Discursul Papei la întâlnirea cu orientalii din Roma

Discursul Sfântului Părinte Papa Ioan Paul al II-lea
la întâlnirea cu Colegiile Pontificale și comunitățile studenților
Bisericilor Catolice Orientale din Roma
luni, 12 mai 2003

Preafericite,
Venerați Frați în Episcopat și Preoție,
iubiți studenți!

1. Sunt bucuros să adresez fiecăruia dintre voi salutul meu cordial de bun venit. Astăzi îi întâlnesc cu multă bucurie pe Superiorii și studenții Colegiilor Pontificale și ai Comunităților de formare ale Bisericilor Catolice Orientale din Roma.

Salut, înainte de toate, pe Prefectul Congregației pentru Bisericile Orientale, Cardinalul Ignace Moussa I Daoud, și-i mulțumesc pentru cuvintele cordiale prin care a exprimat sentimentele tuturor. Salutul meu se îndreaptă, apoi, spre Secretarul, Sub-secretarul, Oficialii și personalul Dicasterului, precum și spre Superiorii Seminariilor, Colegiilor și tuturor celor prezenți.

2. Această ocazie fericită îmi amintește vizitele apostolice pe care în timpul acestor ani le-am putut efectua în comunitățile ecleziale de care aparțineți. Port în inimă amintirea fraternă a Patriarhilor, Episcopilor și preoților voștri și a întregului Popor al lui Dumnezeu, pe care am avut ocazia să-i întâlnesc. Cunosc foarte bine și problematicile complexe și provocările pe care Bisericile Catolice din Orient sunt chemate să le înfrunte în acest timp al nostru.

Îndreptându-mi, apoi, privirea spre țările diferite din care veniți, îmi vine spontan să subliniez cu tărie urarea ca pacea să se consolideze tot mai mult în acele regiuni; ca soluțiile echitabile și pașnică să restituie buna înțelegere și bunele condiții de viață populațiilor deja atât de încercate de tensiuni și oprimări nedrepte. Fie ca Domnul să-i lumineze pe responsabilii națiunilor, pentru ca aceștia să se dedice cu curaj, în respect față de drept, pentru binele tuturor și pentru libertatea fiecărei comunități religioase.

3. Sunt recunoscător Congregației pentru Bisericile Orientale care se îngrijește de formarea seminariștilor și a preoților, colaborează și sprijină Institutele religioase în calificarea membrilor lor, ajută în pregătirea pentru apostolat a laicilor competenți. Această activitate lăudabilă se articulează în diferite inițiative care cuprind domeniul studiilor orientale, acela al liturgiei proprii fiecărei tradiții rituale, formarea permanentă la toate nivelurile și o actualizare constantă a experiențelor pastorale.

Face parte din implicarea Dicasterului instituirea, deja din anul academic în curs, a Colegiului Sfântul Efrem din via Boccea, unde le este oferit preoților de rituri diferite dar de limbă arabă un loc potrivit pentru rugăciune, pentru studii ecleziastice și pentru o activitate apostolică rodnică.

Vouă, iubiți Superiori ai Seminariilor, vă cer să duceți înainte cu dăruire opera prețioasă pe care o desfășurați deja cu elevii încredințați grijii voastre. Voi le asigurați însoțire spirituală, educație umană și discernământ vocațional, perfecționare în studii teologice și ecleziastice, aprofundare culturală și apărare a identității rituale, maturizare eclezială și pastorală.

Iar voi, iubiți elevi, seminariști și preoți, persoane consacrate, iubiți laici și laice, să știți să trageți folos din diferitele oportunități ce vă sunt oferite în Roma, pentru a putea sluji mai bine în viitor comunitățile voastre.

4. În Orientale Lumen observam că este indispensabilă favorizarea cunoașterii reciproce pentru a face să crească înțelegerea reciprocă și unitatea. Și ofeream apoi unele indicații, pe care le reiau acum, deoarece constituie și pentru voi o referință programatică și pedagogică constantă. Vreau să mă opresc, în particular, la cunoașterea liturgiei Bisericilor din Orient și a tradițiilor spirituale ale Părinților și Învățătorilor Orientului creștin.

Trebuie să luăm exemplu de la Bisericile din Orient pentru inculturarea mesajului Evangheliei: să evităm tensiunile dintre Latini și Orientali și să impulsionăm dialogul dintre Catolici și Ortodocși. În plus este util să formăm în instituții specializate pentru Orientul creștin teologi, liturgiști, istorici și canoniști în măsură să răspândească, la rândul lor, cunoașterea Bisericilor din Orient, precum și să predea în seminarii și în facultățile teologice o învățătură adecvată asupra acestor materii, mai ales pentru viitorii preoți (cf n. 24).

5. Încredințez aceste sugestii considerației voastre, în timp ce invoc asupra fiecăruia dintre voi și asupra comunităților voastre ocrotirea maternă a Mariei, „Regina Sfântului Rozariu”.

Eu vă sunt aproape cu afecțiunea mea și, asigurându-vă de rugăciunea mea, vă împart din inimă tuturor o Binecuvântare Apostolică specială, pe care o extind cu plăcere celor dragi ai voștri, colaboratorilor Colegiilor, comunităților de care aparțineți și celor care, prin caritatea lor, sprijină opera voastră educativă atât de importantă pentru misiunea Bisericii în Orient.

Autor: Papa Ioan Paul al II-lea
Traducător: Cristina Grigore
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Catholica.ro
Publicarea în original: 12.05.2003
Publicarea pe acest sit: 12.05.2003
Etichete: ,

Faci un comentariu sau dai un răspuns?