Discursul Papei la întâlnirea cu delegația metodistă

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
la audiență acordată unei delegații
a Consiliului Metodist Mondial
joi, 7 aprilie 2016

Iubiți frați și surori,

Vă adresez salutul meu cordial în acest timp pascal, în care celebrăm Învierea Domnului care strălucește asupra lumii. Mulțumesc pentru cuvintele respectuoase care mi-au fost adresate. Ne întâlnim uniți în credința că Isus este Domnul și că Dumnezeu l-a înviat din morți; această credință baptismală ne face realmente frați și surori. Salutul meu se îndreaptă și spre instituțiile pe care voi le reprezentați: Consiliul Metodist Mondial, Consiliul Metodist European și Biserica Metodistă Britanică.

Am primit cu plăcere știrea despre deschiderea Oficiului Ecumenic Metodist la Roma. Acesta este un semn al intensificării relațiilor noastre și îndeosebi a dorinței noastre comune de a depăși piedicile care ne împiedică să intrăm într-o comuniune deplină. Îl rog pe Domnul pentru ca să binecuvânteze lucrarea acestui Oficiu: să devină loc de întâlnire rodnică între metodiști și catolici, în care să se aprecieze mai mult credința unora față de a altora, să fie grupuri de pelerini, persoane care se pregătesc pentru slujire sau responsabili ai comunităților lor; să devină și loc în care progresele făcute de dialogul nostru teologic să fie răspândite, celebrate și duse înainte.

Au trecut aproape cincizeci de ani de când Comisia noastră comună teologică a început lucrările sale. Dincolo de diferențele care rămân, dialogul nostru este unul care, bazat pe respecte și pe fraternitate, îmbogățește ambele comunități. Documentul actualmente în fază de pregătire, care ar trebui să fie publicat până la sfârșitul anului, este un exemplu clar. Pornind de la adeziunea metodistă la Declarația Comună despre doctrina justificării, el are ca temă „Chemarea la sfințenie”. Catolicii și metodiștii au mult de învățat unii de la alții despre modul de a înțelege sfințenia și despre căutarea modului de a o trăi. Toți trebuie să facem tot posibilul pentru ca membrii respectivelor noastre parohii să se întâlnească în mod obișnuit, să se cunoască prin schimburi stimulante și să se încurajeze reciproc pentru a-l căuta pe Domnul și harul său. Când citim Scripturile, singuri sau în grup, dar mereu într-o atmosferă de rugăciune, ne deschidem iubirii Tatălui, dăruită nouă în Fiul său și în Duhul Sfânt. Și acolo unde rămân divergențe între comunităților noastre, ele pot și trebuie să devină stimulent la reflecție și la dialog.

John Wesley, în Scrisoarea către un catolic roman, a scris că sunt chemați catolicii și metodiștii „să se ajute reciproc în orice lucru… care conduce la Împărăție”. Fie ca această nouă declarație comună să poată fi de încurajare pentru metodiști și catolici ca să se ajute unii pe alții în viața de rugăciune și în devoțiune. În aceeași scrisoare, Wesley scria și: „Dacă încă nu putem să gândim în același mod în toate lucrurile, putem măcar să iubim în același mod”. Este adevărat că nu gândim încă în același mod în toate lucrurile și că rămâne încă multă muncă de făcut cu privire la chestiuni referitoare la slujirile primite prin hirotonire și la etică. Totuși, niciuna dintre aceste diferențe nu reprezintă un obstacol care să ne poată împiedica să iubim în același mod și să dăm o mărturie comună în fața lumii. Viața noastră în sfințenie trebuie să cuprindă mereu o slujire de iubire adusă lumii; catolicii și metodiștii sunt ținuți să se angajeze împreună pentru a mărturisi concret, în multe domenii, iubirea lor față de Cristos. De fapt, atunci când îl slujim împreună pe cel care se află în nevoie, comuniunea noastră crește.

În lumea de astăzi, rănită de multe rele, este mai necesar ca oricând ca noi creștini fiind să mărturisim împreună cu energie reînnoită lumina Paștelui, devenind semn al iubirii lui Dumnezeu, victorioasă în Învierea lui Isus. Fie ca această iubire, și prin slujirea noastră umilă și curajoasă, să ajungă la inima și la viața atâtor frați și surori care o așteaptă, chiar fără să știe asta. „Mulțumire fie lui Dumnezeu care ne dă victoria prin Domnul nostru Isus Cristos” (1Cor 15,57).

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 07.04.2016
Publicarea pe acest sit: 07.04.2016
Etichete: ,

Documente pe teme asemănătoare:

Comentariile sunt închise.