Discursul Papei la Liturghia de încheiere a Anului Credinţei

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
la Liturghia de încheiere a Anului Credinței
în solemnitatea Cristos Regele Universului
Piața San Pietro, 24 noiembrie 2013

Solemnitatea de astăzi a lui Cristos Regele Universului, încoronare a anului liturgic, marchează și încheierea Anului Credinței, convocat de Papa Benedict al XVI-lea, spre care se îndreaptă acum gândul nostru pline de afecțiune și de recunoștință pentru acest dar pe care ni l-a oferit. Cu această inițiativă providențială, el ne-a oferit ocazia de a redescoperi frumusețea acelui drum de credință care a început în ziua Botezului nostru, care ne-a făcut fii ai lui Dumnezeu și frați în Biserică. Un drum care are ca țintă finală întâlnirea deplină cu Dumnezeu, și în timpul căruia Duhul Sfânt ne purifică, ne ridică, ne sfințește, pentru a ne face să intrăm în fericirea la care tânjește inima noastră.

Doresc să adresez un salut cordial și fratern și Patriarhilor și Arhiepiscopilor Majori din Bisericile Răsăritene Catolice, prezenți aici. Schimbul păcii, pe care îl voi face cu ei, vrea să semnifice înainte de toate recunoștința Episcopului de Roma față de aceste comunități, care au mărturisit numele lui Cristos cu o fidelitate exemplară, adesea plătită cu mare preț. În același mod, prin intermediul lor, cu acest gest vreau să ajung la toți creștinii care trăiesc în Țara Sfântă, în Siria și în tot Orientul, cu scopul de a dobândi pentru toți darul păcii și al înțelegerii.

Lecturile biblice care au fost proclamate au ca fir conducător centralitatea lui Cristos. Cristos este în centru, Cristos este centrul. Cristos centru al creației, Cristos centru al poporului, Cristos centru al istoriei.

1. Apostolul Paul ne oferă o viziune foarte profundă a centralității lui Isus. Ni-l prezintă ca primul născut din toată creația: în El, prin El și pentru El au fost create toate lucrurile. El este centrul tuturor lucrurilor, este începutul: Isus Cristos, Domnul. Dumnezeu i-a dat lui plinătatea, totalitatea, pentru ca în El să fie reconciliate toate lucrurile (cf. Col 1,12-20). Domn al creației, Domn al reconcilierii.

Această imagine ne face să înțelegem că Isus este centrul creației; și prin urmare atitudinea cerută credinciosului, dacă vrea să fie credincios, este aceea de a recunoaște și de a primi în viață această centralitate a lui Isus Cristos, în gânduri, în cuvinte și în fapte. Și astfel gândurile noastre vor fi gânduri creștine, gânduri ale lui Cristos. Faptele noastre vor fi fapte creștine, fapte ale lui Cristos, cuvintele noastre vor fi cuvinte creștine, cuvinte ale lui Cristos. În schimb, când se pierde acest centru, pentru că este înlocuit cu altceva, rezultă numai daune, pentru ambientul din jurul nostru și pentru omul însuși.

2. În afară de a fi centru al creației și centru al reconcilierii, Cristos este centru al poporului lui Dumnezeu. Și chiar astăzi este aici, în centrul nostru. Acum este aici în Cuvânt și va fi aici pe altar, viu, prezent, în mijlocul nostru, poporul său. Este ceea ce ne este arătat în prima lectură, unde se relatează despre ziua în care triburile lui Israel au venit să îl caute pe David și în fața Domnului l-au uns rege peste Israel (cf. 2Sam 5,1-3). Prin căutarea figurii ideale a regelui, acei oameni îl căutau pe însuși Dumnezeu: un Dumnezeu care să fie aproape, care să accepte să însoțească drumul omului, care să devină fratele lor.

Cristos, descendent al regelui David, este tocmai „fratele” în jurul căruia se constituie poporul, care se îngrijește de poporul său, de noi toți, cu prețul vieții Sale. În El noi suntem una; un singur popor uniți cu El, împărtășim un singur drum, un singur destin. Numai în El, în El drept centru, avem identitatea ca popor.

3. Și în sfârșit, Cristos este centrul istoriei omenirii și centrul istoriei fiecărui om. Lui putem să îi prezentăm bucuriile și speranțele, tristețile și neliniștile din care este țesută viața noastră. Când Isus este în centru, chiar și momentele cele mai întunecate ale existenței noastre se luminează și ne dă speranță, așa cum se întâmplă pentru tâlharul cel bun în Evanghelia de astăzi.

În timp ce toți ceilalți se adresează lui Isus cu dispreț – „Dacă tu ești Cristos, Regele Mesia, salvează-te pe Tine însuți coborând de pe lemn!” – acel om, care a greșit în viață, la sfârșit se agață căit de Isus răstignit implorând: „Amintește-ți de mine când vei intra în împărăția Ta!” (Lc 23,42). Și Isus îi promite: „Astăzi vei fi cu mine în paradis” (v. 43): Împărăția Sa. Isus rostește numai cuvântul iertării, nu cel al condamnării; și atunci când omul găsește curajul de a cere această iertare, Domnul nu lasă niciodată să dispară o asemenea cerere. Astăzi noi toți ne putem gândi la istoria noastră, la drumul nostru. Fiecare dintre noi are istoria sa; fiecare dintre noi are și greșelile sale, păcatele sale, momentele sale fericite și momentele sale întunecate. Ne ajută, în această zi, să ne gândim la istoria noastră și să îl privim pe Isus și din inimă să îi repetăm de multe ori, dar cu inima, în tăcere, fiecare dintre noi: „Amintește-ți de mine, Doamne, acum când ești în împărăția Ta! Isuse, amintește-ți de mine, pentru că eu vreau să devin bun, vreau să devin bună, dar nu am putere, nu pot: sunt păcătos, sunt păcătos. Dar amintește-ți de mine, Isuse! Tu poți să-ți amintești de mine, pentru că Tu ești în centru, Tu ești chiar în împărăția Ta!” Ce frumos! Să facem aceasta cu toții astăzi, fiecare în inima sa, de multe ori. „Amintește-ți de mine, Doamne, Tu care ești în centru, Tu care ești în împărăția Ta!”

Promisiunea lui Isus adresată tâlharului cel bun ne dă o mare speranță: ne spune că harul lui Dumnezeu este mereu mai îmbelșugat decât rugăciunea care l-a cerut. Domnul dăruiește mereu mai mult, este atât de generos, dăruiește mereu mai mult decât i se cere: îi ceri să își amintească de tine și te duce în împărăția Sa! Isus este chiar centrul dorințelor noastre de bucurie și de mântuire. Să mergem cu toții împreună pe acest drum!

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 24.11.2013
Publicarea pe acest sit: 24.11.2013
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.