Discursul Papei la întâlnirea cu săracii și cu refugiații din Ungaria

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
la întâlnirea cu săracii și cu refugiații din Ungaria
Budapesta, 29 aprilie 2023

Iubiți frați și surori, bună ziua!

Sunt fericit să fiu aici în mijlocul vostru. Mulțumesc Monseniorului Antal pentru cuvintele sale de bun-venit și mulțumesc pentru că a amintit slujirea generoasă pe care Biserica maghiară o desfășoară pentru și cu săracii. Săracii și nevoiașii – să nu uităm niciodată – sunt în inima evangheliei: de fapt, Isus a venit „ca să aducă săracilor vestea cea bună” (Lc 4,18). Așadar, ei ne indică o provocare pasionantă, așa încât credința pe care o mărturisim să nu fie prizonieră a unui cult distant de viață și să nu devină pradă a unui soi de „egoism spiritual”, adică a unei spiritualități pe care mi-o construiesc după măsura liniștii mele interioare și a satisfacției mele. În schimb, credință adevărată este aceea care incomodează, care riscă, care face să se iasă în întâmpinarea săracilor și face capabili de a vorbi cu viața limbajul carității. Așa cum afirmă Sfântul Paul, putem vorbi atâtea limbi, putem avea înțelepciune și bogății, dar dacă nu avem caritate, nu avem nimic și nu suntem nimic (cf. 1Cor 13,1-13).

foto: Vatican Media

Limbajul carității. A fost limba vorbită de Sfânta Elisabeta, față de care acest popor nutrește mare devoțiune și afect. Ajungând în această dimineață, am văzut în piață statuia sa, cu partea de jos care o reprezintă în timp ce primește funia ordinului franciscan și, în același timp, dăruiește apa pentru a potoli setea unui sărac. Este o imagine frumoasă a credinței: cine „se leagă cu Dumnezeu”, cum a făcut Sfântul Francisc din care s-a inspirat Elisabeta, se deschide la caritatea față de cel sărac, pentru că „dacă cineva spune: «Îl iubesc pe Dumnezeu», și-l urăște pe fratele său, este un mincinos; pentru că cine nu-l iubește pe fratele său pe care îl vede nu poate să-l iubească pe Dumnezeu pe care nu-l vede” (1In 4,20). Sfânta Elisabeta, fiică de rege, a crescut în comoditatea unei vieți de la curte, într-un ambient luxos și privilegiat; și totuși, atinsă și transformată de întâlnirea cu Cristos, foarte repede a simțit un refuz față de bogățiile și vanitățile lumii, simțind dorința de a se despuia de ele și de a se îngriji de cel care era în nevoie. Astfel, nu numai că a cheltuit averile sale, ci și viața sa în favoarea celor din urmă, a leproșilor, a bolnavilor până la îngrijirea lor personal și purtarea lor pe umerii săi. Iată limbajul carității.

Ne-a vorbit despre asta și Brigitta, căreia îi mulțumesc pentru mărturia sa. Atâtea privări, atâta suferință, atâta muncă dură pentru a încerca să meargă înainte și să facă să nu le lipsească pâinea copiilor săi și, în momentul cel mai dramatic, Domnul i-a venit în întâmpinare pentru a o ajuta. Dar – am ascultat din înseși cuvintele sale – cum a intervenit Domnul? El, care ascultă strigătul celui care este sărac, „face dreptate celor asupriți, dă pâine celor flămânzi” și „ridică pe cel căzut” (Ps 146,7-8), nu ajunge aproape niciodată rezolvând de sus problemele noastre, ci se apropie cu îmbrățișarea duioșiei sale inspirând compasiunea față de frați care își dau seama de ei și nu rămân indiferenți. Brigitta ne-a spus asta: a putut experimenta apropierea Domnului grație Bisericii Greco-Catolice, grație atâtor persoane care s-au străduit pentru a o ajuta, pentru a o încuraja, pentru a-i găsi un loc de muncă și pentru a o susține în nevoile materiale și pe drumul credinței. Aceasta este mărturia care ne este cerută: compătimirea față de toți, în special față de cei care sunt marcați de sărăcie, de boală și de durere. Compătimire care înseamnă „a pătimi cu”. Avem nevoie de o Biserică aptă să vorbească fluent limbajul carității, grai universal pe care toți îl ascultă și îl înțeleg, chiar și cei mai îndepărtați, chiar și cei care nu cred.

Și, în această privință, exprim recunoștința mea Bisericii maghiare pentru angajarea dedicată în caritate, o angajare capilară: ați creat o rețea care conectează atâția lucrători pastorali, atâția voluntari, Caritas parohiale și diecezane, dar și grupuri de rugăciune, comunități de credincioși, organizații care aparțin altor confesiuni, dar unite în acea comuniune ecumenică ce izvorăște tocmai din caritate. Și mulțumesc pentru modul în care ați primit – nu numai cu generozitate, dar și cu entuziasm – atâția refugiați provenind din Ucraina. Am ascultat cu emoție mărturia lui Oleg și a familiei sale; „călătoria voastră spre viitor” – un viitor diferit, departe de ororile războiului – a început în realitate cu o „călătorie în amintire”, pentru că Oleg a amintit primirea călduroasă simțită în Ungaria cu ani în urmă, când a venit ca să lucreze ca bucătar. Amintirea acelei experiențe l-a încurajat să plece cu familia și să vină aici la Budapesta, unde a găsit ospitalitate generoasă. Amintirea iubirii primite reaprinde speranța, încurajează la întreprinderea de noi parcursuri de viață. De fapt, și în durere, și în suferință se regăsește curajul de a merge înainte când s-a primit balsamul iubirii: și aceasta este forța care ajută să se creadă că nu este pierdut totul și că un viitor diferit este posibil. Iubirea pe care Isus ne-o dăruiește și pe care ne poruncește s-o trăim contribuie, așadar, la extirparea din societate, din orașe și din locurile în care trăim, a relele indiferenței – este o ciumă indiferența! – și ale egoismului și reaprinde speranța unei noi omeniri, mai drepte și fraterne, unde toți să se poată simți acasă.

Din păcate, atâtea persoane, și aici, sunt literalmente fără casă: multe surori și mulți frați marcați de fragilitate – singuri, cu diferite suferințe fizice și mentale, distruși de otrava drogurilor, ieșiți din închisoare sau abandonați pentru că sunt bătrâni – sunt loviți de forme grave de sărăcie materială, culturală și spirituală și nu au un acoperiș și o casă unde să locuiască. Zoltán și soția sa, Anna, ne-au oferit mărturia lor cu privire la această mare plagă: mulțumesc pentru cuvintele voastre. Și mulțumesc pentru că ați primit acea mișcare a Duhului Sfânt care v-a determinat, cu curaj și generozitate, să construiți un centru pentru a primi persoane fără locuință stabilă. M-a impresionat să aud că, împreună cu nevoile materiale, acordați atenție istoriei și demnității rănite a persoanelor, îngrijindu-vă de singurătatea lor, de truda lor de a se simți iubite și binevenite în lume. Anna ne-a spus că „Isus, Cuvântul viu, este cel care vindecă inimile lor și relațiile lor, pentru că persoana se reconstruiește din interior”; adică renaște atunci când experimentează că în ochii lui Dumnezeu este iubită și binecuvântată. Acest lucru este valabil pentru toată Biserica: nu este suficient a da pâinea care satură stomacul, este nevoie de hrănit inima persoanelor! Caritatea nu este o simplă asistență materială și socială, ci se preocupă de persoana întreagă și dorește s-o repună pe picioare cu iubirea lui Isus: o iubire care ajută la recăpătarea frumuseții și a demnității.

A face caritate înseamnă a avea curajul de a privi în ochi. Tu nu poți ajuta un altul privind într-o altă parte. Pentru a face caritate, este nevoie de curajul de a atinge: tu nu poți arunca pomana la distanță fără a atinge. A atinge și a privi. Și astfel tu, atingând și privind, începi un drum, un drum cu acea persoană nevoiașă, care te face să înțelegi cât de nevoiaș, cât de nevoiașă ești tu de privirea și de mâna Domnului.

Fraților și surorilor, vă încurajez să vorbiți mereu limbajul carității. Statuia din această piață reprezintă minunea cea mai vestită a Sfintei Elisabeta: se relatează că odată Domnul a transformat în trandafiri pâinea pe care o ducea celor nevoiași. Așa este și pentru voi: când vă angajați să duceți pâine celor înfometați, Domnul face să înflorească bucuria și parfumează existența voastră cu iubirea pe care o dăruiți. Fraților și surorilor, vă urez să duceți mereu parfumul carității în Biserică și în țara voastră. Și vă cer, cu rugăminte, să continuați să vă rugați pentru mine.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 29.04.2023
Publicarea pe acest sit: 29.04.2023
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.