Discursul Papei către Patriarhul Abuna Matthias

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
către Patriarhul Abuna Matthias
capul Bisericii ortodoxe Tewahedo din Etiopia
luni, 29 februarie 2016

Sanctitate,
Iubiți frați în Cristos,

Este o bucurie și un moment de har să pot să spun bun-venit vouă tuturor prezenți aici. Salut cu afect pe Sanctitatea Sa și pe iluștri membri ai delegației. Vă mulțumesc pentru cuvintele de prietenie și de apropiere spirituală. Prin intermediul dumneavoastră, adresez saluturi cordiale episcopilor, clerului și întregii familii a Bisericii ortodoxe etiopiene Tewahedo din toată lumea. Harul și pacea Domnului nostru Isus Cristos să fie cu voi toți.

Vizita Sanctității Voastre întărește legăturile fraterne care unesc deja Bisericile noastre. Amintim cu recunoștință vizita patriarhului Abuna Paulos făcută la sfântul Ioan Paul al II-lea în 1993. La 26 iunie 2009, Abuna Paulos s-a întors pentru a-l întâlni pe Benedict al XVI-lea, care l-a invitat în octombrie același an ca oaspete special pentru ca să intervină în timpul celei de-a doua Adunări pentru Africa a Sinodului Episcopilor, vorbind despre situația continentului african și despre provocările popoarelor africane. În Biserica primară, era o practică obișnuită ca o Biserică să trimită pe reprezentanții săi la sinoadele celorlalte Biserici. Acest simț de împărtășire eclezială a fost evident și în 2012 cu ocazia funeraliilor Sanctității Sale Abuna Paulos, la care era prezentă o delegație a Sfântului Scaun.

Din 2004, Biserica catolică și Bisericile ortodoxe orientale au încercat împreună să aprofundeze comuniunea lor prin dialogul teologic dus înainte de Comisia Internațională Comună. Suntem fericiți să constatăm participarea crescândă a Bisericii ortodoxe etiopiene Tewahedo la acest dialog. În cursul anilor, Comisia a examinat conceptul fundamental de Biserică comuniune, înțeleasă ca participare la comuniunea dintre Tată, Fiu și Duh Sfânt. În acest mod, am descoperit că avem aproape totul în comun: o singură credință, un singur Botez, un singur Domn și Mântuitor Isus Cristos. Suntem uniți în virtutea Botezului, care ne-a încorporat în unicul Trup al lui Cristos. Suntem uniți grație diferitelor elemente comune ale bogatelor noastre tradiții monastice și practici liturgice. Suntem frați și surori în Cristos. Așa cum s-a observat de mai multe ori, ceea ce ne unește este mult mai mare decât ceea ce ne desparte.

Simțim adevărate pentru noi cuvintele apostolului Paul: „Dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el, iar dacă este cinstit un mădular, toate se bucură cu el” (1Cor 12,26). Suferințele împărtășite au făcut în așa fel încât creștinii, altminteri divizați în multe aspecte, să se apropie mai mult unii de alții. În același mod în care vărsarea sângelui martirilor a devenit sămânța noilor creștini în Biserica primară, astăzi sângele așa de multor martiri care aparțin tuturor Bisericilor devine sămânța unității creștinilor. Martirii și sfinții din toate tradițiile ecleziale sunt deja una în Cristos; numele lor sunt scrise în unicul martyrologium al Bisericii lui Dumnezeu. Ecumenismul martirilor este o invitație adresată nouă aici și acum de a parcurge împreună drumul spre o unitate tot mai deplină.

Biserica voastră a fost o Biserică de martiri încă de la început și sunteți și astăzi martori ai unei violențe devastatoare împotriva creștinilor și împotriva celorlalte minorități din Orientul Mijlociu și din unele părți ale Africii. Nu putem să ne scutim de a le cere, încă o dată, celor care conduc destinele politice și economice ale lumii, să promoveze o coexistență pașnică bazată pe respectul reciproc și pe reconciliere, pe iertarea reciprocă și pe solidaritate.

Țara voastră face mari eforturi pentru a îmbunătăți condițiile de viață ale populației și pentru a construi o societate tot mai dreaptă, bazată pe statul de drept și pe respectarea rolului femeilor. Amintesc îndeosebi problema lipsei de apă, cu gravele sale repercusiuni sociale și economice. Există spațiu amplu pentru colaborarea dintre Biserici în favoarea binelui comun și a salvgardării creației, și nu mă îndoiesc de disponibilitatea Bisericii catolice din Etiopia să lucreze împreună cu Biserica ortodoxă Tewahedo pe care Sanctitatea Voastră o conduce.

Sanctitate, iubiți frați, este speranța mea ferventă ca din această întâlnire să demareze un nou timp de prietenie fraternă între Bisericile noastre. Suntem conștienți că istoria a lăsat o povară de neînțelegeri dureroase și de neîncredere, pentru care cerem iertarea și vindecarea lui Dumnezeu. Să ne rugăm unii pentru alții, invocând ocrotirea martirilor și a sfinților asupra tuturor credincioșilor încredințați îngrijirilor noastre pastorale. Fie ca Duhul Sfânt să continue să ne lumineze și să ne conducă spre înțelegere și pace, alimentând în noi speranța zilei în care, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom fi uniți în jurul altarului Jertfei lui Cristos, în plinătatea comuniunii euharistice. O rog pe Maria, Mama Milostivirii, pentru fiecare dintre voi, cu cuvintele luate din frumoasa și bogata voastră tradiție liturgică: „O, Fecioară, care izvorăști din izvorul înțelepciunii, irigă-mă cu fluviul evangheliei lui Cristos, Fiul tău, și apără-mă cu crucea sa. Acoperă-mă cu milostivirea sa, încinge-mă cu mila sa, revigorează-mă cu unguentele sale, înconjoară-mă cu roadele sale. Amin”.

Sanctitate, fie ca Dumnezeu Atotputernicul să binecuvânteze din belșug activitatea dumneavoastră în slujba iubitului popor al Bisericii ortodoxe etiopiene Tewahedo.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 29.02.2016
Publicarea pe acest sit: 29.02.2016
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.