Discursul Papei la întâlnirea cu asistații și lucrătorii din operele de caritate

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
la întâlnirea cu asistații și
lucrătorii din operele de caritate
Tbilisi, sâmbătă, 1 octombrie 2016

Iubiți frați și surori,

Vă salut cu afect și sunt bucuros să mă întâlnesc cu voi, lucrători ai carității aici în Georgia, care prin grija voastră exprimați în manieră elocventă iubirea față de aproapele, distinctiv al discipolilor lui Cristos. Îi mulțumesc părintelui Zurab pentru cuvintele pe care mi le-a adresat în numele tuturor. Voi reprezentați diferitele centre caritative din țară: Institute călugărești masculine și feminine, Caritas, Asociații ecleziale și alte organizații, grupuri de voluntariat. Spre fiecare se îndreaptă aprecierea mea pentru angajarea generoasă în slujba celor mai nevoiași.

Activitatea voastră este un drum de colaborare fraternă dintre creștinii din această țară și dintre credincioși de diferite rituri. Această întâlnire sub semnul carității evanghelice este mărturie de comuniune și favorizează drumul unității. Vă încurajez să continuați pe acest drum exigent și rodnic: persoanele sărace și slabe sunt „trupul lui Cristos” care îi interpelează pe creștinii de orice confesiune, determinându-i să acționeze fără interese personale, ci numai urmând imboldul Duhului Sfânt.

Un salut special adresez bătrânilor, bolnavilor, celor suferinzi și celor asistați de diferitele realități caritative. Mă îmbucură să pot fi un pic cu voi și să vă încurajez: Dumnezeu nu vă abandonează niciodată, este mereu aproape de voi, gata să vă asculte, să vă dea forță în momentele de dificultate. Voi sunteți preaiubiți de Isus, care a voit să se întruchipeze în persoanele suferinde, suferind El însuși în pătimirea sa.

Inițiativele carității sunt rodul copt al unei Biserici care slujește, care oferă speranță și care manifestă milostivirea lui Dumnezeu. De aceea, iubiți frați și surori, misiunea voastră este mare! Continuați să trăiți caritatea în Biserică și să o manifestați în toată societatea cu entuziasmul iubirii care vine de la Dumnezeu. Fecioara Maria, icoană a iubirii gratuite, să vă conducă și să vă ocrotească. Să vă susțină și binecuvântarea Domnului pe care din inimă o invoc asupra voastră a tuturor.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 01.10.2016
Publicarea pe acest sit: 01.10.2016
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.