Discursul Papei la întâlnirea din Catedrala din Palo

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
la întâlnirea cu preoții, călugărițele, călugării,
seminariștii și familiile supraviețuitorilor
Catedrala din Palo, 17 ianuarie 2015

Iubiți frați și surori,

Vă salut pe toți cu mare afect în Domnul. Sunt bucuros că ne putem întâlni în această catedrală a „Schimbării la față a Domnului”. Această casă de rugăciune, împreună cu multe altele, a fost restaurată grație generozității însemnate a atâtor oameni. Se înalță ca semn elocvent al imensului efort de reconstrucție, pe care voi și vecinii voștri l-ați întreprins după devastarea cauzată de taifunul Yolanda. Este și un memorial pentru noi toți al faptului că, și în dezastre și în suferințe, Dumnezeul nostru lucrează încontinuu, făcând noi toate lucrurile.

Mulți dintre voi au suferit mult, nu numai datorită distrugerii cauzate de uragan, ci datorită pierderii de rude și de prieteni. Astăzi îi încredințăm milostivirii lui Dumnezeu pe cei care au murit și invocăm mângâierea sa și pacea sa asupra celor care încă plâng. Amintim în mod special pe cei cărora durerea îi împiedică să vadă modul de a merge înainte. În același timp, îi mulțumim Domnului pentru cei care au trudit în aceste luni pentru a da la o parte dărâmăturile, pentru a vizita pe bolnavi și pe muribunzi, pentru a întări pe suferinzi și pentru a îngropa pe cei morți. Bunătatea lor și ajutorul generos venit de la foarte multe persoane din toată lumea sunt un semn real că Dumnezeu nu ne abandonează niciodată!

În mod special aș vrea să mulțumesc aici multor preoți și consacrați care au răspuns cu enormă generozitate la nevoile disperate ale persoanelor din localitățile lovite mai dur. Prin prezența voastră și caritatea voastră ați dat mărturie despre frumusețea și despre adevărul Evangheliei. Ați făcut prezentă Biserica drept izvor de speranță, de vindecare, de milostivire. Împreună cu mulți vecini ai voștri ați demonstrat și credința profundă și capacitatea de rezistență a poporului filipinez. Multele istorii de bunătate și de jertfă personală evidențiate în acele zile întunecate trebuie să fie amintite și transmise generațiilor viitoare.

În urmă cu câteva clipe am binecuvânta noul Centru pentru Săraci, care se înalță ca semn ulterior al grijii și atenției Bisericii față de frații noștri și surorile noastre nevoiași. Sunt mulți! Și cât de mult îi iubește Dumnezeu! Astăzi, din acest loc care a experimentat o suferință și o necesitate umană așa de profundă, cer ca să se facă mai mult pentru săraci. Mai ales, cer ca săracii din întreaga țară să fie tratați în manieră egală, ca demnitatea lor să fie respectată, ca alegerile politice și economice să fie drepte și inclusive, ca oportunitățile de muncă și de educație să fie mărite și ca să fie înlăturate obstacolele în calea realizării serviciilor sociale. Criteriul cu care-i tratăm pe săraci va fi acela cu care vom fim judecați (cf. Mt 25,40.45). Vă cer vouă tuturor, și celor care sunt responsabili de binele societății, să reafirmați angajarea pentru dreptate socială și ajutorarea săracilor, fie aici fie în întreaga țară Filipine.

În sfârșit aș vrea să spun un cuvânt de mulțumire sinceră tinerilor prezenți, inclusiv seminariștii și tinerii consacrați. Mulți dintre voi ați demonstrat o generozitate eroică în situația cauzată de taifun. Sper ca să vă dați seama mereu că adevărata fericire vine din ajutorarea altora, oferindu-ne lor pe noi înșine cu jertfirea de sine, milostivire și compasiune. Astfel voi veți fi o forță puternică pentru reînnoirea societății, nu numai în opera de reconstruire a edificiilor ci, mai ales, în edificarea Împărăției lui Dumnezeu, împărăție a sfințeniei, a dreptății și a păcii, în patria voastră.

Dragi preoți și consacrați, dragi familii și dragi prieteni, în această catedrală a „Schimbării la față a Domnului” să cerem ca viața noastră să continue să fie susținută și transfigurată de puterea învierii sale. Vă încredințez pe voi toți ocrotirii iubitoare a Mariei, Mama Bisericii. Ea să dobândească pentru voi și pentru toți locuitorii iubiți ai acestor ținuturi binecuvântări de mângâiere, bucurie și pace a Domnului. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe voi toți!

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 17.01.2015
Publicarea pe acest sit: 17.01.2015
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.