Discursul Papei la sosirea în Tel Aviv

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
la sosirea Aeroportul Internațional Ben Gurion
Tel Aviv, 25 mai 2014

Domnule președinte,
Domnule prim-ministru,
Excelențe, doamnelor și domnilor,

Vă mulțumesc cordial pentru primirea în statul Israel, pe care am bucuria de a-l vizita în acest pelerinaj al meu. Sunt recunoscător președintelui, domnul Shimon Peres, și primului ministru, domnul Benjamin Netanyahu, pentru expresiile respectuoase pe care mi le-au adresat și îmi amintesc cu plăcere de întâlnirile avute cu ei în Vatican. Așa cum știți, vin pelerin la 50 de ani de la călătoria istorică a Papei Paul al VI-lea. De atunci s-au schimbat multe lucruri între Sfântul Scaun și statul Israel: relațiile diplomatice, care de acum există între noi de circa douăzeci de ani, au favorizat creșterea de raporturi bune și cordiale, așa cum dau mărturie cele două acorduri deja semnate și ratificate și cel pe cale de perfecționare. În acest spirit adresez salutul meu întregului popor din Israel și urez să se realizeze aspirațiile sale de pace și prosperitate.

Pe urmele predecesorilor mei am venit ca pelerin în Țara Sfântă, unde s-a desfășurat o istorie plurimilenară și au avut loc principalele evenimente legate de nașterea și de dezvoltarea celor trei mari religii monoteiste, ebraismul, creștinismul și islamul; de aceea ea este punct de referință spirituală pentru mare parte a omenirii. Doresc așadar ca această Țară binecuvântată să fie un loc în care să nu existe niciun spațiu pentru cel care, instrumentalizând și absolutizând valoarea propriei apartenențe religioase, devine intolerant și violent față de cea a celuilalt.

În timpul pelerinajului meu în Țara Sfântă voi vizita câteva locuri dintre cele mai semnificative din Ierusalim, oraș cu valoare universală. Ierusalim înseamnă „cetate a păcii”. Așa o vrea Dumnezeu și așa doresc ca să fie toți oamenii de bunăvoință. Însă din păcate acest oraș este chinuit încă de consecințele unor lungi conflicte. Noi toți știm cât este de urgentă necesitatea păcii, nu numai pentru Israel, ci și pentru toată regiunea. De aceea să se înmulțească eforturile și energiile cu scopul de a ajunge la o rezolvare justă și durabilă a conflictelor care au cauzat atâtea suferințe. În unire cu toți oamenii de bunăvoință, implor pe cei care sunt învestiți cu responsabilitate să nu lase nimic neîncercat pentru căutarea de soluții drepte la dificultățile complexe, așa încât israelienii și palestinienii să poată trăi în pace. Trebuie întreprinsă mereu cu curaj și fără încetare calea dialogului, a reconcilierii și a păcii. Nu există alta. De aceea reînnoiesc apelul pe care din acest loc l-a adresat Benedict al XVI-lea: să fie universal recunoscut că statul Israel are dreptul de a exista și de a se bucura de pace și siguranță în cadrul granițelor recunoscute la nivel internațional. Să fie la fel recunoscut că poporul palestinian are dreptul la o patrie suverană, de a trăi cu demnitate și de a circula liber. „Soluția de două state” să devină realitate și să nu rămână un vis.

Un moment deosebit de emoționant al rămânerii mele în țara voastră va fi vizita la Memorialul Yad Vashem, în amintirea celor șase milioane de evrei victime ale Shoah, tragedie care rămâne ca simbol pentru unde poate să ajungă răutatea omului atunci când, hrănită de ideologii false, uită demnitatea fundamentală a fiecărei persoane, care merită respect absolut oricare ar fi poporul de care aparține și religia pe care o practică. Îl rog pe Dumnezeu ca să nu se mai întâmple niciodată o asemenea crimă, în care au fost victime (…) și atâția creștini și alții. Amintindu-ne mereu de trecut, să promovăm o educație în care excluderea și ciocnirea să lase locul includerii și întâlnirii, unde să nu fie loc pentru antisemitism, în orice formă s-ar manifesta, și pentru orice exprimare de ostilitate, discriminare sau intoleranță față de persoane și popoare.

Cu inima profund îndurerată mă gândesc la cei care și-au pierdut viața în atentatul feroce care a avut loc ieri la Bruxelles. Reînnoind deplorarea mea vie pentru acest act criminal de ură antisemită, încredințez lui Dumnezeu cel Milostiv victimele și invoc vindecarea pentru cei răniți.

Scurtimea călătoriei limitează în mod inevitabil posibilitățile de întâlnire. Aș vrea de aici să-i salut pe toți cetățenii israelieni și să le exprim apropierea mea, îndeosebi de cei care trăiesc la Nazaret și în Galileea, unde sunt prezente și atâtea comunități creștine.

Episcopilor și credincioșilor creștini adresez salutul meu fratern și cordial. Îi încurajez că continue cu încredere și speranță mărturia lor senină în favoarea reconcilierii și iertării, urmând învățătura și exemplul Domnului Isus, care și-a dat viața pentru pacea dintre om și Dumnezeu, dintre frate și frate. Fiți ferment de reconciliere, purtători de speranță, martori de caritate. Să știți că sunteți mereu în rugăciunile mele.

Doresc să adresez o invitație dumneavoastră, domnule președinte Shimon Peres, și domnului președinte Mahmoud Abbas, să înălțați împreună cu mine o rugăciune intensă invocând de la Dumnezeu darul păcii. Ofer casa mea din Vatican pentru a găzdui această întâlnire de rugăciune.

Toți dorim pacea; atâtea persoane o construiesc în fiecare zi cu mici gesturi; mulți suferă și suportă cu răbdare truda atâtor tentative pentru a o construi. Și toți – în special aceia care sunt puși în slujba propriilor popoare – avem datoria să devenim instrumente și constructori de pace, înainte de toate în rugăciune.

A construi pacea este dificil, dar a trăi fără pace este un chin. Toți bărbații și femeile din această țară și din lumea întreagă ne cer să ducem în fața lui Dumnezeu aspirația noastră arzătoare la pace.

Domnule președinte, domnule prim ministru, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc din nou pentru primirea voastră.

Fie ca pacea și prosperitatea să coboare din belșug asupra Israelului. Dumnezeu să binecuvânteze poporul său cu pace! Shalom!

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 25.05.2014
Publicarea pe acest sit: 26.05.2014
Etichete: , , ,

Comentariile sunt închise.