Discursul Papei către personalul ONU

Discursul Sfântului Părinte Benedict al XVI-lea
adresat personalului Organizației Națiunilor Unite
New York, 18 aprilie 2008

Doamnelor și domnilor,

Aici, într-un mic spațiu în mijlocul orașului agitat New York, este plasată o organizație cu o misiune vastă cum este lumea de a promova pacea și dreptatea. Îmi vine în minte un contrast analog în ce privește ordinea de mărime între statul Cetății Vaticanului și lume, în care Biserica exercită misiunea sa universală și apostolatul său. Artiștii din secolul al XVI-lea care au pictat hărțile geografice pe pereții Palatului Apostolic au amintit papilor extinderea vastă a lumii cunoscute. În acele fresce era oferit succesorilor lui Petru un semn tangibil al imensei raze de acțiune a misiunii Bisericii într-un timp în care descoperirea Lumii Noi deschidea orizonturi neprevăzute. Aici, în acest palat de sticlă, arta în expoziție are modul său propriu de a vă reaminti responsabilitățile Organizației Națiunilor Unite. Vedem imagini ale efectelor războiului și sărăciei, ne este amintită datoria de a ne angaja pentru o lume mai bună și simțim bucurie pentru multiplicitatea și exuberanța genuină a culturii umane, manifestată în această vastă gamă de popoare și națiuni adunate sub protecția comunității internaționale.

Cu ocazia vizitei mele, doresc să aduc omagiu contribuției incalculabile dată de personalul administrativ și de atâția angajați ai Națiunilor Unite, care își desfășoară îndatoririle lor în fiecare zi cu așa mare dăruire și profesionalitate – aici la New York, în alte centre ale ONU și în misiuni particulare în toată lumea. Vouă și celor care v-au precedat aș vrea să exprim aprecierea mea personală și cea a întregii Biserici. Amintim în special pe atâția civili și păzitori ai păcii care și-au sacrificat viața pe câmp pentru binele popoarelor pe care le slujesc – patruzeci și doi numai în anul 2007. Amintim și marea mulțime a celor care-și dedică viața muncilor care nu sunt niciodată suficient recunoscute, desfășurate adesea în condiții dificile. Vouă tuturor – traducători, secretari, personal administrativ de orice fel, echipe de întreținere și de siguranță, lucrători pentru dezvoltare, păzitori ai păcii și atâția alții – mulțumirea mea cea mai sinceră. Munca desfășurată de voi face ca organizația să fie în măsură să caute încontinuu noi căi pentru a ajunge la scopurile pentru care a fost întemeiată.

Despre Națiunile Unite se vorbește adesea ca de „familia națiunilor”. La fel, s-ar putea descrie sediul central aici la New York ca o vatră domestică, un loc de bun venit și de grijă pentru binele membrilor familiei pretutindeni. Este un loc excelent, în care să se promoveze creșterea înțelegerii reciproce și a colaborării dintre popoare. Pe bună dreptate, staff-ul Națiunilor Unite este ales dintr-o vastă gamă de culturi și naționalități. Personalul constituie aici un microcosmos al întregii lumi, în care fiecare persoană aduce o contribuție indispensabilă din punctul de vedere al patrimoniului său cultural și religios. Idealurile care i-au inspirat pe fondatorii acestei instituții trebuie să se exprime, aici și în fiecare din misiunile organizației, în respectul și acceptarea reciprocă, care sunt semnele distinctive ale unei familii prospere.

În dezbaterile interne ale Națiunilor Unite este dată o importanță crescândă „responsabilității de a proteja”. De fapt, aceasta începe să fie recunoscută ca baza morală pentru dreptul unui guvern de a exercita autoritatea. Este și o caracteristică care prin natură aparține familiei, unde membrii cei mai puternici se îngrijesc de cei mai slabi. Această organizație, supraveghind în ce măsură guvernele corespund responsabilității lor de a proteja pe cetățenii lor, exercită o slujire importantă în numele comunității internaționale. La nivelul de zi de zi, sunteți voi cei care, prin considerația pe care o demonstrați unii față de alții la locul de muncă și prin grija voastră față de multele popoare ale căror necesități și aspirații le slujiți prin tot ceea ce faceți, puneți temeliile pe care se construiește această muncă.

Biserica Catolică, prin intermediul activității internaționale a Sfântului Scaun și prin nenumăratele inițiative ale catolicilor laici, ale Bisericilor locale și comunităților călugărești, vă garantează sprijinul său pentru munca voastră. Vă asigur o amintire specială pentru voi și pentru rudele voastre în rugăciunile mele. Fie ca Dumnezeu atotputernicul să vă binecuvânteze mereu și să vă întărească cu harul său și pacea sa, pentru ca, prin atenția pe care o oferiți întregii familii umane, să puteți continua să-i slujiți lui.

Autor: Papa Benedict al XVI-lea
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 18.04.2008
Publicarea pe acest sit: 18.04.2008
Etichete: , , , ,

Documente pe teme asemănătoare:

Comentariile sunt închise.