Discursul Papei la întâlnirea din Catedrala din Maputo

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
la întâlnirea cu Episcopii, preoții, călugării, călugărițele,
consacrați și seminariști, cateheți și animatori

Catedrala Neprihănita Zămislire, Maputo, Mozambic,
joi, 5 septembrie 2019

Dragi frați cardinali,
Frați episcopi,
Dragi preoți, călugărițe, călugări și seminariști,
Dragii cateheți și animatori ai comunităților creștine,
Frați și surori, bună ziua!

Mulțumesc Monseniorului Hilario pentru cuvintele de bun-venit pe care mi le-a adresat în numele vostru al tuturor. Cu afect și recunoștință vie vă salut pe toți. Știu că ați făcut un mare efort pentru a fi aici. Împreună, vrem să reînnoim răspunsul la chemarea pe care odinioară a făcut să ardă inimile noastre și pe care Sfânta Maică Biserică ne-a ajutat s-o discernem și s-o confirmăm cu misiunea. Mulțumesc pentru mărturiile voastre, care vorbesc despre momentele dificile și despre provocările grave pe care le trăiți, recunoscând limite și slăbiciuni, dar admirând și milostivirea lui Dumnezeu. Mi-a făcut plăcere să aud din gura unei catehete: „Suntem o Biserică inserată într-un popor eroic”. Mulțumesc! Un popor care este expert în suferință dar menține vie speranța. Cu acest orgoliu sănătos față de poporul vostru, care invită să reînnoim credința și speranța, vrem să reînnoim „da”-ul nostru astăzi. Cât de bucuroasă este Sfânta Maică Biserică auzind de pe buzele voastre iubirea față de Domnul și față de misiunea pe care v-a încredințat-o! Cât de bucuroasă este văzând dorința voastră de a vă întoarce mereu la „prima iubire” (Ap 2,4)! Cer Duhului Sfânt să vă dea mereu luciditatea de a numi realitatea cu numele său, curajul de a cere iertare și capacitatea de a învăța să ascultați ceea ce vrea El să ne spună.

Iubiți frați și surori, ne place sau nu, suntem chemați să înfruntăm realitatea așa cum este. Timpurile se schimbă și trebuie să recunoaștem că adesea nu știm cum să ne inserăm în timpurile noi, în scenariile noi; putem să visăm „cepele din Egipt” (cf. Num 11,5), uitând că Țara Promisă este în față, nu în spate, și în această nostalgie a timpurilor trecute ne pietrificăm, ne „mumificăm”. Nu este ceva bun. Un episcop, un preot, o soră, un catehet mumificat. Nu, nu merge. În loc să anunțăm o Veste Bună, ceea ce anunțăm este ceva cenușiu care nu atrage nici nu aprinde inima nimănui. Aceasta este ispita.

Ne aflăm în această catedrală, dedicată Neprihănitei Zămisliri a Fecioarei Maria, pentru a împărtăși ca familie ceea ce ni se întâmplă; ca familie născută din acel „da” pe care Maria l-a spus îngerului. Ea, nici măcar un moment n-a privit înapoi. Cel care relatează aceste evenimente ale începutului misterului Întrupării este evanghelistul Luca. În modul său de a face asta, probabil putem descoperi răspunsurile la întrebările pe care le-ați formulat astăzi – episcopi, preoți, surori, cateheți… Seminariștii nu au pus întrebări! [râd] – și să găsim și stimulentul necesar pentru a răspunde cu aceeași generozitate și promptitudine a Mariei.

Sfântul Luca prezintă în paralel evenimentele referitoare la sfântul Ioan Botezătorul și la cele referitoare la Isus Cristos; astfel, el intenționează, din confruntare, să ne facă să descoperim ceea ce se stinge din modul de a fi al lui Dumnezeu și din raportarea noastră cu El în Vechiul Testament, și noul mod pe care ni-l aduce Fiul lui Dumnezeu făcut om. Un mod, în Vechiul Testament, care se stinge, și un alt mod nou pe care îl aduce Isus.

Se evidențiază faptul că, în ambele Vestiri – cea a lui Ioan Botezătorul și cea a lui Isus – este un înger. Totuși, într-un caz, apariția are loc în Iudeea, în orașul cel mai important – Ierusalim – și nu într-un loc oarecare, ci în templu și, în interiorul său, în Sfânta Sfintelor; îngerul se adresează unui om, care este și preot. În timp ce vestirea Întrupării are loc în Galileea, cea mai îndepărtată și conflictuală dintre regiuni, într-un sat mic – Nazaret -, într-o casă și nu în sinagogă sau într-un loc sacru, este adresată unei persoane laice care este femeie – nu unui preot, nu unui bărbat. Contrastul este mare. Ce s-a schimbat? Totul. Totul este schimbat. Și, în această schimbare, se află identitatea noastră cea mai profundă.

Mă întrebați ce este de făcut cu privire la criza identității sacerdotale, cum trebuie combătută. În această privință, ceea ce urmează să spun despre preoți este ceva ce toți (episcopi, cateheți, consacrați, seminariști) suntem chemați să cultivăm și să promovăm. Voi vorbi pentru toți.

În fața crizei identității sacerdotale, probabil că trebuie să ieșim din locurile importante și solemne; trebuie să ne întoarcem la locurile în care am fost chemați, unde era evident că inițiativa și puterea erau ale lui Dumnezeu. Niciunul dintre noi n-a fost chemat pentru un loc important, niciunul. Uneori, fără să vrem, fără vină morală, ne obișnuim să identificăm activitatea noastră zilnică de preoți, călugări, consacrați, laici, cateheți, cu anumite rituri, cu reuniuni și colocvii, unde locul pe care-l ocupăm la reuniune, la masă sau în aulă este ierarhic; ne asemănăm mai mult cu Zaharia decât cu Maria. „Cred că nu exagerăm dacă spunem că preotul este o persoană foarte mică: măreția incomensurabilă a darului care ne este dat pentru slujire ne plasează printre cei mai mici dintre oameni. Preotul este cel mai sărac dintre oameni dacă Isus nu-l îmbogățește cu sărăcia sa, este cel mai inutil slujitor dacă Isus nu-l numește prieten, cel mai nesăbuit dintre oameni dacă Isus nu-l instruiește cu răbdare ca pe Petru, cel mai lipsit de apărare dintre creștini dacă Bunul Păstor nu-l întărește în mijlocul turmei. Nimeni nu este mai mic decât un preot lăsat doar în forțele sale; de aceea rugăciunea noastră de apărare împotriva oricărei curse a Celui Rău este rugăciunea Mamei noastre: sunt preot pentru că El a privit cu bunătate micimea mea (cf. Lc 1,48)” (Omilie la Liturghia Crismei, 17 aprilie 2014). Frați și surori, întoarcerea la Nazaret, întoarcerea în Galileea poate să fie calea pentru a înfrunta criza de identitate. Isus ne cheamă, după învierea sa, să ne întoarcem în Galileea, pentru a-l întâlni. Întoarcerea la Nazaret, la prima chemare, întoarcerea în Galileea, pentru a rezolva criza de identitate, pentru a ne reînnoi ca păstori-discipoli-misionari. Voi înșivă vorbeați despre o anumită exagerare în preocuparea de a produce resurse pentru bunăstarea personală, prin „parcursuri întortocheate” care adesea ajung să privilegieze timpi și îndatoriri plătite de stat și creează rezistențe în a dedica viața pentru pastorația zilnică. Imaginea acestei tinere simple în casa sa, în contrast cu toată structura templului și a Ierusalimului, poate să fie oglinda în care vedem complicațiile noastre, preocupările noastre care întunecă și corodează generozitatea „da”-ului nostru.

Îndoielile și nevoia de explicații ale lui Zaharia distonează cu „da”-ul Mariei, care cere să știe numai cum va avea loc tot ceea ce urmează să i se întâmple. Zaharia nu poate să evite preocuparea de a controla totul, nu poate să renunțe la logica de a fi și a se simți responsabil și autor a ceea ce se va întâmpla. Maria nu se îndoiește, nu se gândește la ea însăși: se abandonează, se încrede. Este extenuant a trăi raportul cu Dumnezeu așa cum face Zaharia, ca un învățător al Legii: mereu respectând reguli, mereu considerând că salariul este proporționat cu efortul făcut, că este meritul meu dacă Dumnezeu mă binecuvântează, că Biserica are obligația de a recunoaște virtuțile mele și eforturile mele… Este extenuant, este extenuant a trăi raportul cu Dumnezeu așa cum face Zaharia. Nu putem alerga după ceea ce se traduce în beneficii personale; în schimb oboselile noastre trebuie să fie mai degrabă legate de capacitatea noastră de compasiune. Am capacitate de compasiune? Sunt activități în care inima noastră este „mișcată” și înduioșată. Frați și surori, Biserica cere capacitate de compasiune. Capacitate de compasiune. „Ne bucurăm cu logodnicii care se căsătoresc – viața pastorală -, râdem cu pruncul pe care îl aduc ca să fie botezat; îi însoțim pe tinerii care se pregătesc la căsătorie și la familie; ne îndurerăm cu acela care primește ungerea în patul din spital; plângem cu aceia care înmormântează o persoană dragă” (Omilie la Liturghia Crismei, 2 aprilie 2015). Dedicăm ore și zile pentru a o însoți pe mama aceea cu SIDA, pe acel copil rămas orfan, pe acea bunică ce se ocupă de atâția nepoți sau pe acel tânăr care a venit în oraș și este disperat pentru că nu reușește să găsească loc de muncă. „Atâtea emoții… Dacă noi avem inima deschisă, această emoție și atât afect obosesc inima Păstorului. Pentru noi preoții istoriile oamenilor noștri nu sunt un buletin de știri: noi îi cunoaștem pe oamenii noștri, putem ghici ceea ce trece prin inima lor; și inima noastră, pătimind cu ei, se fărâmițează, se împarte în mii de bucățele, și este înduioșată și chiar pare mâncată de oameni: luați, mâncați. Acesta este cuvântul pe care-l șoptește constant preotul lui Isus atunci când se îngrijește de poporul său credincios; luați și mâncați, luați și beți… Și astfel viața noastră sacerdotală se dăruiește în slujire, în apropierea de poporul credincios al lui Dumnezeu… care mereu, mereu obosește” (ibid.). Frați și surori, apropierea obosește, obosește mereu. Apropierea de sfântul popor al lui Dumnezeu. Apropierea obosește. Este frumos să ne întâlnim, un preot, o soră, un catehet…, obosiți de apropiere. A reînnoi chemarea cere adesea să verificăm dacă oboseala noastră și preocupările noastre au de-a face cu o anumită „mondenitate spirituală” dictată „de fascinația miilor de propuneri de consum pe care nu putem să ni le dăm jos de pe spate pentru a merge, liberi, pe cărările care ne conduc la iubirea față de frații noștri, la turma Domnului, la oile care așteaptă glasul păstorilor lor” (Omilie la Liturghia Crismei, 24 martie 2016). A reînnoi chemarea, chemarea noastră, înseamnă a alege, a spune da și a ne obosi cu ceea ce este rodnic în ochii lui Dumnezeu, care-l face prezent, îl întrupează pe Fiul său Isus. Să dea Dumnezeu să găsim, în această oboseală salutară, izvorul identității și fericirii noastre. Apropierea obosește și această oboseală este sfințenie.

Fie ca tinerii noștri să poată descoperi în noi voința de a ne lăsa „luați și mâncați” și tocmai asta să-i facă să se întrebe cu privire la urmarea lui Isus, în așa fel încât, orbiți de bucuria unei dăruiri zilnice nu impuse ci formate și alese în tăcere și în rugăciune, să vrea să spună „da”-ul lor. Tu care încă te întrebi, sau tu care deja ești pe calea unei consacrări definitive, îți vei da seama că „agitația și viteza atâtor stimulenți care ne bombardează fac în așa fel încât nu există spațiu pentru acea tăcere interioară în care se percepe privirea lui Isus și se ascultă chemarea sa. Între timp, vei primi multe propuneri bine confecționate, care se prezintă frumoase și intense, dar cu timpul te vor lăsa golit, obosit și singur. Nu lăsa ca asta să ți se întâmplă, pentru că vârtejul acestei lumi te târăște într-o cursă fără sens, fără orientare, fără obiective clare, și astfel multe eforturi ale tale vor fi irosite. Mai degrabă caută acele spații de calm și de tăcere care îți permit să reflectezi, să te rogi, să privești mai bine lumea care te înconjoară, și în acel moment, împreună cu Isus, vei putea recunoaște care este vocația ta pe acest pământ” (Exortația apostolică Christus vivit, 277).

Acel joc de contraste, prezentat de evanghelistul Luca – întruparea la Nazaret și vestirea dată lui Zaharia în templu -, culmină în întâlnirea celor două femei: Elisabeta și Maria. Fecioara o vizitează pe verișoara sa bătrână și totul este sărbătoare, dans și laudă. Este o parte din Israel care a înțeles schimbarea profundă și amețitoare a proiectului lui Dumnezeu: de aceea acceptă să fie vizitată, de aceea pruncul tresaltă în sân. Pentru un moment, într-o societate patriarhală, lumea bărbaților se retrage, rămâne mută ca Zaharia. Astăzi ne-a vorbit și un catehet, o soră, o femeie mozambicană care ne-a amintit că nimic nu vă va face să pierdeți entuziasmul de a evangheliza, de a îndeplini angajamentul vostru baptismal. Vocația voastră este să evanghelizați; vocația Bisericii este să evanghelizeze; identitatea Bisericii este să evanghelizeze. Nu să facă prozelitism! Prozelitismul nu este evanghelizare. Prozelitismul nu este creștin. Vocația noastră este să evanghelizăm. Identitatea Bisericii este să evanghelizeze. Și această soră a noastră îi reprezintă pe toți cei care merg în întâmpinarea fraților lor: fie cei care vizitează ca Maria, fie cei care, lăsându-se vizitați, acceptă cu plăcere ca altul să-i transforme împărtășind cultura lor, modurile lor de a trăi credința și de a o exprima.

Preocuparea pe care ai manifestat-o ne arată că înculturarea va fi mereu o provocare, precum „călătoria” între aceste două femei care se vor simți transformate reciproc prin întâlnire și slujire. „Bisericile particulare trebuie să promoveze activ forme, cel puțin inițiale, de înculturare. În definitiv, la ceea ce trebuie să se tindă este ca predicarea Evangheliei, exprimată cu categorii proprii ale culturii în care este vestită, să provoace o nouă sinteză cu această cultură. Cu toate că aceste procese sunt întotdeauna lente, uneori frica ne paralizează prea mult” (Exortația apostolică Evangelii gaudium, 129). Frica paralizează.

„Distanța” dintre Nazaret și Ierusalim este scurtată, devine inexistentă prin acel „da” al Mariei. Pentru că distanțele, regionalismele și particularismele, construirea continuă de ziduri, amenință dinamica întrupării, care a dărâmat zidul care ne despărțea (cf. Ef 2,14). Voi – cel puțin cei mai bătrâni – care ați fost martori ai dezbinărilor și supărărilor terminate în războaie, trebuie să fiți mereu dispuși să „vă vizitați”, să scurtați distanțele. Biserica din Mozambic este invitată să fie Biserica a Vizitării; nu poate face parte din problema competențelor, a disprețului și a dezbinărilor unora împotriva altora, ci poartă de soluție, spațiu în care să fie posibile respectul, interschimbul și dialogul. Întrebarea pusă cu privire la modul de a ne comporta cu privire la o căsătorie interreligioasă ne provoacă în privința acestei tendințe persistente pe care o avem spre fragmentare, spre separare în loc de unire. Și același lucru se întâmplă pentru raportul dintre naționalități, dintre etnii, dintre cei din nord și cei din sud, dintre comunități, preoți și episcopi. Este o provocare pentru că, până când nu se dezvoltă „o cultură a întâlnirii într-o armonie pluriformă”, se cere „un proces constant în care fiecare nouă generație este implicată. Este o muncă lentă și dificilă care cere voința de a se integra și de a învăța să facă asta”. Este condiția necesară pentru „construirea unui popor în pace, dreptate și fraternitate”, pentru „dezvoltarea conviețuirii sociale și construirea unui popor în care diferențele se armonizează în cadrul unui proiect comun” (ibid., 220-221). Așa cum Maria a mers până la casa Elisabetei, tot așa și noi în Biserică trebuie să învățăm drumul de urmat în mijlocul noilor problematici, încercând să nu rămânem paralizați de o logică ce contrapune, împarte, condamnă. Porniți la drum și căutați un răspuns la aceste provocări cerând asistența sigură a Duhului Sfânt. El este Învățătorul, în măsură să arate noile drumuri de parcurs.

Așadar să reînsuflețim chemarea noastră vocațională, să facem asta în acest templu magnific dedicat Mariei și „da”-ul nostru generos să-l preamărească pe Domnul și să facă tresalte de bucurie duhul poporului nostru în Dumnezeu Mântuitorul nostru (cf. Lc 1,46-47). Și să umple de speranță, pace și reconciliere țara voastră, iubitul nostru Mozambic!

Vă cer, cu rugăminte, să vă rugați și să faceți să se roage pentru mine.

Domnul să vă binecuvânteze și Fecioara Preasfântă să vegheze asupra voastră.

Mulțumesc!

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 05.09.2019
Publicarea pe acest sit: 05.09.2019
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.