Discursul Papei la întâlnirea cu preoți, călugări și călugărițe, diaconi, cateheți, asociații și mișcări ecleziale din Cipru

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
la întâlnirea cu preoți, călugări și călugărițe, diaconi,
cateheți, asociații și mișcări ecleziale din Cipru
joi, 2 decembrie 2021

Preafericirile Voastre, iubiți frați episcopi,
Iubiți preoți, călugărițe și călugări,
Iubiți cateheți, frați și surori, ίρετε! [Salutare!]

Sunt fericit să fiu în mijlocul vostru. Doresc să exprim recunoștința mea cardinalului Béchara Boutros Raï pentru cuvintele pe care mi le-a adresat și să-l salut cu afect pe patriarhul Pierbattista Pizzaballa. Mulțumesc vouă tuturor, pentru activitatea voastră și pentru slujirea voastră; îndeosebi vouă, surorilor, pentru opera educativă pe care o duceți înainte în școală, atât de frecventată de copiii din insulă, loc de întâlnire, de dialog, învățare a artei de a construi punți. Mulțumesc! Mulțumesc tuturor pentru apropierea voastră de persoane, în special în contextele sociale și de muncă unde este mai dificil.

Împărtășesc bucuria mea de a vizita această țară, mergând ca pelerin pe urmele marelui apostol Barnaba, fiu al acestui popor, discipol îndrăgostit al lui Isus, vestitor curajos al evangheliei care, trecând prin noile comunități creștine, vedea harul lui Dumnezeu în acțiune și se bucura „și i-a îndemnat pe toți să rămână în Domnul cu inimă neclintită” (Fap 11,23). Și eu vin cu aceeași dorință: să văd harul lui Dumnezeu în acțiune în Biserica voastră și în țara voastră, să mă bucur cu voi pentru faptele minunate pe care Domnul le realizează și să vă îndemn să perseverați mereu, fără încetare, fără a vă descuraja vreodată. Dumnezeu este mai mare! Dumnezeu este mai mare decât contradicțiile noastre. Înainte!

Vă privesc și văd bogăția diversității voastre. Este adevărat, o frumoasă „macedonia” (= salată de fructe)! Toți diferiți. Salut Biserica maronită, care în decursul secolelor a ajuns în mai multe rânduri pe insulă și, adesea trecând prin multe încercări, a perseverat în credință. Când mă gândesc la Liban simt atâta preocupare din cauza crizei în care se află și observ suferința unui popor obosit și încercat de violență și de durere. Port în rugăciunea mea dorința de pace care se înalță din inima acelei țări. Vă mulțumesc pentru ceea ce faceți în Biserică, pentru Cipru. Cedrii Libanului sunt citați de atâtea ori în Scriptură ca modele de frumusețe și măreție. Dar și un cedru mare începe de la rădăcini și lent odrăslește. Voi sunteți aceste rădăcini, transplantate în Cipru pentru a răspândi mireasma și frumusețea evangheliei. Mulțumesc!

Salut și Biserica latină, prezentă aici de milenii, care în timp a văzut crescând, împreună cu fiii săi, entuziasmul credinței și care astăzi, grație prezenței atâtor frați și surori migranți, se prezintă ca un popor „multicolor”, un adevărat loc de întâlnire între etnii și culturi diferite. Această față a Bisericii oglindește rolul Ciprului în continentul european: un ținut cu câmpii aurii, o insulă mângâiată de valurile mării, dar mai ales o istorie care este împletire de popoare și mozaic de întâlniri. Așa este și Biserica: catolică, adică universală, spațiu deschis în care toți sunt primiși și la care ajunge milostivirea lui Dumnezeu și invitația de a iubi. Nu există și să nu existe ziduri în Biserica Catolică. Și asta, să nu uităm! Nimeni dintre noi n-a fost chemat aici prin prozelitism de predicator, niciodată. Prozelitismul este steril, nu dă viață. Noi toți am fost chemați de milostivirea lui Dumnezeu, care nu încetează să cheme, nu încetează să fie aproape, nu încetează să ierte. Unde sunt rădăcinile vocației noastre creștine? În milostivirea lui Dumnezeu. Nu trebui uitat niciodată acest lucru. Domnul nu dezamăgește; milostivirea sa nu dezamăgește. Ne așteaptă mereu. Nu există și să nu existe ziduri în Biserica Catolică, vă rog! Este o casă comună, este locul relațiilor, este conviețuirea diversităților: acel rit, celălalt rit…; cineva gândește în acel mod, sora aceea a văzut în acel mod, cealaltă a văzut în alt mod… Diversitatea tuturor și, în acea diversitate, bogăția unității. Și cine face unitatea? Duhul Sfânt. Și cine face diversitatea? Duhul Sfânt. Cine poate înțelege să înțeleagă. El este autorul diversității și este autorul armoniei. Sfântul Vasile spunea asta: „Ipse harmonia est”. El este Cel care face diversitatea darurilor și unitatea armonioasă a Bisericii.

Preaiubiților, acum aș vrea să împărtășesc cu voi ceva cu privire la Sfântul Barnaba, fratele și patronul vostru, scoțând din viața sa și din misiunea sa două cuvinte.

Primul este răbdare. Se vorbește despre Barnaba ca despre un mare om de credință și de echilibru, care este ales de Biserica din Ierusalim – se poate spune de Biserica mamă – ca persoana cea mai potrivită pentru a vizita o nouă comunitate, cea din Antiohia, compusă din diferiți neo-convertiți de la păgânism. Este trimis pentru a merge să vadă ce se întâmplă, aproape ca un explorator. Acolo găsește persoane care provin dintr-o altă lume, o altă cultură, o altă sensibilitatea religioasă; persoane care abia și-au schimbat viața și de aceea au o credință plină de entuziasm, dar încă fragilă, ca la început. În toată această situație atitudinea lui Barnaba este de mare răbdare. Știe să aștepte. Știe să aștepte ca pomul să crească. Este răbdarea de a porni constant în călătorie; răbdarea de a intra în viața persoanelor până atunci necunoscute; răbdarea de a primi noutatea fără a o judeca în grabă; răbdarea discernământului, care știe să perceapă semnele lucrării lui Dumnezeu peste tot; răbdarea de „a studia” alte culturi și tradiții. Barnaba are mai ales răbdarea însoțirii: lasă să crească, însoțind. Nu strivește credința fragilă a noilor veniți cu atitudini riguroase, inflexibile, sau cu cereri prea exigente cât privește respectarea preceptelor. Nu. Îi lasă să crească, îi însoțește, îi ia de mână, dialoghează cu ei. Barnaba nu se scandalizează, așa cum un tată și o mamă nu se scandalizează de copii, îi însoțesc, îi ajută să crească. Țineți minte asta: diviziunile, prozelitismul în Biserică nu merg. Lasă să crească și însoțește. Și dacă trebuie să reproșezi cuiva, reproșează, dar cu iubire, cu pace. Este omul răbdării.

Avem nevoie de o Biserică răbdătoare, iubiți frați și surori. De o Biserică ce nu se lasă zdruncinată și tulburată de schimbări, ci primește cu seninătate noutatea și discerne situațiile în lumina evangheliei. În această insulă este prețioasă lucrarea pe care o desfășurați voi în primirea noilor frați și surori care vin din alte maluri ale lumii: ca și Barnaba, și voi sunteți chemați să cultivați o privire răbdătoare și atentă, să fiți semne vizibile și credibile ale răbdării lui Dumnezeu care nu lasă niciodată pe nimeni afară din casă, pe nimeni lipsit de îmbrățișarea sa duioasă. Este un mesaj important și pentru Biserica din toată Europa, marcată de criza credinței: nu este de folos să fim impulsivi, nu este de folos să fim agresivi sau nostalgici sau plângăcioși, ci este bine să mergem înainte citind semnele timpurilor precum și semnele crizei. Este nevoie să reîncepem să vestim evanghelia cu răbdare, să luăm în mână fericirile, mai ales să le vestim noilor generații. Vouă, frați episcopi, aș vrea să vă spun: fiți păstori răbdători în apropiere, nu încetați niciodată să-l căutați pe Dumnezeu în rugăciune, să-i căutați pe preoți în întâlnire, pe frații de alte confesiuni creștine cu respect și grijă, pe credincioși acolo unde locuiesc. Și vouă, dragi preoți care sunteți aici, aș vrea să vă spun: fiți răbdători cu credincioșii, mereu gata să-i încurajați, fiți slujitori neobosiți ai iertării și ai milostivirii lui Dumnezeu. Niciodată judecători riguroși, mereu părinți iubitori.

Când citesc parabola fiului risipitor: fratele mai mare era un judecător riguros, dar tatăl era milostiv, imaginea Tatălui care iartă mereu, ba chiar, ne așteaptă mereu pentru a ierta! Anul trecut un grup de tineri care fac spectacole, pop music, au voit să facă parabola fiului risipitor, cântată în muzică pop și dialoguri… Foarte frumos! Însă cel mai frumos lucru este discuția finală, când fiul risipitor merge la un prieten și spune: „Eu nu pot merge înainte așa. Vreau să mă întorc acasă, dar mi-e frică de tata că îmi va închide ușa în nas, că mă va alunga. Am această teamă și nu știu ce să fac” – „Dar tatăl tău este bun!” – „Da, dar știi… este fratele meu acolo, care îi dă apă la moară”. Pe la sfârșitul acelei opere pop despre fiul risipitor, prietenul îi spune: „Fă un lucru: scrie-i tatălui tău și spune-i că vrei să te întorci, dar îți este frică de faptul că nu te primește bine. Spune-i tatălui tău că, dacă vrea să te primească bine, să pună o batistă la fereastra cea mai de sus a casei, astfel tatăl tău îți va spune dinainte dacă te va primi bine sau te va alunga”. Se încheie acel act. În celălalt act, fiul este în drum spre casa tatălui. Și atunci când este pe cale, merge și se vede casa tatălui: era plină de batiste albe! Plină! Asta este Dumnezeu pentru noi. Asta este Dumnezeu pentru noi. Nu încetează să ierte. Și atunci când fiul începe să vorbească: „Ah, domnule, eu am făcut…” – „Taci”, îi astupă gura.

Vouă, preoților: vă rog, nu fiți rigoriști la spovadă. Când vedeți că vreo persoană este în dificultate spuneți: „Am înțeles, am înțeles”. Asta nu înseamnă „mânecă largă”, nu. Înseamnă inimă de tată, așa cum inimă de tată este Dumnezeu. Lucrarea pe care Dumnezeu o face în viața fiecărei persoane este o istorie sacră: să ne lăsăm pasionați de ea. În varietatea multiformă a poporului vostru, răbdare înseamnă și a avea urechi și inimă pentru diferite sensibilități spirituale, diferite moduri de a exprima credința, diferite structuri. Biserica nu vrea să uniformizeze – vă rog, nu! – ci să integreze toate culturile, toate psihologiile oamenilor, cu răbdare maternă, pentru că Biserica este mamă. Este ceea ce dorim să facem cu harul lui Dumnezeu în itinerarul sinodal: rugăciune răbdătoare, ascultare răbdătoare pentru o Biserică docilă față de Dumnezeu și deschisă față de om. Aceasta era răbdarea, unul din aspectele lui Barnaba.

În istoria lui Barnaba este un al doilea aspect important pe care aș vrea să-l subliniez: întâlnirea sa cu Paul din Tars și prietenia lor fraternă, care îi va face să trăiască împreună misiunea. După convertirea lui Paul, înainte persecutor îndârjit al creștinilor, „toți se temeau de el, necrezând că este și el discipol” (Fap 9,26). Aici cartea Faptele Apostolilor spune un lucru foarte frumos: „Barnaba l-a luat” (v. 27). Îl prezintă comunității, relatează ceea ce i s-a întâmplat, garantează pentru el. Să ascultăm acest „l-a luat”. Expresia amintește însăși misiunea lui Isus, care i-a luat pe discipoli pe drumurile din Galileea, care a luat asupra sa umanitatea noastră rănită de păcat. Este o atitudine de prietenie, o atitudine de împărtășire de viață. A lua cu sine, a lua asupra înseamnă a lua asupra noastră istoria celuilalt, a ne da timpul pentru a-l cunoaște fără a-l eticheta – păcatul de a-i eticheta pe oameni, vă rog! -, a-l lua pe umeri atunci când este obosit sau rănit, așa cum face bunul samaritean (cf. Lc 10,25-37). Asta se numește fraternitate. Și acesta este al doilea cuvânt pe care eu aș vrea să vi-l spun. Primul, răbdare; al doilea, fraternitate.

Barnaba și Paul, ca frați, călătoresc împreună pentru a vesti evanghelia, și în mijlocul persecuțiilor. În Biserica din Antiohia, „un an întreg au luat parte la adunările Bisericii și au învățat o mulțime numeroasă” (Fap 11,26). După aceea, amândoi, prin voința Duhului Sfânt, au fost rezervați pentru o misiune mai mare și „s-au îmbarcat pentru Cipru” (Fap 13,4). Și cuvântul lui Dumnezeu se răspândea și creștea nu numai datorită calităților lor umane, ci mai ales pentru că erau frați în numele lui Dumnezeu și această fraternitate a lor făcea să strălucească porunca iubirii. Frați diverși, diferiți – ca degetele de la o mână, toate diferite -, dar toți cu aceeași demnitate. Frați. După aceea, așa cum se întâmplă în viață, se întâmplă un fapt neașteptat: Faptele Apostolilor relatează că cei doi au o puternică neînțelegere și drumurile lor se despart (cf. Fap 15,39). Și între frați sunt discuții, uneori și certuri. Însă Paul și Barnaba nu se despart din motive personale, ci pentru că discută despre activitatea lor, despre cum să ducă înainte misiunea și au viziuni diferite. Barnaba dorește să ducă în misiune și pe tânărul Marcu, Paul nu vrea. Discută, dar din câteva scrisori succesive ale lui Paul se intuiește că între cei doi n-a rămas supărare. Ba chiar, Paul îi scrie lui Timotei la care trebuia să ajungă după aceea: „Grăbește-te să vii la mine cât mai curând […]. Ia-l pe Marcu și adu-l [chiar pe el!] cu tine, căci îmi este de folos în slujire” (2Tim 4,9.11). Aceasta este fraternitatea în Biserică: se poate discuta despre viziuni, despre punctele de vedere – și merită să se facă, se merită, acest lucru face bine, un pic de discuție face bine – despre sensibilități și idei diferite, pentru că este urât a nu se discuta niciodată. Când există această pace prea rigoristă, nu este a lui Dumnezeu. Într-o familie frații discută, schimbă punctele de vedere. Eu îi suspectez pe cei care nu discută niciodată, pentru că au „agende” ascunse, mereu. Aceasta este fraternitatea Bisericii: se poate discuta despre viziuni, despre sensibilități, despre idei diferite, și în anumite cazuri să se spună lucrurile în față cu franchețe, asta ajută în anumite cazuri, și a nu le spune din spate cu o bârfă care nu face bine nimănui. Este ocazie de creștere și schimbare a discuției. Dar să ne amintim mereu: discutăm nu pentru a face război, nu pentru a ne impune, ci pentru a exprima și a trăi vitalitatea Duhului, care este iubire și compasiune. Discutăm, dar rămânem frați. Eu îmi amintesc, când eram copil, eram cinci. Discutam între noi, uneori tare, nu în fiecare zi, și după aceea la masă toți eram împreună. Discuția familiei care are o mamă, mama Biserica: fiii discută.

Iubiți frați și surori, avem nevoie de o Biserică fraternă care să fie instrument de fraternitate pentru lume. Aici în Cipru există atâtea sensibilități spirituale și ecleziale, diferite istorii de proveniență, de rituri, de tradiții diferite; dar nu trebuie să simțim diversitatea ca o amenințare la adresa identității, nici nu trebuie să fim geloși și să ne preocupăm de respectivele spații. Dacă noi cădem în această ispită crește frica, frica generează neîncredere, neîncrederea ajunge în suspiciune și mai devreme sau mai târziu duce la război. Suntem frați, iubiți de un unic Tată. Sunteți cufundați în Mediterana: o mare de istorii diferite, o mare care a legănat atâtea civilizații, o mare din care și astăzi debarcă persoane, popoare și culturi din toate părțile lumii. Cu fraternitatea voastră puteți să le amintiți tuturor, întregii Europe, că pentru a construi un viitor demn de om trebuie să lucrăm împreună, să depășim diviziunile, să dărâmăm zidurile și să cultivăm visul unității. Avem nevoie să ne primim și să ne integrăm, să mergem împreună, să fim toți surori și frați!

Vă mulțumesc pentru ceea ce sunteți și pentru ceea ce faceți, pentru bucuria cu care vestiți evanghelia și pentru trudele și renunțările cu care o susțineți și o continuați. Aceasta este calea desenată de sfinții apostoli Paul și Barnaba. Vă urez să fiți mereu o Biserică răbdătoare, care discerne, care nu se înspăimântă niciodată, discerne, care însoțește și care integrează; și o Biserică fraternă, care face spațiu celuilalt, discută, dar rămâne unită și crește în discuție. Vă binecuvântez, pe fiecare dintre voi. Și, vă rog, continuați să vă rugați pentru mine, pentru că am nevoie de asta! Efcharistó! [Mulțumesc!].

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 02.12.2021
Publicarea pe acest sit: 02.12.2021
Etichete: , ,

Documente pe teme asemănătoare:

Comentariile sunt închise.