Discursul Papei la schimbul de felicitări de Crăciun

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
la întâlnirea cu membrii Curiei Romane
pentru schimbul de felicitări de Crăciun
Vatican, 22 decembrie 2022

Dragi frați și dragi surori!

1. Domnul ne dă încă o dată harul de a celebra misterul nașterii sale. În fiecare an, la picioarele Pruncului care zace în iesle (cf. Lc 2,12), suntem puși în condiția de a privi viața noastră pornind de la această lumină specială. Nu este lumina gloriei din lumea aceasta, ci „lumina adevărată, care luminează orice om” (In 1,9). Umilința Fiului lui Dumnezeu care vine în condiția noastră umană este pentru noi școală de adeziune la realitate. Așa cum el alege sărăcia, care nu este pur și simplu lipsă de bunuri, ci esențialitate, în același mod fiecare dintre noi este chemat să se întoarcă la esențialul propriei vieți, pentru a arunca tot ceea ce este superfluu și ceea ce poate deveni impediment pe drumul de sfințenie. Și acest drum de sfințenie nu trebuie negociat.

2. Însă este important să ne fie clar că atunci când se examinează propria existență sau timpul petrecut, trebuie să avem mereu ca punct de plecare amintirea binelui. De fapt, numai atunci când suntem conștienți de binele pe care Domnul ni l-a făcut suntem în măsură și să dăm un nume răului pe care l-am trăit sau l-am îndurat. A fi conștienți de sărăcia noastră fără a fi conștienți și de iubirea lui Dumnezeu ne-ar strivi. În acest sens atitudinea interioară la care ar trebui să dăm mai multă importanță este recunoștința.

Evanghelia, pentru a ne explica în ce constă ea, ne amintește istoria celor zece leproși care au fost vindecați de Isus; însă numai unul se întoarce înapoi pentru a mulțumi, un samaritean (cf. Lc 17,11-19). Actul de a mulțumi obține acestui om, în afară de vindecarea fizică, mântuirea totală (cf. v. 19). Adică întâlnirea cu binele pe care Dumnezeu i l-a acordat nu se oprește la suprafață, ci atinge inima. Așa este: fără un exercițiu constant de recunoștință am ajunge să facem numai lista căderilor noastre și am întuneca ceea ce contează mai mult, adică harurile pe care Domnul ni le acordă în fiecare zi.

3. Multe lucruri s-au petrecut în acest ultim an, și înainte de toate vrem să-i spunem mulțumesc Domnului pentru toate binefacerile pe care ni le-a acordat. Dar între toate aceste binefaceri sperăm că este și convertirea noastră. Ea nu este niciodată un discurs încheiat. Cel mai rău lucru care ni se poate întâmpla este să credem că nu mai avem nevoie de convertire, la nivel fie personal fie comunitar.

A ne converti înseamnă a învăța tot mai mult să luăm în serios mesajul Evangheliei și a încerca să-l punem în practică în viața noastră. Nu înseamnă pur și simplu a ne distanța de rău, înseamnă a pune în practică tot binele posibil: asta înseamnă a ne converti. În fața Evangheliei rămânem mereu ca niște copii care au nevoie să învețe. A presupune că am învățat tot ne face să cădem în mândrie spirituală.

Anul acesta s-au împlinit șaizeci de ani de la începutul Conciliului al II-lea din Vatican. Ce a fost evenimentul Conciliului dacă nu o mare ocazie de convertire pentru toată Biserica? Sfântul Ioan al XXIII-lea a spus în această privință: „Nu Evanghelia se schimbă, noi suntem cei care începem s-o înțelegem mai bine”. Convertirea pe care Conciliul ne-a dăruit-o a fost tentativa de a înțelege mai bine Evanghelia, de a o face actuală, vie, operantă în acest moment istoric.

Astfel, cum s-a întâmplat deja de mai multe ori în istoria Bisericii, și în epoca noastră ca o comunitate de credincioși ne-am simțit chemați la convertire. Și acest parcurs nu este deloc încheiat. Actuala reflecție despre sinodalitatea Bisericii se naște tocmai din convingerea că parcursul de înțelegere a mesajului lui Cristos nu are sfârșit și ne provoacă încontinuu.

Contrariul convertirii este fixismul, și anume convingerea ascunsă că nu avem nevoie de nicio înțelegere ulterioară a Evangheliei. Este eroarea de a vrea să se cristalizeze mesajul lui Isus într-o unică formă valabilă mereu. În schimb forma trebuie să se poată schimba mereu pentru ca substanța să rămână mereu aceeași. Erezia adevărată nu constă numai în a predica o altă Evanghelie (cf. Gal 1,9), cum ne amintește Paul, ci și în a înceta să se traducă în limbajele și în modurile actuale, lucru pe care chiar apostolul neamurilor l-a făcut. A păstra înseamnă a menține viu și a nu închide mesajul lui Cristos.

4. Însă adevărata problemă, pe care de atâtea ori o uităm, este că această convertire nu numai că ne ajută să ne dăm seama de rău pentru a ne face să alegem binele, ci în același timp determină răul să evolueze, să devină tot mai periculos, să se mascheze în manieră nouă pentru ca să ne fie greu să-l recunoaștem. Este o adevărată luptă. Ispititorul se întoarce mereu, și se întoarce travestit.

În Evanghelie, Isus folosește o comparație care ne ajută să înțelegem această lucrare care este făcută din timpuri și moduri diferite: „Când un om puternic, bine înarmat, își păzește casa, ceea ce are el este în siguranță; dar dacă vine unul mai puternic decât el și îl învinge, îi ia armele în care se încredea și împarte prada” (Lc 11,21-22). Prima noastră mare problemă este că ne încredem prea mult în noi înșine, în strategiile noastre, în programele noastre. Este spiritul pelagian despre care am vorbit de mai multe ori. Atunci unele eșecuri sunt un har, pentru că ne amintesc că nu trebuie să ne încredem în noi înșine, ci numai în Domnul. Unele căderi, și ca Biserică, sunt o mare chemare de a-l repune pe Cristos în centru. Pentru că „cine nu este cu mine este împotriva mea și cine nu adună cu mine risipește” (Lc 11,23). Este așa de simplu.

Dragi frați și dragi surori, este prea puțin a denunța răul, chiar și acela care șerpuiește în mijlocul nostru. Ceea ce trebuie făcut este să se decidă o convertire în fața lui. Simpla denunțare ne poate da iluzia că am rezolvat problema, dar în realitate ceea ce contează este a face schimbări care să ne pună în condiția de a nu ne mai lăsa închiși de logicile răului, care foarte des sunt logici lumești. În acest sens, una din virtuțile cele mai utile de practicat este cea a vigilenței. Isus descrie necesitatea acestei atenții asupra noastră înșine și asupra Bisericii – necesitatea vigilenței – printr-un exemplu eficace: „Când duhul necurat iese dintr-un om, umblă prin locuri fără apă căutând odihnă. Negăsind-o, își zice: «Mă voi întoarce la casa mea din care am ieșit». Venind, o găsește măturată și pusă în ordine. Atunci merge și aduce cu el alte șapte duhuri mai rele decât el și, intrând, locuiesc acolo, iar starea de pe urmă a omului aceluia devine mai rea decât cea dintâi” (Lc 11,24-26). Prima noastră convertire readuce o anumită ordine: răul pe care l-am recunoscut și am încercat să-l extirpăm din viața noastră, efectiv se îndepărtează de noi; dar înseamnă să fim naivi să credem că rămâne departe pentru un timp îndelungat. În realitate, după puțin timp se prezintă din nou la noi sub o nouă haină. Dacă înainte apărea sever și violent, acum în schimb se comportă în manieră mai elegantă și educată. Atunci avem nevoie încă o dată să-l recunoaștem și să-l demascăm. Permiteți-mi expresia: sunt „diavoli educați”: intră cu educație, fără ca eu să-mi dau seama. Numai practica zilnică a cercetării cugetului poate face în așa fel încât să ne dăm seama de asta. Pentru aceasta se vede importanța cercetării cugetului, pentru a supraveghea casa.

În secolul al XVII-lea – de exemplu – a fost cazul vestit al călugărițelor din Port Royal. Una din abatesele lor, maica Angelica, pornise bine: s-a reformat „carismatic” pe ea însăși și mănăstirea, respingând din claustrare chiar și pe părinți. Era o femeie plină de calități, născută pentru a conduce, dar după aceea a devenit sufletul rezistenței janseniste, arătând o închidere intransigentă chiar și în fața autorității ecleziastice. Despre ea și despre călugărițele sale se spunea: „Curate ca îngerii, mândre ca diavolii”. Au alungat diavolul, dar după aceea s-a întors de șapte ori mai puternic și, sub haina austerității și a rigorii, a adus rigiditate și prezumția de a fi mai buni decât ceilalți. Mereu se întoarce: diavolul, alungat, se întoarce; travestit, dar se întoarce. Să fim atenți!

5. În Evanghelie, Isus relatează multe parabole adresate mai ales celor cumsecade, cărturarilor și fariseilor, cu intenția de a aduce la lumină înșelăciune de a se simți drepți și de a-i disprețui pe ceilalți (cf. Lc 18,9). De exemplu, în așa-numitele parabole ale milostivirii (cf. Lc 15), el relatează nu numai istoriile oiței pierdute sau a fiului mai mic al acelui tată sărman, care se vede tratat ca mort chiar de acesta din urmă, care ne amintesc că primul mod de a păcătui este să plecăm, să ne pierdem, să facem lucruri evident greșite; dar în acele parabole vorbește și despre drahma pierdută și despre fiul mai mare. Comparația este eficace: ne putem pierde chiar și în casă, ca în cazul monedei acelei femei; și putem trăi nefericiți chiar dacă rămânem formal în țarcul propriei îndatoriri, așa cum i se întâmplă fiului mai mare al tatălui milostiv. Dacă, pentru cel care pleacă, este ușor să-și dea seama de distanță, pentru cel care rămâne în casă este greu să-și dea seama de ceea ce se trăiește în iad, datorită convingerii că sunt numai victime, tratați nedrept de autoritatea constituită și, în ultimă analiză, de Dumnezeu însuși. Și de câte ori ni se întâmplă asta, aici, acasă!

Dragi frați și dragi surori, nouă tuturor ni s-a întâmplat probabil să ne pierdem ca acea oiță sau să ne îndepărtăm de Dumnezeu ca fiul mai mic. Sunt păcate care ne-au umilit, și tocmai pentru asta, prin harul lui Dumnezeu, am reușit să le înfruntăm cu fața descoperită. Dar atenția mare pe care trebuie s-o dăm în acest moment al existenței noastre se datorează faptului că formal viața noastră actuală este în casă, între zidurile instituției, în slujba Sfântului Scaun, în însăși inima corpului eclezial; și tocmai pentru asta am putea să cădem în ispita de a crede că suntem în siguranță, că suntem mai buni, că nu mai trebuie să ne convertim.

Nu suntem în pericol mai mult decât toți ceilalți, pentru că suntem urmăriți de „diavolul educat”, care nu vine făcând zgomot ci aducând flori. Scuzați-mă, fraților și surorilor, dacă uneori spun lucruri care pot să sune dure și puternice, nu este pentru că nu cred în valoarea dulceții și a duioșiei, ci pentru că este bine să se rezerve mângâierile celor trudiți și celor oprimați, și să se găsească curajul de „a-i chinui pe cei mângâiați”, cum îi plăcea să spună slujitorul lui Dumnezeu don Tonino Bello, pentru că uneori mângâierea lor este numai înșelăciunea diavolului și nu un dar al Duhului.

6. În sfârșit, un ultim cuvânt aș vrea să-l rezerv temei păcii. Printre titlurile pe care profetul Isaia le atribuie lui Mesia este și cel de „Principe al păcii” (9,5). Niciodată ca în acest moment nu simțim o mare dorință de pace. Mă gândesc la martirizata Ucraina, dar și la atâtea conflicte care sunt în desfășurare în diferite părți ale lumii. Războiul și violența sunt mereu un faliment. Religia nu trebuie să se presteze să alimenteze conflicte. Evanghelia este mereu Evanghelie de pace, și în numele niciunui Dumnezeu nu se poate declara „sfânt” un război.

Unde domnesc moartea, dezbinarea, conflictul, durerea nevinovată, acolo noi putem doar să-l recunoaștem pe Isus răstignit. Și în acest moment tocmai celui care suferă mai mult aș vrea să îndrept gândul nostru. Ne vin în ajutor cuvintele lui Dietrich Bonhoeffer, care din închisoarea unde era prizonier scria: „Privind lucrul dintr-un punct de vedere creștin, nu poate fi o problemă deosebită a petrece un Crăciun în celula unei închisori. Mulți, în această casă, vor celebra probabil un Crăciun mai bogat în semnificație și mai autentic decât are loc acolo unde se mai păstrează numai numele acestei sărbători. Un prizonier înțelege mai bine decât oricare altul că mizeria, suferința, sărăcia, singurătatea, lipsa de ajutor și vinovăția au, în ochii lui Dumnezeu, o semnificație complet diferită decât în judecata oamenilor; că Dumnezeu își îndreaptă privirea tocmai spre cei de la care oamenii obișnuiesc să și-o întoarcă; că Cristos s-a născut într-un grajd pentru că nu a găsit loc în han; toate acestea pentru un prizonier sunt cu adevărat o veste bună” (Resistenza e resa [Rezistență și capitulare], Cinisello Balsamo – MI, Ed. Paoline, 1988, 324).

7. Dragi frați și dragi surori, cultura păcii nu se construiește numai între popoare și între națiuni. Ea începe în inima fiecăruia dintre noi. În timp ce suferim datorită dezlănțuirii războaielor și violențelor, putem și trebuie să dăm contribuția noastră păcii încercând să extirpăm din inima noastră orice rădăcină de ură și resentiment față de frații și surorile care trăiesc lângă noi. În Scrisoarea către Efeseni citim aceste cuvinte, pe care le găsim și la rugăciunea Completoriului: „Să fie îndepărtate dintre voi orice amărăciune, furie, mânie, răcnet, blasfemie și orice răutate! Dimpotrivă, fiți buni unii față de alții, înțelegători, iertându-vă unii pe alții, așa cum și Dumnezeu v-a iertat în Cristos!” (4,31-32). Putem să ne întrebăm: câtă amărăciune există în inima noastră? Ce anume o alimentează? Din ce se naște furia care foarte des creează distanțe între noi și alimentează mânie și resentiment? De ce vorbirea de rău în toate declinările sale devine unicul mod pe care-l avem pentru a vorbi despre realitate?

Dacă este adevărat că vrem ca zgomotul războiului să înceteze lăsând loc păcii, atunci fiecare să înceapă de la sine însuși. Sfântul Paul ne spune clar că bunăvoința, milostivirea și iertarea sunt medicamentul pe care-l avem pentru a construi pacea.

Bunăvoința înseamnă a alege mereu modalitatea binelui pentru a ne raporta între noi. Nu există numai violența armelor, există violența verbală, violența psihologică, violența abuzului de putere, violența ascunsă a bârfelor, care fac atât de mult rău și distrug atât de mult. În fața Principelui păcii care vine în lume, să depunem orice armă de orice gen. Fiecare să nu profite de propria poziție și de propriul rol pentru a-l mortifica pe celălalt.

Milostivirea înseamnă a accepta că și celălalt poate avea limitele sale. Și în acest caz este corect să admitem că persoane și instituții, tocmai pentru că sunt umane, sunt și limitate. O Biserică pură pentru cei puri este numai repropunerea ereziei catarilor. Dacă n-ar fi așa, Evanghelia, și Biblia în general, nu ne-ar fi relatat limite și defecte ale multora pe care noi îi recunoaștem astăzi ca sfinți.

În sfârșit iertarea înseamnă a acorda mereu o altă posibilitate, adică a înțelege că devenim sfinți prin tentative. Dumnezeu face astfel cu fiecare dintre noi, ne iartă mereu, ne repune mereu pe picioare și ne dă încă o altă posibilitate. Între noi trebuie să fie așa. Fraților și surorilor, Dumnezeu nu încetează niciodată să ierte, noi suntem cei care încetăm să cerem iertare.

Fiecare război pentru a fi stins are nevoie de iertare, altminteri dreptatea devine răzbunare, iar iubirea este recunoscută numai ca o formă de slăbiciune.

Dumnezeu s-a făcut prunc, și acest prunc, devenit mare, s-a lăsat pironit pe cruce. Nu există lucru mai slab decât un om răstignit, și totuși în acea slăbiciune s-a manifestat atotputernicia lui Dumnezeu. În iertare acționează mereu atotputernicia lui Dumnezeu. Recunoștința, convertirea și pacea să fie așadar darurile acestui Crăciun.

Urez tuturor Crăciun fericit! Și încă o dată vă cer să nu uitați să vă rugați pentru mine. Mulțumesc!

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 22.12.2022
Publicarea pe acest sit: 22.12.2022
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.