alegerile, ne exercităm libertatea; în acestea – adevăr, bunătate și frumusețe – ne găsim fericirea și bucuria. Nu trebuie să ne lăsăm înșelați de cei care caută pur și simplu consumatori într-o piață de posibilități nediferențiate, unde alegerea în sine devine bine, unde noutatea uzurpă frumusețea iar experiența subiectivă înlocuiește adevărul.

Conceptul de prietenie s-a bucurat de o relansare în vocabularul rețelelor sociale digitale ce au apărut în ultimii ani. Acest concept este una dintre cele mai nobile cuceriri ale culturii umane. În prietenie și prin prietenie creștem și ne dezvoltăm ca ființe umane. Tocmai din acest motiv, adevărata prietenie a fost mereu văzută ca unul dintre cele mai minunate lucruri pe care persoana umană le poate experimenta. Trebuie să fim de aceea atenți să nu trivializăm niciodată conceptul și experiența prieteniei. Ar fi trist dacă dorința noastră de a susține și dezvolta prietenii online ar avea ca și cost disponibilitatea noastră de a interacționa cu familiile noastre, cu vecinii noștri și cu cei cu care ne întâlnim în realitatea cotidiană, la locurile noastre de muncă, la școală și în timpul liber. Dacă dorința de conectivitate virtuală devine obsesivă, consecința este faptul că persoana se izolează, întrerupând interacțiunea socială reală. Acest lucru ajunge să deterioreze și obiceiurile de odihnă, tăcere și reflecție care sunt necesare pentru o sănătoasă dezvoltare umană.

Prietenia este un mare bun uman, dar ar fi golită de valoarea ei dacă ar fi înțeleasă ca scop în sine. Prietenii trebuie să se sprijine și să se încurajeze reciproc în dezvoltarea darurilor și talentelor pe care le au, punându-le în slujba comunității umane. În acest context, este îmbucurător să constatăm apariția de noi rețele digitale care caută să promoveze solidaritatea umană, pacea și dreptatea, drepturile omului, respectul pentru viața umană și binele creației. Aceste rețele pot să faciliteze formele de cooperare între popoare din diferite contexte geografice și culturale, permițându-le să își aprofundeze umanitatea lor comună și simțul co-responsabilității pentru binele tuturor. Trebuie, de aceea, să ne străduim să ne asigurăm ca lumea digitală, în care pot să se stabilească astfel de rețele, să fie o lume cu adevărat accesibilă tuturor. Ar fi o tragedie pentru viitorul omenirii dacă noile instrumente de comunicare, ce permit împărtășirea de cunoștințe și informații într-un mod mai rapid și eficient, nu ar fi făcute accesibile acelora care sunt deja marginalizați din punct de vedere economic și social, sau dacă ar contribui doar la creșterea prăpastiei care îi separă pe săraci de noile rețele ce se dezvoltă în slujba socializării și informării umane.

Doresc să închei acest mesaj adresându-mă în particular tinerilor credincioși catolici: îi încurajez să ducă în lumea digitală mărturia despre credința lor. Dragi frați și surori, vă cer să introduceți în cultura acestui nou mediu de comunicare și informare valorile pe care se bazează viețile voastre. La începutul vieții Bisericii, Apostolii și discipolii lor au dus Vestea cea Bună a lui Isus lumii greco-romane. Așa după cum, în acea vreme, o evanghelizare rodnică presupunea o atenție deosebită pentru înțelegerea culturii și obiceiurilor acelor popoare păgâne, pentru a le atingă inimile și mințile, la fel și astăzi, proclamarea lui Cristos în lumea noilor tehnologii cere cunoașterea lor profundă pentru o utilizare în consecință adecvată. Vouă, tinerilor, care aproape în mod spontan vă găsiți în sintonie cu noile mijloace de comunicare, vă revine în particular responsabilitatea evanghelizării acestui „continent digital”. Asigurați-vă că le vestiți contemporanilor voștri cu entuziasm Evanghelia. Le cunoașteți temerile și speranțele, aspirațiile și dezamăgirile: cel mai mare dar pe care îl puteți face lor este să le împărtășiți „Vestea cea Bună” a Dumnezeului care a devenit om, a suferit, a murit și a înviat pentru a-i mântui omenirea. Inimile oamenilor tânjesc după o lume în care să domnească iubirea, în care darurile să fie împărtășite, în care să se construiască unitatea, în care libertatea să își găsească sensul în adevăr, și în care identitatea fiecăruia să se realizeze în comuniune respectuoasă. Credința noastră poate să răspundă acestor așteptări: fie ca voi să deveniți vestitorii ei! Papa vă însoțește cu rugăciunile și cu binecuvântarea sa.

Din Vatican, 24 ianuarie 2009, în sărbătoarea Sf. Francisc de Sales

BENEDICTUS PP. XVI

Autor: Papa Benedict al XVI-lea
Traducător: Radu și Oana Capan
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Catholica.ro
Publicarea în original: 24.01.2009
Publicarea pe acest sit: 24.01.2009
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.