Discursul Papei la sosirea în Sri Lanka

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
la ceremonia de sosirea în Sri Lanka
marți, 13 ianuarie 2015

Domnule președinte,
Stimate autorități din guvern,
Eminență, Excelențe,
Dragi prieteni,

Mulțumesc pentru primirea voastră călduroasă. Îndelung am așteptat această vizită în Sri Lanka și aceste zile pe care le vom petrece împreună. Sri Lanka este cunoscută ca Perla Oceanului Indian pentru frumusețile sale naturale. Dar mai ales această insulă este cunoscută pentru căldura poporului său și bogata varietate a tradițiilor sale culturale și religioase.

Domnule președinte, vă adresez cele mai bune urări ale mele pentru noua dumneavoastră responsabilitate. Îi salut pe distinșii membri ai guvernului și autoritățile civile care ne onorează cu prezența lor. Sunt recunoscător în mod special pentru prezența eminenților exponenți religioși, care au un rol așa de important în viața acestei țări. Și desigur doresc să exprim aprecierea mai credincioșilor, membrilor corului, precum și multelor persoane care s-au dedicat pentru a face posibilă această vizită. Le mulțumesc tuturor, din adâncul inimii, pentru amabilitatea și ospitalitatea voastră.

Vizita mea în Sri Lanka este înainte de toate pastorală. Ca păstor universal al Bisericii catolice, am venit pentru a întâlni și a încuraja pe catolicii din această insulă, precum și pentru a mă ruga cu ei. Un punct central al acestei vizite va fi canonizarea fericitului Joseph Vaz, al cărui exemplu de caritate creștină și de respect față de orice persoană, fără deosebire de etnie sau de religie, continuă și astăzi să ne inspire și să ne învețe. Însă vizita mea vrea și să exprime iubirea și preocuparea Bisericii față de toți srilankezii și să confirme dorința comunității catolice de a fi în mod activ părtașă de viața acestei societăți.

Este o tragedie constantă a lumii noastre că multe comunități sunt în război între ele. Incapacitatea de a reconcilia diversitățile și discordiile, fie ele vechi sau noi, a făcut să apară tensiuni etnice și religioase, însoțite frecvent de explozii de violență. Mulți ani Sri Lanka a cunoscut ororile ciocnirii civile și acum încearcă să consolideze pacea și să vindece rănile din acei ani. Nu este o misiune ușoară aceea de a depăși amara moștenire de nedreptăți, ostilități și neîncrederi lăsată de conflict. Se poate realiza numai depășind răul cu binele (cf. Rom 12,21) și cultivând acele virtuți care promovează reconcilierea, solidaritatea și pacea. În afară de asta, procesul de însănătoșire cere să se includă urmărirea adevărului, nu cu scopul de a deschide răni vechi, ci mai degrabă ca mijloc necesar pentru a promova vindecarea lor, dreptatea și unitatea.

Dragi prieteni, sunt convins că adepții diferitelor tradiții religioase au un rol esențial de jucat în delicatul proces de reconciliere și de reconstrucție care este în desfășurare în această țară. Pentru ca acest proces să aibă loc, este nevoie ca toți membri societății să lucreze împreună; ca toți să aibă glas. Toți trebuie să fie liberi să exprime propriile preocupări, propriile necesități, propriile aspirații și propriile temeri. Dar mai ales trebuie să fie gata să se accepte unul pe altul, să respecte diversitățile legitime și să învețe să trăiască precum o unică familie. De fiecare dată când persoanele se ascultă între ele cu umilință și în mod deschis, pot să se evidențieze valorile și aspirațiile comune. Diversitatea nu va mai fi văzută ca o amenințare, ci ca izvor de îmbogățire. Drumul spre dreptate, reconciliere și armonie socială apare și mai clar.

În acest sens, marea operă de reconstrucție trebuie să cuprindă îmbunătățirea infrastructurilor și să aibă grijă de necesitățile materiale, dar și, mai ales, să promoveze demnitatea umană, respectarea drepturilor omului și includerea deplină a fiecărui membru al societății. Adresez urări ca toți conducătorii politici, religioși și culturali din Sri Lanka, măsurând fiecare cuvânt și acțiune a lor după binele și după însănătoșirea care va rezulta, să dea o contribuție durabilă la progresul material și spiritual al poporului din Sri Lanka.

Domnule președinte, dragi prieteni, încă o dată vă mulțumesc pentru primirea voastră. Fie ca aceste zile pe care le vom petrece împreună să fie zile de prietenie, de dialog și de solidaritate. Invoca îmbelșugate binecuvântări ale lui Dumnezeu asupra Sri Lankăi, Perla Oceanului Indian, și mă rog ca frumusețea sa să strălucească în folosul prosperității și păcii tuturor locuitorilor săi.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 13.01.2015
Publicarea pe acest sit: 13.01.2015
Etichete: , ,

Documente pe teme asemănătoare:

Comentariile sunt închise.