Discursul Papei la întâlnirea cu reprezentanții câtorva opere caritative

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
la întâlnirea cu reprezentanții câtorva opere caritative
Nunțiatura Apostolică din Kinshasa
miercuri, 1 februarie 2023

Iubiți frați și surori!

Vă salut cu afect și vă mulțumesc pentru cântecele, mărturiile și pentru ceea ce mi-ați relatat, dar mai ales pentru tot ceea ce faceți! În această țară, unde este atâta violență, care răsună ca zgomotul asurzitor al unui copac tăiat, voi sunteți pădurea care crește în fiecare zi în tăcere și face aerul mai bun, respirabil. Desigur, face mai mult zgomot copacul care cade, dar Dumnezeu iubește și cultivă generozitatea care în tăcere încolțește și aduce rod și își apleacă privirea cu bucurie asupra celui care-i slujește pe cei nevoiași. Astfel, crește binele, în simplitatea mâinilor și inimilor îndreptate spre ceilalți, în curajul pașilor mici pentru a se apropia de cei mai slabi în numele lui Isus. Chiar este adevărat acel proverb pe care l-a citat Cecilia: „O mie de pași încep mereu de la unu”!

Vatican Media

M-a impresionat un lucru: nu mi-ați prezentat pur și simplu problemele sociale și nu ați enumerat atâtea date despre sărăcie, ci ați vorbit mai ales cu afect despre săraci. Ați relatat despre voi și despre persoane pe care mai înainte nu le cunoșteați și care acum v-au devenit familiali: nume și fețe. Mulțumesc pentru această privire care știe să-l recunoască pe Isus în frații săi mai mici. Domnul trebuie căutat și iubit în cei săraci și, fiind creștini, trebuie să fim atenți dacă ne îndepărtăm de ei, pentru că există ceva ce nu merge atunci când un credincios îi ține la distanță pe predilecții lui Cristos.

În timp ce astăzi atâția îi rebutează, voi îi îmbrățișați; în timp ce lumea îi exploatează, voi îi promovați. Promovarea împotriva exploatării: iată pădurea care crește în timp ce se întețește violent despădurirea rebutării! Eu aș vrea să dau glas la ceea ce faceți, să favorizez creșterea și speranța în Republica Democrată Congo și în acest continent. Am venit aici animat de dorința de a da glas celui care nu are glas. Cât aș vrea ca mass-media să dea mai mult spațiu acestei țări și Africii întregi! Ca să se cunoască popoarele, culturile, suferințele și speranțele acestui tânăr continent al viitorului! Se vor descoperi talente imense și istorii de adevărată măreție umană și creștină, istorii născute într-un climat genuin, care cunoaște bine respectul față de cei mai mici, față de bătrâni și față de creație.

Este frumos să vă dau glas aici în nunțiatură, pentru că reprezentanțele pontificale, „casele papei” răspândite în lume, sunt și trebuie să fie amplificatoare de promovare umană, confluențe de caritate, în prima linie în diplomația milostivirii, în favorizarea de ajutoare concrete și în promovarea de rețele de cooperare. Asta se întâmplă deja, fără zgomot, în atâtea părți ale lumii și aici de mult timp; această casă este de decenii o prezență apropiată: inaugurată în urmă cu nouăzeci de ani ca delegație apostolică, va celebra peste câteva zile a șaizecea aniversare a ridicării la rangul de nunțiatură.

Fraților și surorilor care iubiți această țară și vă dedicați oamenilor săi, ceea ce faceți este minunat, dar nu este deloc ușor. Îmi vine să plâng auzind istorii ca acelea pe care mi le-ați relatat, despre persoane suferinde încredințate de indiferența generală unei vieți fără adăpost, care le face să trăiască pe stradă, expunându-le riscului de violențe fizice și de abuzuri sexuale, precum și acuzei de vrăjitorie, în timp ce au nevoie doar de iubire și de îngrijiri. M-a impresionat ceea ce ne-ai spus tu, Tekadio, care din cauza leprei te simți și astăzi, în 2023, „discriminat, privit cu dispreț și umilit”, în timp ce oamenii, cu un amestec de rușine, de neînțelegere și de frică, se grăbesc să curețe acolo unde a trecut chiar și numai umbra ta. Sărăcia și refuzul îl ofensează pe om, îi desfigurează demnitatea: sunt ca cenușa care stinge focul pe care-l poartă înăuntru. Da, fiecare persoană, fiind creată după imaginea lui Dumnezeu, strălucește de un foc luminos, dar numai iubirea dă la o parte cenușa care-l acoperă: numai redând demnitate se restituie umanitatea! M-a întristat să aud că și aici, ca în multe părți ale lumii, copii și bătrâni sunt rebutați. În afară de a fi scandalos, acest lucru este nociv pentru întreaga societate, care se construiește tocmai pornind de la grija față de bătrâni și față de copii, față de rădăcini și față de viitor. Să ne amintim: o dezvoltare cu adevărat umană nu poate să fie lipsită de amintire și de viitor. Amintire, purtată de bătrâni, viitor, purtat de tineri.

Fraților, surorilor, astăzi aș vrea să împărtășesc cu voi și, prin intermediul vostru, cu atâția făcători de bine în această țară, două întrebări. Înainte de toate: se merită? Se merită angajarea în fața unui ocean de nevoie în creștere constantă și dramatică? Nu este o strădanie zadarnică, în afară de a fi adesea descurajantă? Ne ajută ceea ce a spus sora Maria Celeste: „În pofida micimii noastre, Domnul răstignit dorește să ne aibă lângă el pentru a susține drama lumii”. Este adevărat, caritatea sintonizează cu Dumnezeu și el ne surprinde cu minuni nesperate care au loc prin intermediul celui care iubește. Istoriile voastre sunt bogate în evenimente minunate, cunoscute de inima lui Dumnezeu și imposibile numai pentru forțele umane. Mă gândesc la ceea ce ai relatat tu, Pierre, spunând că în deșertul neputinței și indiferenței, în marea durerii, împreună cu prietenii tăi ai descoperit că Dumnezeu nu vă uitase, pentru că v-a trimis persoane care nu s-au întors de cealaltă parte traversând strada unde erați. Astfel, pe fața lor ați redescoperit fața lui Isus și acum vreți să faceți același lucru pentru ceilalți. Binele este așa, este difuziv, nu se lasă paralizat de resemnare și de statistici, ci invită la a dărui celorlalți ceea ce s-a primit gratuit. Eu primesc și eu dau. Este nevoie ca mai ales tinerii să vadă asta: fețe care depășesc indiferența privind persoanele în ochi, mâini care nu îmbrățișează arme și nu manevrează bani, ci se îndreaptă spre cel care se află la pământ și îl ridică la demnitatea sa, la demnitatea de fiică și fiu al lui Dumnezeu. Numai într-un caz este permis a privi o persoană de sus în jos: pentru a o ajuta să se ridice. Altminteri nu se poate privi niciodată o persoană de sus în jos.

Așadar, se merită și este un semn frumos că autoritățile, prin recentele acorduri cu Conferința Episcopală, au recunoscut și au valorizat opera celor care se angajează în domeniul social și caritativ. Cu siguranță asta nu înseamnă că se poate delega sistematic voluntariatului îngrijirea celor mai fragili, așa ca și cum angajarea în sfințenie și în instruire. Sunt îndatoriri prioritare ale celui care conduce, cu atenția de a asigura serviciile fundamentale și populației care trăiește departe de marile centre urbane. În același timp, cei care cred în Cristos nu trebuie să dezonoreze niciodată mărturia carității, care este mărturie a lui Dumnezeu, cu căutarea de privilegii, prestigiu, vizibilitate și putere. Acesta este un lucru urât, care nu trebuie făcut niciodată! Nu, mijloacele, resursele și rezultatele bune sunt pentru cei săraci și cel care se ocupă de ei este chemat mereu să-și amintească de faptul că puterea este slujire și caritatea nu duce la a sta pe lauri, ci ea cere urgență și concretețe. În acest sens, printre multele lucruri de făcut aș vrea să subliniez o provocare care îi privește pe toți și nu mai puțin această țară. Ceea ce provoacă sărăcia nu este atât lipsa de bunuri și de oportunități, ci distribuirea lor inegală. Cel care este înstărit, îndeosebi dacă este creștin, este interpelat să împărtășească ceea ce posedă cu acela care este lipsit de cele necesare, cu atât mai mult dacă aparține aceluiași popor. Nu este chestiune de bunătate, ci de dreptate. Nu este filantropie, este credință; pentru că, așa cum spune Scriptura, „credința fără fapte este moartă” (Iac 2,26).

Iată, așadar, a doua întrebare tocmai despre datoria și despre urgența binelui: cum se face? Cu se face caritatea, ce criterii trebuie urmate? În această privință aș vrea să vă ofer trei puncte simple. Sunt aspecte pe care instituțiile caritative care lucrează aici le cunosc deja, dar pe care este bine să le amintim, pentru ca slujirea lui Isus în cei săraci să fie o mărturie tot mai rodnică.

Înainte de toate caritatea cere exemplaritate: de fapt, nu este numai ceva ce facem, ci este expresie a ceea ce suntem. Este un stil de viață, este trăire a evangheliei. De aceea este nevoie de credibilitate și transparență: mă gândesc la gestiunea financiară și administrativă a proiectelor, dar și la angajarea de a oferi servicii adecvate și calificate. Tocmai acesta este spiritul care caracterizează atâtea opere ecleziale de care beneficiază această țară și care au marcat istoria ei. Să existe mereu exemplaritate!

Al doilea punct: clarviziunea, adică a ști să privești înainte. Este fundamental ca inițiativele și operele de bine, în afară de a răspunde la exigențele imediate, să fie sustenabile și durabile. Nu pur și simplu de asistență, ci realizate pe baza a ceea ce se poate face realmente și cu o perspectivă pe termen lung, pentru ca să dureze în timp și să nu se termine cu acela care le-a demarat. De exemplu, în această țară este un sol incredibil de rodnic, un pământ extrem de fertil; generozitatea celui care ajută nu poate să nu adopte această caracteristică, favorizând dezvoltarea internă a celor care populează acest pământ, învățându-i să-l cultive, dând viață la proiecte de dezvoltare care să pună viitorul în mâinile lor. Mai degrabă decât a distribui bunuri de care va fi nevoie mereu, este mai bine a transmite cunoștințe și instrumente care să facă dezvoltarea autonomă și sustenabilă. În această privință, mă gândesc și la marea contribuție oferită de sănătatea catolică, ce dă în această țară, ca și în multe altele în lume, alinare și speranță populației, venind în întâmpinarea celui care suferă cu gratuitate și cu seriozitate, căutând mereu, tocmai cum trebuie să fie, să ajute prin instrumente moderne și adecvate.

Exemplaritate, clarviziune și în sfârșit – al treilea element – conexiune. Fraților și surorilor, trebuie făcută rețea, nu numai virtual, ci concret, așa cum se întâmplă în această țară în simfonia de viață a marii păduri și a vegetației sale variate. A face rețea: a lucra tot mai mult împreună, a fi în sinergie constantă între voi, în comuniune cu Bisericile locale și cu teritoriul. A lucra în rețea: fiecare cu propria carismă, dar împreună, conectați, împărtășind urgențele, prioritățile, necesitățile, fără închideri și autoreferențialități, gata de a se alătura altor comunități creștine și de alte religii, și multelor organisme umanitare prezente. Totul pentru binele săracilor. Faceți rețea cu toți.

Iubiți frați și surori, vă las acest idei și vă mulțumesc pentru ceea ce ați lăsat astăzi în inima mea. Da, multe mulțumiri pentru că mi-ați atins inima. Sunteți prețioși. Vă binecuvântez și vă cer, cu rugăminte, să continuați să vă rugați pentru mine, care am nevoie de asta. Mulțumesc!

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 01.02.2023
Publicarea pe acest sit: 01.02.2023
Etichete: , ,

Documente pe teme asemănătoare:

Comentariile sunt închise.