Întâlnirea prelaţilor americani cu Papa (comunicatul final)

Comunicatul final
al întâlnirii Cardinalilor și Episcopilor americani
cu Sfântul Părinte și cu reprezentanții Curiei Romane
23-24 aprilie 2002, Vatican

Comunicatul final

În perioada 23-24 aprilie 2002 s-a desfășurat la Vatican o întâlnire extraordinară între Cardinalii din Statele Unite și conducerea Conferinței Episcopale Americane pe de o parte, și capii unor diferite organisme ale Sfântului Scaun pe de altă parte, pe tema abuzurilor sexuale împotriva minorilor.

Întâlnirea a urmărit trei obiective:

 • din partea Episcopilor americani, informarea Sfântului Scaun privind dificultățile cu care s-au confruntat în ultimele luni;

 • din partea Dicasterelor Romane, a auzi direct de la Cardinalii americani și de la conducerea Conferinței Americane a Episcopilor Catolici o evaluare generală a situației;

 • și împreună să dezvolte căi de avansare în rezolvarea acestor probleme.

După cum se știe, Sfântul Părinte a primit în dimineața zilei de marți, 23 aprilie, în biblioteca sa privată, un grup de lucru căruia i-a adresat un discurs programatic. Astăzi, la încheierea sesiunii de dimineață, Sfântul Părinte i-a invitat pe Cardinalii și pe Episcopii americani la o masă, pentru a continua discuțiile pe unele dintre temele întâlnirii.

Participanții doresc în primul rând să își exprime recunoștința unanimă față de Sfântul Părinte pentru indicațiile clare privind direcțiile și angajamentele pentru viitor. În comuniune cu Papa, ei reafirmă anumite principii de bază:

 1. Abuzurile sexuale asupra minorilor sunt pe drept considerate crime de către societate și reprezintă un păcat îngrozitor în ochii lui Dumnezeu, mai ales atunci când sunt comise de preoți sau de călugări, a căror vocație este de a ajuta persoanele să ducă o viață sfântă în fața lui Dumnezeu și a oamenilor.

 2. Este nevoie să transmitem victimelor și familiilor lor un sentiment profund de solidaritate, și să asigurăm asistența corespunzătoare în redobândirea credinței și în primirea sprijinului pastoral.

 3. Chiar dacă situațiile reale de pedofilie din partea preoților și a călugărilor sunt puține, toți participanții au recunoscut gravitatea problemei. În întâlnire, au fost analizați termenii cantitativi ai problemei, deoarece statisticile nu sunt foarte clare în această privință. Atenția a fost atrasă de faptul că aproape toate cazurile au implicat adolescenți, și astfel nu au fost cazuri reale de pedofilie.

 4. Alături de faptul că legătura dintre celibat și pedofilie nu poate fi susținută științific, întâlnirea a reafirmat valoarea celibatului preoțesc ca un dar al lui Dumnezeu pentru Biserică.

 5. Date fiind aspectele doctrinale care stau la baza comportamentului deplorabil aflat în discuție, au fost propuse câteva linii de răspuns:

  1. Păstorii Bisericii trebuie să promoveze cu claritate învățătura morală corectă a Bisericii și să îi mustre în mod public pe indivizii care răspândesc învățături în dezacord cu aceasta și grupurile care avansează abordări ambigue ale asistenței pastorale;
  2. o nouă și serioasă Vizitație Apostolică a seminariilor și a altor institute de formare trebuie să fie făcută fără întârziere, cu accentuarea în particular a nevoii fidelității față de învățătura Bisericii, în special în domeniul moralității, și a nevoii studierii mai profunde a criteriilor de apreciere a candidaților potriviți pentru preoție.
  3. ar fi potrivit ca Episcopii din Conferința Episcopilor Catolici din Statele Unite să le ceară credincioșilor să li se alăture în observarea unei zile naționale de rugăciune și penitență, pentru repararea ofenselor săvârșite și pentru a cere de la Dumnezeu convertirea păcătoșilor și reconcilierea cu victimele.

 6. Toți participanții au văzut acest timp ca o chemare la o mai mare fidelitate față de misterul Bisericii. În consecință ei au văzut timpul prezent ca un moment de har. Recunoscând faptul că criterii practice de conduită sunt indispensabile și urgente, nu putem subestima, în cuvintele Sfântului Părinte, „puterea convertirii creștine, acea decizie radicală de a ne îndepărta de păcat și de a ne întoarce la Dumnezeu, care atinge profunzimea sufletului unei persoane și poate înfăptui schimbări extraordinare”. În același timp, așa cum Sanctitatea Sa a mai declarat, „oamenii trebuie să știe că nu există loc în preoție și în viața consacrată pentru cei care le-ar face rău tinerilor. Ei trebuie să știe că Episcopii și preoții sunt angajați în mod total pentru deplinătatea adevărului catolic în probleme de moralitate sexuală, un adevăr care este esențial atât pentru reînnoirea preoției și a episcopatului, cât și pentru reînnoirea căsătoriei și a vieții de familie.”

Citând din nou cuvintele Sfântului Părinte, „nu trebuie să uităm de imensul bine spiritual, uman și social pe care l-au realizat și încă îl mai realizează marea majoritate a preoților și călugărilor din Statele Unite. Biserica Catolică din țara voastră a promovat dintotdeauna valorile umane și creștine cu o mare forță și generozitate, într-un mod care a ajutat la consolidarea a tot ceea ce este nobil în poporul american. O frumoasă operă de artă poate fi defăimată, dar frumusețea ei rămâne; iar acesta este un adevăr pe care orice critic onest din punct de vedere intelectual îl va recunoaște. Către comunitățile catolice din Statele Unite, către păstorii și membrii lor, către călugări și călugărițe, către profesorii din universitățile și școlile catolice, către misionarii americani aflați în toate colțurile lumii, merg mulțumirile din inimă ale întregii Biserici Catolice, și mulțumirile personale ale Episcopului Romei.”

De aceea, Cardinalii și Episcopii prezenți astăzi la întâlnire au transmis un mesaj tuturor preoților din Statele Unite, colaboratorii lor în ministerul pastoral.

Ca parte a pregătirii pentru întâlnirea din luna iunie a Episcopilor din Statele Unite, participanții americani la întâlnirea de la Roma au prezentat Prefecților Congregațiilor romane următoarele propuneri:

 1. Propunem să se trimită respectivelor Congregații ale Sfântului Scaun un set de standarde naționale pe care Sfântul Scaun să le revizuiască, în care să fie expuse elementele esențiale ale politicilor de abordare a abuzurilor sexuale asupra minorilor în Dieceze și Institute Religioase din Statele Unite.

 2. Vom propune ca Conferința Episcopilor Catolici din Statele Unite să recomande un proces special pentru destituirea din statutul clerical a unui preot al cărui caz a devenit notoriu și care este vinovat de abuzuri sexuale în serie asupra minorilor.

 3. Recunoscând faptul că Codul Canonic conține deja un proces juridic pentru destituirea preoților vinovați de abuzarea sexuală a minorilor, vom propune de asemenea un proces special pentru cazurile care nu sunt notorii, dar în care Episcopul diecezan consideră că preotul este o amenințare pentru siguranța copiilor și a tinerilor, pentru a evita scandaluri grave în viitor și pentru păzirea binelui comun al Bisericii.

 4. Vom propune o Vizitație Apostolică a seminariilor și a caselor religioase de formare, acordându-se atenție specială cerințelor pentru admiterea în aceste instituții și nevoii ca în ele să se predea doctrina morală catolică în integritatea sa.

 5. Vom propune ca Episcopii din Statele Unite să facă orice efort pentru implementarea provocării propuse de Sfântul Părinte ca criza prezentă „să conducă la o preoție mai sfântă, un episcopat mai sfânt, o Biserică mai sfântă”, chemând la o mai profundă sfințenie în Biserica din Statele Unite, inclusiv a noastră ca Episcopi, a clerului, a călugărilor și a credincioșilor.

 6. Propunem ca Episcopii din Statele Unite să stabilească o zi pentru rugăciune și penitență în întreaga Biserică din Statele Unite, pentru a implora reconcilierea și reînnoirea vieții eclesiale.

Vatican, 24 aprilie 2002

Autor: Prelații americani
Traducător: Oana și Radu Capan
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Catholica.ro
Publicarea în original: 24.04.2002
Publicarea pe acest sit: 26.04.2002
Etichete: ,

Lasă un răspuns