Mesaj cu ocazia Zilei de Rugăciune pentru Îngrijirea Creației

Mesajul Sfântului Părinte Papa Francisc
și al Patriarhului ecumenic Bartolomeu
pentru Ziua Mondială de Rugăciune
pentru Îngrijirea Creației 2017

Relatarea creației ne oferă o vedere panoramică asupra lumii. Scriptura revelează că „la început” Dumnezeu a desemnat umanitatea să colaboreze în păzirea și în ocrotirea mediului natural. La început, așa cum citim în Geneză (2,5), „nu era pe pământ nicio plantă a câmpului și nu răsărise iarbă pe câmpie, pentru că Domnul Dumnezeu nu dăduse încă ploaie pe pământ și nu era niciun om care să lucreze pământul”. Pământul ne este încredințat ca dar sublim și ca moștenire a cărei responsabilitate o împărtășim toți până când, „la sfârșit”, toate lucrurile din cer și de pe pământ vor fi recapitulate în Cristos (cf. Ef 1,10). Demnitatea și prosperitatea umane sunt profund legate cu grija față de întreaga creație.

Totuși, „între timp”, istoria lumii prezintă o situație foarte diferită. Ne revelează un scenariu decadent din punct de vedere moral, unde atitudinile și comportamentele noastre față de creație întunecă vocația de a fi colaboratori ai lui Dumnezeu. Tendința noastră de a frânge ecosistemele delicate și echilibrate ale lumii, dorința nesătulă de a manipula și a controla resursele limitate ale planetei, aviditatea de a scoate din piață profituri nelimitate: toate acestea ne-a înstrăinat de planul original al creației. Nu mai respectăm natura ca un dar comun; în schimb o considerăm o posesie privată. Nu ne mai raportăm cu natura pentru a o susține; mai degrabă facem pe stăpânii asupra ei pentru a alimenta structurile noastre.

Consecințele acestei viziuni alternative despre lume sunt tragice și durabile. Mediul uman și cel natural se deteriorează împreună și această deteriorare a planetei gravează asupra persoanelor mai vulnerabile. Impactul schimbărilor climatice se repercutează, înainte de toate, asupra celor care trăiesc în sărăcie în orice colț al globului. Datoria noastră de a folosi responsabil bunurile pământului implică recunoașterea și respectarea fiecărei persoane și a tuturor creaturilor vii. Chemarea și provocarea urgente de a ne îngriji de creație constituie o invitație pentru toată omenirea de a se strădui pentru o dezvoltare sustenabilă și integrală.

De aceea, uniți de aceeași preocupare pentru creația lui Dumnezeu și recunoscând că pământul este un bun în comun, invităm cu căldură toate persoanele de bunăvoință să dedice, astăzi 1 septembrie, un timp de rugăciune pentru mediu. Cu această ocazie, dorim să oferim o aducere de mulțumire Creatorului binevoitor pentru darul magnific al creației și să ne angajăm s-o păzim și s-o ocrotim pentru binele generațiilor viitoare. Până la urmă, știm că trudim în zadar dacă Domnul nu este alături de noi (cf. Ps 126/127), dacă rugăciunea nu este în centrul reflecțiilor și celebrărilor noastre. De fapt, un obiectiv al rugăciunii noastre este de a schimba modul în care percepem lumea cu scopul de a schimba modul în care ne relaționăm cu lumea. Scopul a ceea ce ne propunem este de a fi îndrăzneți în a îmbrățișa în stilurile noastre de viață o simplitate și o solidaritate mai mari.

Noi adresăm celor care ocupă o poziție importantă în domeniul social, economic, politic și cultural un apel urgent de a presta în mod responsabil ascultare strigătului pământului și de a avea grijă de nevoile celui care este marginalizat, dar mai ales de a răspunde la implorarea atâtora de a susține consensul global pentru ca să fie vindecată creația rănită. Suntem convinși că nu poate exista soluție genuină și durabilă la provocarea crizei ecologice și a schimbărilor climatice fără un răspuns concertat și colectiv, fără o responsabilitate împărtășită și în măsură să dea cont de ceea ce s-a făcut, fără a da prioritate solidarității și slujirii.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 01.09.2017
Publicarea pe acest sit: 01.09.2017
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.