Timpul – o valoare inestimabilă şi un dar divin

Scrisoare pastorală a PS Petru Gherghel
Episcop al Diecezei de Iași

Timpul – o valoare inestimabilă și un dar divin

„Timpul fuge iremediabil.” (Virgiliu)

Istoria întregii omeniri, istoria noastră, a celor de azi, se desfășoară într-un cadru de timp care, trebuie să recunoaștem, ne-a fost dat și ne este oferit gratuit de bunul Dumnezeu, stăpânul timpului și al istoriei, ca un semn de prețuire și ca un dar ceresc ce ne însoțește întreaga viață.

Chiar dacă realitatea timpului depășește capacitatea omului de a pătrunde în misterul său, constatăm însă că toată succesiunea mileniilor, a anilor și a vieții omului reprezintă o adevărată revărsare de bogăție și binecuvântare pentru întregul cosmos, pentru întreaga istorie și pentru viața omului, singurul capabil, din voința Creatorului, să reflecteze asupra acestui adevăr și singurul care este chemat să se folosească de el în împlinirea misiunii sale.

Dacă în cărțile ce privesc viața omului și misterul său în istoria lumii găsim diferite definiții despre timp, în „Cartea Cărților”, în Biblie, timpul este privit ca o succesiune de clipe puse la dispoziția creaturii omenești, a poporului ales, pentru a ajunge în țara făgăduită și a dobândi fericirea deplină. Folosind acest dar făgăduit și împărtășit de Creator făpturii sale, timpul devine cheia împlinirii misiunii sale între trecut, prezent și viitor. În acest sens, timpul ca dar rămâne o valoare inestimabilă pusă la dispoziția omului în drumul său spre intrarea în climatul timpului veșnic din ceruri.

Este bine ca acum, la începutul unui nou an civil, să ne îndreptăm din nou, cu viu interes, spre acest adevăr plin de mister și să ne întrebăm nu numai ce este timpul și care este definiția lui, ci mult mai mult, să ne interesăm să-l trăim și să-l folosim spre desăvârșirea noastră spirituală.

Începutul noului an civil, după calendarul desfășurării lunilor, zilelor, orelor și a clipelor, este pentru fiecare om ce trăiește pe acest pământ un fericit prilej de noi reflecții și considerații de ordin natural, științific și spiritual.

E firesc ca, dând ascultare Sfintei Scripturi, încă de pe prima pagină a Vechiului Testament, să ne întâlnim cu noțiunea timpului, ca un rezultat al creației din partea lui Dumnezeu, cel care a intervenit și intervine la crearea și desăvârșirea universului, a succesiunii diferitelor etape de desfășurare a evenimentelor care au fost, sunt și vor veni, până când „toate se vor transforma într-un cer nou și un pământ nou”, după cum afirmă apostolul Petru în scrisoarea sa.

La o astfel de reflecție suntem chemați în fiecare zi, să descoperim valoarea timpului și mai ales să înțelegem și să aprofundăm care este datoria noastră, a fiecăruia, în a-l folosi ca pe o „cheie de aur” oferită de Creator. Cu o astfel de cheie în mână, îl vom putea întâlni cu bucurie și vom putea pătrunde, după capacitatea noastră limitată, în taina realității timpului și în datoria desăvârșirii noastre pe pământ, pentru a trece în veșnicia fără de sfârșit, unde timpul se va transforma într-un prezent continuu – motiv de fericire adevărată și nelimitată.

Dragi tineri,

Noul an, pe care l-am început în ziua de 1 ianuarie, reprezintă un nou dar oferit de către Creator omului de azi (care încă rămâne mai departe o „ființă necunoscută”, după expresia lui Alexis Carel), adică un nou început, așteptat de întreaga societate, de poporul lui Dumnezeu și mai ales de voi, cei care aveți în față marele dar al vieții și al tinereții.

Știm cu toții că privirea voastră este îndreptată spre viitor, că zilele pe care le trăiți vă așază într-un timp de așteptare, căci ele vin și trec pe neobservate.

Timpul în care trăiți vă oferă posibilitatea de a vă apropia mai mult de Dătătorul-a-toate și de a descoperi rolul pe care-l are timpul pentru orice tânăr, dar mai ales pentru tânărul creștin, care dorește și caută să descopere rețeta trăirii fericite și a nemuririi, ca o împlinire a aspirațiilor profunde ce se ascund în inima voastră.

Condiția în care trăiți și de care vă bucurați vă oferă ocazia de a vă îndrepta spre viitor cu mult entuziasm și speranță, conștienți că vouă, într-un chip deosebit, vi se oferă șansa de a aduce în lume o rază luminoasă privind timpul prezent și idealul vieții fericite.

Pe voi, dragi tineri, în special pe voi, în acest an dedicat vouă, vă cheamă Sfântul Părinte papa Francisc ca, zi de zi, ceas de ceas, să înaintați în iubire și slujire, în angajare și determinare, astfel încât trăirea și entuziasmul vostru să vă transforme în „santinele vii ale dimineții”, în purtătorii mesajului iubirii curate și în martori ai bucuriei adevărate, pe care o veți putea găsi în această lume atâta timp cât veți păstra privirea spre cel care vrea să vă umple de curaj și determinare, spre mai marea slavă a lui Dumnezeu și spre binele și mângâierea celor lipsiți de bucurii și fericire.

Viața și anii voștri cei frumoși trebuie să fie mereu – dar mai ales în acest an binecuvântat, anul sinodului pentru voi și cu voi – un sfânt prilej de a folosi timpul de care dispuneți din darul lui Dumnezeu, dovada unei dăruiri generoase pentru a răspândi în lume o speranță nouă și un program intens de slujire, așa încât clipele trecătoare de care dispuneți să se transforme într-un timp plin de roade, ca să contribuiți și voi la făurirea „unui cer nou și a unui pământ nou”, după prorocirea sfântului apostol Petru.

Vă îndemn să trăiți din plin darul vieții voastre și al timpului pe care l-ați primit cu atâta generozitate de la Domnul istoriei, pentru a deveni fără încetare, și pentru alții, o chemare la o trăire coerentă și fericită a vieții și a timpului vostru.

Vă rog să primiți un program ce vă va face să fiți în lume adevărați și entuziaști căutători de timp și de spațiu, pentru o îmbogățire spirituală vrednică de vocația voastră de tineri chemați să răspândiți între oameni valoarea inestimabilă a darurilor lui Dumnezeu – program cuprins în cuvintele prietenei voastre, sfânta Tereza de Calcutta:

Caută timp pentru a medita.
Caută timp pentru a te ruga.
Caută timp pentru a zâmbi.
Este izvorul puterii.
Este cea mai mare putere de pe pământ.
Este muzica sufletului.
Caută timp pentru a te juca.
Caută timp pentru a iubi și pentru a fi iubit.
Caută timp pentru a dărui.
Este secretul veșnicei tinereți.
Este un privilegiu dat de Dumnezeu.
Ziua este prea scurtă pentru a fi egoiști.
Caută timp pentru a citi.
Caută și găsește timpul de a fi prieten.
Găsește timp pentru a lucra.
Este izvorul înțelepciunii.
Este calea fericirii.
Este prețul succesului.
Caută și găsește timp pentru a fi caritabil.
Este cheia paradisului.

(Caută timp, inscripție de pe zidul Casei Copiilor din Calcutta)

Înaintați cu bucurie, dragi tineri, spre Sinodul Episcopilor din octombrie, dedicat în mod special vouă, ca să vă bucurați din plin de marea misiune încredințată vouă de a însufleți lumea, chemată să treacă, cu bucurie și siguranță, de la clipele timpului prezent la bucuria veșniciei „timpului” din ceruri.

Cu dorințe de mulți ani, plini de roade bogate și de fericire sfântă,

+ Petru Gherghel, episcop de Iași

Autor: PS Petru Gherghel
Copyright: Ercis.ro
Publicarea în original: 01.01.2018
Publicarea pe acest sit: 05.01.2018
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.