Discursul Papei la întâlnirea cu comunităţile evanghelice

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
la întâlnirea cu comunitățile evanghelice
Bangui, 29 noiembrie 2015

Iubiți frați și surori,

Sunt bucuros că am ocazia să vă întâlnesc în această Facultate de Teologie Evanghelică. Îi mulțumesc decanului Facultății și președintelui Alianței Evanghelicilor din Centrafrica pentru cuvintele lor respectuoase de bun-venit. Salut pe fiecare dintre voi și prin intermediul vostru și pe toți membrii comunităților voastre, într-un profund sentiment de iubire fraternă. Noi suntem cu toții aici în slujba aceluiași Domn înviat, care ne adună astăzi; și, prin Botezul comun pe care l-am primit, suntem trimiși să vestim bucuria Evangheliei bărbaților și femeilor din această iubită țară Centrafrica.

De prea mult timp poporul vostru este marcat de încercări și de violență care cauzează atâtea suferințe. Acest lucru face vestirea evanghelică și mai necesară și urgentă. Deoarece este carnea lui Cristos însuși care suferă, care suferă în mădularele sale predilecte: săracii poporului său, bolnavii, bătrânii și cei abandonați, copiii care nu mai au părinți sau care sunt lăsați de izbeliște, fără călăuză și fără educație. Sunt și toți cei pe care violența și ura i-au rănit în suflet sau în trup; cei pe care războiul i-a privat de toate, de loc de muncă, de casă, de persoanele dragi.

Dumnezeu nu face diferențe între cei care suferă. Am numit adesea acest lucru ecumenismul sângelui. Toate comunitățile noastre suferă fără deosebire datorită nedreptății și urii oarbe pe care diavolul le dezlănțuie; și aș vrea în această circumstanță să exprim apropierea mea și grija mea față de pastorul Nicolas, a cărui casă a fost recent prădată și incendiată, precum și sediul comunității sale. În acest context dificil, Domnul nu încetează să ne trimită ca să manifestăm tuturor duioșia sa, compasiunea sa și milostivirea sa. Această suferință comună și această misiune comună sunt o ocazie providențială pentru a ne face să înaintăm împreună pe calea unității; și sunt și un mijloc spiritual indispensabil. Cum ar refuza Tatăl harul unității, deși încă imperfectă, fiilor săi care suferă împreună și care, în diferite circumstanțe, se dedică împreună slujirii fraților?

Iubiți frați, diviziunea creștinilor este un scandal, pentru că este înainte de toate contrară voinței Domnului. Ea este un scandal și în fața multei uri și multei violențe care sfâșie omenirea, în fața atâtor contradicții care se înalță în fața Evangheliei lui Cristos. De aceea, apreciind spiritul de respect reciproc și colaborare care există între creștinii din țara voastră, vă încurajez să continuați pe această cale într-o slujire comună a carității. Este o mărturie adusă lui Cristos, care construiește unitatea.

Fie ca, tot mai mult și cu curaj, să adăugați la perseverență și la caritate slujirea rugăciunii și a reflecției în comun, în căutarea unei cunoașteri reciproce mai bune, a unei încrederi mai mari și a unei prietenii mai mari, în vederea comuniunii depline față de care păstrăm speranța fermă.

Vă asigur că rugăciunea mea vă însoțește pe acest drum fratern de slujire, de reconciliere și de milostivire, un drum lung dar plin de bucurie și de speranță.

Îi cer Domnului Isus ca să vă binecuvânteze pe voi toți, să binecuvânteze comunitățile voastre, să binecuvânteze și Biserica noastră. Și vă cer vouă să vă rugați pentru mine. Merci beaucoup.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 29.11.2015
Publicarea pe acest sit: 29.11.2015
Etichete: , ,

Documente pe teme asemănătoare:

Comentariile sunt închise.