Discursul Papei la audiența acordată Federației Europene a Asociațiilor Familiale Catolice

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
la audiență acordată participanților la întâlnirea promovată de
Federația Europeană a Asociațiilor Familiale Catolice (FAFCE)

Vatican, 1 iunie 2017

Iubiți frați și surori,

Dragi familii care aparțineți acestei Federații, care împlinește douăzeci de ani, vă salut cu afect și îi mulțumesc președintelui Antoine Renard pentru cuvintele sale respectuoase.

Douăzeci de ani sunt puțini pentru a trasa un bilanț, însă este cu siguranță un timp propice pentru a-i mulțumi Domnului pentru vitalitatea și entuziasmul muncii pe care o duceți înainte în angajarea voastră zilnică. Această realitate asociativă, „tânără” în spiritul și în istoria sa, este chemată să contagieze altele în slujba familiilor, pentru ca Europa să continue să aibă drept cea mai prețioasă comoară a sa familia. Imaginea „comorii” a fost prezentă în întâlnirea de ieri care v-a reunit la Roma, familii din multe țări din Europa. Este o imagine care reflectă foarte bine stima pe care trebuie s-o avem toți față de familie. De fapt, familiile nu sunt piese de muzeu, ci prin intermediul lor se concretizează darul, în angajarea reciprocă și în deschiderea generoasă față de copii, precum și în slujirea adusă societății. În acest mod, familiile sunt ca plămadă care ajută să crească o lumea mai umană, mai fraternă, unde nimeni să nu se simtă refuzat sau abandonat.

1. Activitatea voastră multiformă se rezumă în slujirea integrală adusă familiei, celulă fundamentală a societății, așa cum am amintit recent și autorităților din Uniunea Europeană cu ocazia aniversării a 60 de ani a Tratatelor de la Roma. Munca voastră, atât în sectorul eclezial cât și în sectorul civil, ar putea să pară că răspunde la exigențe diferite și disparate. Dar în realitate răspunde în slujba veștii bune care este familia. În Amoris laetitia am voit să scot în evidență cum pornind de la familie putem face concretă dăruirea prin frumusețea și bucuria iubirii reciproce. Din această perspectivă, activitatea voastră ar trebui să fie acea referință care amintește tuturor că nu există aliat mai bun pentru progresul integral al societății decât favorizarea prezenței de familii în țesutul social. De fapt, rămâne actual că familia este baza societății și continuă să fie structura cea mai adecvată pentru a asigura persoanelor binele integral necesar pentru dezvoltarea lor permanentă. Am voit să evidențiez cum unitatea tuturor membrilor familiei și angajarea solidară a ei cu întreaga societate sunt aliați ai binelui comun și ai păcii, și în Europa.

Familia este relația interpersonală prin excelență deoarece este o comuniune de persoane. Căsătorie, paternitate, maternitate, filiație și fraternitate fac posibil ca orice persoană să fie introdusă în familia umană. Modul de a trăi aceste relații este dictat de comuniune, motor al adevăratei umanizări și al evanghelizării. De aceea, astăzi mai mult ca oricând se vede necesară o cultură a întâlnirii, în care să se valorizeze unitatea în diferență, reciprocitatea, solidaritatea între generații. Acest „capital familial” este chemat să impregneze relațiile economice, sociale și politice ale continentului european. Stilul familial pe care voi vă propuneți să-l răspândiți nu este supus nici unei ideologii contingente, ci se bazează pe demnitatea inviolabilă a persoanei. Și pe baza acestei demnități Europa va putea să fie realmente o familie de popoare (cf. Discurs la Parlamentul European, Strasbourg, 25 noiembrie 2014).

2. Crize de diferite tipuri apar actualmente în Europa, inclusiv în instituția familială. Însă crizele sunt stimulente pentru a lucra mai mult și mai bine cu încredere și speranță.

Cunosc inițiativele voastre pentru a promova politici concrete în favoarea familiei în sectorul economic și de muncă dar nu numai, care tind să procure un loc de muncă demn și adecvat pentru toți, în special pentru tineri care în multe regiuni ale Europei suferă datorită plăgii șomajului. În aceste inițiative ca și în altele care ating direct domeniul legislativ, trebuie să prevaleze mereu atenția față de respectarea și față de demnitatea fiecărei persoane. În acest sens, în cultura întâlnirii este prezentă mereu o atitudine de dialog în care ascultarea este necesară mereu. Dialogul vostru să fie bazat mereu pe fapte, mărturii, experiențe și stiluri de viață care să vorbească mai bine decât discursurile și inițiativele voastre. De acest lucru nu se poate face abstracție pentru rolul de prim plan la care predecesorul meu sfântul Ioan Paul al II-lea chema familiile (Familiaris consortio, 44).

În special patru crize străbat Europa în acest moment: cea demografică – iarna demografică -, cea migratoare, cea de muncă și cea educativă. Aceste crize ar putea găsi orizonturi pozitive tocmai în cultura întâlnirii, acolo unde diferiți actori sociali, economici și politici se unesc pentru a desena politici în favoarea familiei. În aceste patru domenii voi vă străduiți deja să propuneți răspunsuri pe măsura familiei, văzând în ea o resursă și un aliat pentru persoană și pentru mediul său. În acest sens, misiunea voastră va fi de multe ori aceea de a provoca un dialog constructiv cu diferiții actori din scenariul social, fără a ascunde identitatea voastră creștină, dimpotrivă, această identitate vă va face să vedeți mereu dincolo de aparență și de clipă. Așa cum bine ați evidențiat, cultura clipei amintește de o educație pentru ziua de mâine.

3. Pentru a face această muncă angajantă familia nu poate să rămână izolată ca o monadă, are nevoie să iasă din ea însăși, are nevoie să dialogheze și să-i întâlnească pe ceilalți pentru a da viață unei unități care să nu fie uniformitate și care să genereze progresul și binele comun.

Dragi familii, ați primit mult de la strămoșii voștri. Ei sunt amintirea permanentă care trebuie să ne determine să punem înțelepciunea inimii și nu numai tehnica în crearea de inițiative cu privire la familie și pentru familie. Ei sunt amintirea, iar generațiile tinere sunt responsabilitatea care se află în fața voastră. Cu această înțelepciune, de exemplu, slujirea voastră adusă sacralității vieții se concretizează în alianța dintre generații; se concretizează în slujirea tuturor, în special a celor mai nevoiași, a persoanelor cu dezabilități, a orfanilor; se concretizează în solidaritatea cu migranții; se concretizează în arta răbdătoare de a educa, artă care vede fiecare tânăr ca subiect vrednic de toată iubirea familială; se concretizează în dreptul la viață al celui care trebuie să se nască și care încă nu are glas; se concretizează în condiții de viață demne pentru bătrâni.

Munca de făcut este multă și complexă. De aceea, numai întărind asociația voastră și invitând alte familii să se asocieze misiunea devine mai puțin istovitoare, pentru că unirea face puterea. Vă va reveni adesea să fiți fermentul care îi învață pe alții să lucreze împreună respectând diferențele și particularitățile legitime.

4. În sfârșit, vă încurajez să dezvoltați cu creativitate noi metode și resurse pentru ca familia să poată exercita, atât în domeniul eclezial cât și în cel civil, tripla misiune de sprijinire a noilor generații, de însoțire pe drumurile de atâtea ori accidentate ale vieții și de călăuză care să arate referințe de valori și de semnificații pe drumul de fiecare zi. Această triplă misiune poate să fie o contribuție specifică pe care Federația voastră, cu slujirea sa zilnică, o oferă familiilor din Europa.

Vă binecuvântez și vă însoțesc cu rugăciunea mea, prin mijlocirea Sfintei Familii de la Nazaret. Și voi, vă rog, nu uitați să vă rugați pentru mine. Mulțumesc.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 01.06.2017
Publicarea pe acest sit: 02.06.2017
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.