Discursul Papei la întâlnirea din Budapesta cu reprezentanții Bisericilor și evreilor

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
la întâlnirea cu reprezentanții
Consiliului Ecumenic al Bisericilor și câteva comunități ebraice
Budapesta, 12 septembrie 2021

Iubiți frați!

Sunt fericit să vă întâlnesc. Cuvintele voastre, pentru care vă mulțumesc, și prezența voastră unul alături de altul exprimă o mare dorință de unitate. Relatează un drum, uneori în urcuș, în trecut obositor, dar pe care îl înfruntați cu curaj și bunăvoință, sprijinindu-ne reciproc sub privirea Celui Preaînalt, care binecuvântează pe frații care trăiesc împreună (cf. Ps 133,1).

Vă văd pe voi, frați în credința în Cristos, și binecuvântez parcursul de comuniune pe care-l duceți înainte. M-au impresionat cuvintele fratelui calvinist, mulțumesc. Cu mintea mă îndrept spre abația din Pannonhalma, centru spiritual pulsant al acestei țări, unde în urmă cu trei luni v-ați întâlnit pentru a reflecta și pentru a vă ruga împreună. A ne ruga împreună, unii pentru alții, și a ne colabora împreună în caritate, unii cu alții, pentru această lume pe care Dumnezeu o iubește atât de mult (cf. In 3,16): iată calea cea mai concretă spre unitatea deplină.

Vă văd pe voi, frați în credința lui Abraham, părintele nostru, și vă mulțumesc dumneavoastră, pentru acele cuvinte așa de profunde care mi-au atins inima. Apreciez mult angajarea pe care ați mărturisit-o pentru a dărâma zidurile de separare din trecut; evrei și creștini, doriți să nu mai vedeți în celălalt un străin, ci un prieten; să nu mai vedeți un adversar, ci un frate. Acesta este schimbarea de privire binecuvântată de Dumnezeu, convertirea care deschide noi începuturi, purificarea care reînnoiește viața. Sărbătorile solemne Rosh Hashanah și Yom Kippur, care cad chiar în această perioadă și pentru care vă adresez cele mai bune urări, sunt ocazii de har pentru a reînnoi adeziunea la aceste invitații spirituale. Dumnezeul părinților deschide mereu drumuri noi: așa cum a transformat deșertul într-o cale spre Țara Promisă, tot așa dorește să ne ducă din deșerturile aride ale ranchiunei și indiferenței la patria mult dorită a comuniunii.

Nu este o întâmplare că aceia care în Scriptură sunt chemați să-l urmeze în mod special pe Domnul mereu trebuie să iasă, să meargă, să ajungă în ținuturi neexplorate și spații inedite. Să ne gândim la Abraham, care a părăsit casă, rudenie și patrie. Cine îl urmează pe Dumnezeu este chemat să părăsească. Nouă ni se cere să părăsim neînțelegerile din trecut, pretențiile de a avea dreptate și de a-i acuza pe alții, pentru a porni la drum spre promisiunea sa de pace, pentru că Dumnezeu are mereu proiecte de pace, nu de nenorocire (cf. Ier 29,11).

Aș vrea să reiau cu voi imaginea evocativă a Podului Lanțurilor, care leagă cele două părți ale acestui oraș: nu le amestecă împreună, ci le ține unite. Așa trebuie să fie legăturile între noi. De fiecare dată când a existat ispita de a absorbi pe celălalt nu s-a construit, ci s-a distrus; de asemenea, când s-a voit ghetoizarea lui, în loc de a-l integra. De câte ori s-a întâmplat în istorie! Trebuie să veghem, trebuie să ne rugăm pentru ca să nu se mai întâmple. Și să ne angajăm să promovăm împreună o educație la fraternitate, așa încât reîntoarcerile urii care vor s-o distrugă să nu prevaleze. Mă gândesc la amenințarea antisemitismului, care încă șerpuiește în Europa și în altă parte. Este un fitil care trebuie stins. Însă cel mai bun mod pentru a-l dezamorsa este să lucrăm pozitiv împreună, este să promovăm fraternitatea. Podul ne instruiește iarăși: el este susținut de lanțuri mari, formate din multe verigi. Noi suntem aceste verigi și fiecare verigă este fundamentală: de aceea nu mai putem trăi în suspiciune și în ignoranță, distanți și discordanți.

Un pod pune împreună două părți. În acest sens amintește conceptul de alianță, fundamental în Scriptură. Dumnezeul alianței ne cere să nu cedăm în fața logicilor izolării și intereselor de parte. Nu dorește alianțe cu cineva în defavoarea altora, ci persoane și comunități care să fie punți de comuniune cu toți. În această țară voi, care reprezentați religiile majoritare, aveți misiunea de a favoriza condițiile pentru ca libertatea religioasă să fie respectată și promovată pentru toți. Și aveți un rol exemplar față de toți: nimeni să nu poată spune că de pe buzele oamenilor lui Dumnezeu să iasă cuvinte care dezbină, ci numai mesaje de deschidere și de pace. Și într-o lume sfâșiată de prea multe conflicte aceasta este mărturia cea mai bună pe care trebuie s-o ofere cel care a primit harul de a-l cunoaște pe Dumnezeul alianței și al păcii.

Podul Lanțurilor, în afară de a fi cel mai cunoscut, este și cel mai vechi din acest oraș. Multe generații l-au străbătut. El invită astfel să comemorăm trecutul. Vom găsi acolo suferințe și obscurități, neînțelegeri și persecuții, dar, mergând la rădăcini, vom descoperi un patrimoniu spiritual comun mai mare. Aceasta este comoara care ne permite să construim împreună un viitor diferit. Mă gândesc cu emoție și la atâtea figuri de prieteni ai lui Dumnezeu care au iradiat lumina sa în nopțile lumii. Citez, printre cei mulți, un mare poet din această țară, Miklós Radnóti, a cărui carieră strălucitoare a fost frântă de ura oarbă a celui care, numai pentru că avea origini ebraice, mai întâi l-a împiedicat să predea și apoi l-a sustras de la familie.

Închis într-un lagăr de concentrare, în abisul cel mai întunecat și depravat al umanității, a continuat să scrie poezii, până la moarte. Carnețelul lui Bor este singura culegere poetică ce a supraviețuit Shoah-ului: dă mărturie despre forța de a crede în căldura iubirii în gerul lagărelor și de a lumina întunericul urii cu lumina credinței. Autorul, sufocat de lanțurile care îi strângeau sufletul, a găsit într-o libertate superioară curajul de a scrie: „Prizonier, am luat măsura oricărei speranțe” (Carnețelul lui Bor, Scrisoare către soție). Și a pus o întrebare, care răsună și pentru noi astăzi: „Și tu, cum trăiești? Găsește ecou glasul tău în acest timp?” (Carnețelul lui Bor, Prima Eglogă). Glasurile noastre, iubiți frați, nu pot decât să devină ecou al acelui Cuvânt pe care cerul ni l-a dăruit, ecou de speranță și de pace. Și chiar dacă nu suntem ascultați sau nu suntem înțeleși, să nu încetăm niciodată cu faptele Revelația ai cărei martori suntem.

La sfârșit, în singurătatea dezolată a lagărului de concentrare, în timp ce își dădea seama că viața trecea, Radnóti a scris: „Sunt și eu o rădăcină acum… Eram floare, am devenit rădăcină” (Carnețelul lui Bor, Rădăcină). Și noi suntem chemați să devenim rădăcini. Adesea căutăm roadele, rezultatele, afirmarea. Însă Cel care face să dea rod Cuvântul său pe pământ cu aceeași dulceață a ploii care face să încolțească ogorul (cf. Is 55,10), ne amintește că drumurile noastre de credință sunt semințe: semințe care se transformă în rădăcini subterane, rădăcini care alimentează amintirea și fac să încolțească viitorul. Asta ne cere Dumnezeul părinților noștri, pentru că – așa cum scria un alt poet – „Dumnezeu așteaptă în altă parte, așteaptă chiar în adâncul a toate. Jos. Unde sunt rădăcinile” (R.M. Rilke, Wladimir, pictorul de nori). Se ajunge sus numai dacă suntem înrădăcinați în adâncime. Înrădăcinați în ascultarea Celui Preaînalt și a celorlalți îi vom ajuta pe contemporanii noștri să se primească și să se iubească. Numai dacă vom fi rădăcini de pace și vlăstare de unitate vom fi credibili în ochii lumii, care privește la noi, cu nostalgia ca să îmbobocească speranța. Mulțumesc, și drum bun împreună, mulțumesc! Scuzați pentru că am vorbit așezat, dar nu am 15 ani. Mulțumesc.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 12.09.2021
Publicarea pe acest sit: 12.09.2021
Etichete: , , ,

Comentariile sunt închise.