Discursul Papei la întâlnirea cu reprezentanţii Bisericilor Ortodoxe

Discursul Sfântului Părinte Papa Benedict al XVI-lea
la întâlnirea cu reprezentanții Bisericilor Ortodoxe
Seminarul din Freiburg im Breisgau, 24 septembrie 2011

Eminențe, Excelențe,
Venerați reprezentanți ai Bisericilor Ortodoxe și Ortodoxe Orientale
,

Sunt foarte mulțumit să fim astăzi aici împreună. Vă mulțumesc din inimă Vouă tuturor pentru prezența Voastră și pentru posibilitatea acestui schimb prietenesc. Vă mulțumesc îndeosebi dumneavoastră, iubit Mitropolit Augustinos pentru cuvintele dumneavoastră profunde. M-a emoționat mai ales ceea ce ați spus despre Maica lui Dumnezeu și despre sfinții care îmbrățișează și unesc toate secolele. Și în acest context repet cu plăcere ceea ce am spus în altă parte: fără îndoială, între Bisericile și comunitățile creștine, Ortodoxia, din punct de vedere teologic, este mai apropiată de noi; catolicii și ortodocșii au păstrat aceeași structură a Bisericii de la începuturi; în acest sens noi toți suntem „Biserica de la începuturi” care totuși este mereu prezentă și nouă. Și astfel îndrăznim să sperăm, chiar dacă dintr-un punct de vedere uman apar în mod repetat dificultăți, ca să nu fie prea îndepărtată ziua în care vom putea din nou celebra împreună Euharistia (cf. Lumina lumii. Un colocviu cu Peter Seewald, pag. 129 ș.u.).

Cu interes și simpatie Biserica Catolică urmărește – și eu personal – dezvoltarea comunităților ortodoxe în Europa Occidentală, care au înregistrat o creștere însemnată. În Germania – așa am aflat – trăiesc astăzi circa un milion șase sute de mii de creștini ortodocși și ortodocși orientali. Ei au devenit parte constitutivă a societății, contribuind ca să facă mai viu patrimoniul culturilor creștine și al credinței creștine în Europa. Sunt satisfăcut de intensificarea colaborării panortodoxe, care în ultimii ani a făcut progrese esențiale. Întemeierea Conferințelor Episcopale Ortodoxe – despre care dumneavoastră ați vorbit – acolo unde bisericile ortodoxe sunt în diaspora, este expresie a relațiilor puternice în cadrul ortodoxiei. Sunt mulțumit că anul trecut în Germania s-a făcut acest pas. Experiențele care se trăiesc în aceste Conferințe Episcopale să întărească unirea dintre Bisericile Ortodoxe și să facă să înainteze eforturile pentru un conciliu panortodox.

Încă din timpul în care eram profesor la Bonn și apoi îndeosebi ca arhiepiscop de München și Freising, prin prietenia personală cu reprezentanți ai Bisericilor Ortodoxe am putut cunoaște și aprecia ortodoxia în mod tot mai profund. În acel timp a început și lucrarea Comisiei Unite a Conferinței Episcopale Germane și a Bisericii Ortodoxe. De atunci, cu textele sale în privința problemelor pastorale și practice, ea promovează înțelegerea reciprocă și contribuie la consolidarea și dezvoltarea relațiilor catolico-ortodoxe în Germania.

Rămâne la fel de importantă continuarea muncii pentru a clarifica diferențele teologice pentru că depășirea lor este indispensabilă pentru restabilirea unității depline, pe care o dorim și pentru care ne rugăm. Noi știm că mai ales asupra problemei primatului trebuie să continuăm, cu răbdare și umilință, eforturile în confruntare pentru înțelegerea sa corectă. Cred că aici reflecțiile cu privire la discernământul dintre natura și forma exercitării primatului așa cum le-a făcut papa Ioan Paul al II-lea în Enciclica Ut unum sint (nr. 95) pot încă să ne dea impulsuri rodnice.

Privesc cu recunoștință și la lucrarea Comisiei Mixte Internaționale pentru Dialogul Teologic dintre Biserica Catolică și Bisericile Ortodoxe Orientale. Sunt mulțumit, venerate eminențe și venerați reprezentanți ai Bisericilor Ortodoxe Orientale, să mă întâlnesc cu Voi reprezentanții Bisericilor implicate în acest dialog. Rezultatele obținute fac să crească înțelegerea dintre unii și alții și apropierea unii de alții.

În actuala tendință din timpul nostru, în care nu puține persoane vor, ca să spunem așa, „să elibereze” viața publică de Dumnezeu, Bisericile creștine din Germania – între care și creștinii ortodocși și ortodocși orientali – pe baza credinței în unicul Dumnezeu și Tată al tuturor oamenilor, merg împreună pe calea unei mărturii pașnice pentru înțelegerea și pentru comuniunea dintre popoare. Făcând aceasta, nu neglijează să pună minunea întrupării lui Dumnezeu în centrul vestirii. Conștienți că pe această minune se întemeiază orice demnitate a persoanei se angajează împreună pentru ocrotirea vieții umane de la zămislirea ei până la moartea ei naturală. Credința în Dumnezeu, Creatorul vieții, și rămânerea absolut fideli față de demnitatea oricărei persoane întăresc pe creștini în opoziția hotărâtă față de orice intervenție manipulatoare și selectivă în privința vieții umane. În afară de asta, cunoscând valoarea căsătoriei și a familiei, creștini fiind, îndrăgim, ca un lucru important, să ocrotim integritatea și singularitatea căsătoriei dintre un bărbat și o femeie de orice interpretare greșită. Aici angajarea comună a creștinilor, între care credincioșii ortodocși și ortodocși orientali, dă o contribuție prețioasă la edificarea unei societăți care poate avea un viitor, în care se poartă respectul cuvenit persoanei umane.

În sfârșit, aș vrea să-mi îndrept privirea spre Maria – dumneavoastră ne-ați prezentat-o ca Panaghia -, spre Hodegetria, „călăuza drumului”, care este venerată și în Occident cu titlul „Stăpână noastră a drumului”. Preasfânta Treime a dăruit-o omenirii pe Maria, Fecioara Mamă, pentru ca ea, cu mijlocirea ei, să ne conducă de-a lungul timpurilor și să ne arate drumul spre împlinire. Ei vrem să ne încredințăm și să prezentăm cererea noastră de a deveni, în Cristos, o comunitate tot mai intim unită, spre lauda și gloria numelui Său. Dumnezeu să Vă binecuvânteze pe toți. Mulțumesc!

Autor: Papa Benedict al XVI-lea
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 24.09.2011
Publicarea pe acest sit: 24.09.2011
Etichete: , , ,

Lasă un răspuns