Discursul Papei la întâlnirea despre sport și credință

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
la întâlnirea despre sport și credință
organizată de Consiliul Pontifical al Culturii
miercuri, 5 octombrie 2016

Iubiți frați și surori,

Sunt bucuros să vă primesc pe voi, exponenți din lumea sportului, împreună cu autoritățile și cu delegații altor comunități religioase, care ați venit în Vatican pentru a manifesta, așa cum sugerează titlul Conferinței internaționale, prețioasa slujire pe care sportul o aduce umanității. Vă salut pe toți cu recunoștință. Îndeosebi îl salut pe cardinalul Gianfranco Ravasi, președinte al Consiliului Pontifical al Culturii; pe secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, domnul Ban Ki-moon; pe președintele Comitetului Olimpic Internațional, domnul Thomas Bach.

Sportul este o activitate umană de mare valoare, capabil să îmbogățească viața persoanelor, de care se pot folosi și bucura bărbați și femei din orice națiune, etnie și apartenență religioasă. Chiar în aceste ultime luni, am văzut cum Jocurile Olimpice și Paralimpice au fost în centrul atenției întregii lumi. Motoul olimpic „altius, citius, fortius” este o invitație de a dezvolta talentele pe care Dumnezeu ni le-a dat. când vedem atleții tinzând la maximul capacităților proprii, sportul ne entuziasmează, ne uimește, ne face să ne simțim aproape orgolioși. Există o mare frumusețe în armonia anumitor mișcări, precum și în forța sau în jocul de echipă. Când este așa, sportul transcende nivelul simplei corporalități și ne duce în arena spiritului și chiar a misterului. Și aceste momente sunt însoțite de mare bucurie și satisfacție, pe care toți putem s-o împărtășim, deși nu ne-am întrecut.

O altă caracteristică importantă a sportului este că nu e rezervat atleților cu mari prestații. Există și un sport diletant, de amatori, recreativ, care nu are scop de competiție, ci care permite tuturor să-și îmbunătățească sănătatea și bunăstarea, să învețe să lucreze în echipă, să știe să învingă și să știe și să piardă. Pentru aceasta este important ca toți să poată participa la activități sportive, și sunt bucuros că în centrul atenției voastre în aceste zile este angajarea pentru a asigura ca sportul să devină tot mai inclusiv și ca binefacerile sale să fie într-adevăr accesibile tuturor.

Tradițiile noastre religioase împărtășesc angajarea pentru a asigura respectarea demnității fiecărei ființe umane. De aceea este frumos de a ști că instituțiile sportive mondiale au îndrăgit așa de curajos valoarea incluziunii. Mișcarea paralimpică și alte asociații sportive în sprijinul persoanelor cu dezabilități, precum Special Olympics, au avut un rol decisiv în a ajuta publicul să recunoască și să admire prestațiile extraordinare ale sportivilor cu diferite abilități și capacități. Aceste evenimente ne dăruiesc experiențe în care ies în evidență în mod minunat măreția și puritatea gestului sportiv.

Dar în acest moment mă gândesc și la atâția copii și tineri care trăiesc la marginile societății. Toți cunoaștem entuziasmul copiilor care se joacă având o minge dezumflată sau făcută din cârpe în suburbiile unor mari orașe sau pe ulițele micilor sate. Aș vrea să-i încurajez pe toți – instituții, societăți sportive, realități educative și sociale, comunități religioase – să lucreze împreună pentru ca acești copii să poată avea acces la sport în condiții demne, în special aceia care sunt excluși din cauza sărăciei. Îmi face plăcere să află că sunt prezenți la întâlnire fondatorii lui Homeless Cup și alte fundații care, prin sport, oferă celor mai dezavantajați o posibilitate de dezvoltare umană integrală.

Doresc să semnalez și o misiune și o provocare pentru voi, reprezentanți ai sportului și ai firmelor care sponsorizează evenimentele sportive. Provocarea este aceea de a menține caracterul genuin al sportului, de a-l proteja de manipulări și de exploatarea comercială. Ar fi trist, pentru sport și pentru omenire, dacă oamenii n-ar mai reuși să se încreadă în adevărul rezultatelor sportive, sau dacă cinismul și descurajarea ar prevala asupra entuziasmului și asupra participării bucuroase și dezinteresate. În sport, ca și în viață, este important a lupta pentru rezultat, dar a juca bine, cu lealitate este și mai important! Nu uitați, noi toți nu trebuie să uităm, acel cuvânt frumos care se spune despre sportul adevărat: sport amateur.

De aceea, vă mulțumesc vouă tuturor pentru eforturile voastre în dezrădăcinarea oricărei forme de corupție și de manipulare. Știu că este în desfășurare o campanie condusă de Națiunile Unite pentru a lupta împotriva cancerului corupției în toate domeniile societății. Când persoanele luptă pentru a crea o societate mai dreaptă și transparentă, colaborează cu lucrarea lui Dumnezeu. Și noi, responsabili ai diferitelor comunități religioase, vrem să oferim contribuția noastră la această angajare. Cât privește Biserica catolică, ea este angajată în lumea sportului pentru a duce bucuria evangheliei, iubirea inclusivă și necondiționată a lui Dumnezeu față de toate ființele umane.

Vă urez ca aceste zile de întâlnire și de reflecție să vă permită să explorați mai mult binele pe care sportul și credința pot să le aducă societăților noastre. Încredințez lui Dumnezeu fiecare operă a voastră, fiecare așteptare și speranță, și din inimă invoc asupra fiecăruia dintre voi binecuvântarea sa; și vă cer, cu rugăminte, să vă rugați pentru mine. Mulțumesc.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 05.10.2016
Publicarea pe acest sit: 06.10.2016
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.