Discursul Papei după celebrarea Căii Crucii

Discursul Sfântului Părinte Francisc
după celebrarea Căii Crucii la Colosseum
Vinerea Mare, 3 aprilie 2015

O, Cristoase răstignit și victorios, Via Crucis a ta este sinteza vieții tale; este icoana ascultării tale față de voința Tatălui; este realizarea iubirii tale infinite față de noi păcătoșii; este dovada misiunii tale; este împlinirea definitivă a revelației și a istoriei mântuirii. Povara crucii tale ne eliberează de toate poverile noastre.

În ascultarea ta față de voința Tatălui, noi ne dăm seama de răzvrătirea și neascultarea noastră. În tine vândut, trădat și răstignit de oamenii tăi și de cei dragi ai tăi, noi vedem trădările noastre zilnice și obișnuitele noastre infidelități. În nevinovăția ta, Miel neprihănit, noi vedem vinovăția noastră. În fața ta pălmuită, scuipată și desfigurată, noi vedem toată brutalitatea păcatelor noastre. În cruzimea Pătimirii tale, noi vedem cruzimea inimii noastre și a acțiunilor noastre. În faptul că te simți „abandonat”, noi vedem pe toți cei abandonați de rude, de societate, de atenție și de solidaritate. În trupul tău sfârtecat, sfâșiat și chinuit, noi vedem trupurile fraților noștri abandonați pe marginea drumurilor, desfigurați de neglijența noastră și de indiferența noastră. În setea ta, Doamne, noi vedem setea Tatălui tău milostiv care în Tine a voit să îmbrățișeze, să ierte și să mântuiască întreaga omenire. În Tine, iubire divină, vedem și astăzi pe frații noștri persecutați, decapitați și răstigniți pentru credința lor în Tine, sub ochii noștri și adesea cu tăcerea noastră complice.

Imprimă, Doamne, în inimile noastre sentimente de credință, de speranță, de iubire, de durere pentru păcatele noastre și fă-ne să ne căim pentru păcatele noastre care te-au răstignit. Fă-ne să transformăm convertirea noastră formată din cuvinte în convertire de viață și de fapte. Fă-ne să păstrăm în noi o amintire vie a Feței tale desfigurate, pentru a nu uita niciodată prețul imesn pe care l-ai plătit pentru a ne elibera. Isuse răstignit, întărește în noi credința care să nu se prăbușească în fața ispitelor; reînsuflețește în noi speranța, ca să nu se rătăcească urmând seducțiile lumii; păstrează în noi iubirea ca să nu se lase înșelată de corupție și de mondenitate. Învață-ne că Crucea este cale spre Înviere. Învață-ne că vinerea sfântă este drumul spre Paștele luminii; învață-ne că Dumnezeu nu uită niciodată pe niciunul dintre fiii săi și nu încetează niciodată să ne ierte și să ne îmbrățișeze cu milostivirea sa infinită. Dar învață-ne și să nu încetăm niciodată să cerem iertare și să credem în milostivirea fără limite a Tatălui.

Sufletul lui Cristos, sfințește-ne.
Trupul lui Cristos, mântuiește-ne.
Sângele lui Cristos, aprinde-ne de dragoste.
Apa coastei lui Cristos, spală-ne.
Pătimirea lui Cristos, întărește-ne.
O, bune Isuse, ascultă-ne.
În rănile tale ascunde-ne.
Nu lăsa să ne despărțim de tine.
De vrăjmașul cel rău apără-ne.
În ceasul morții noastre cheamă-ne:
și poruncește-ne să venim la tine,
ca să te lăudăm cu sfinții tăi,
în vecii vecilor. Amin.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 03.04.2015
Publicarea pe acest sit: 07.04.2015
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.