Discursul Papei către participanții la întâlnirea promovată de Academia Alfonsiana

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
către participanților la întâlnirea
promovată de Academia Alfonsiana

joi, 23 martie 2023

Iubiți frați și surori, bună ziua!

Sunt bucuros să vă primesc la sfârșitul întâlnirii voastre despre actualitatea propunerii morale alfonsiene și în ajunul celei de-a 75-a aniversări de la întemeierea Institutului vostru Pontifical, pe care o veți celebra la 9 februarie anul viitor. Mulțumesc președintelui pentru cuvintele sale și îl salut pe moderatorul general, pe rectorul Universității Lateran, pe profesori, pe oficiali și pe studenți, recunoscător pentru slujirea formativă pe care o oferiți Bisericii în domeniul teologiei morale. Aș vrea să salut și numeroșii profesori emeriți, care cu munca lor au lăsat o amprentă în Alfonsiana și în Biserică, și pe atâția foști studenți care s-au format cu voi și continuă să dea contribuția lor în poporul lui Dumnezeu. Mulțumesc pentru această prețioasă slujire de formare!

foto: Vatican Media

Conciliul Vatican II afirmă că teologia morală, hrănită de Sfânta Scriptură, trebuie să-i ajute pe credincioși să înțeleagă măreția vocației lor de a duce în lume caritatea lui Cristos (cf. Decretul Optatam totius, 16). Fiecare propunere teologico-morală are în ultimă analiză acest fundament: iubirea lui Dumnezeu este călăuza noastră, călăuza alegerilor noastre personale și a drumului nostru existențial. Prin urmare, teologii moraliști, misionarii și duhovnicii sunt chemați să intre într-un raport viu cu poporul lui Dumnezeu, luând asupra lor în special strigătul celor din urmă, pentru a le înțelege dificultățile reale, pentru a privi la existență din unghiul lor și pentru a le oferi răspunsuri care să reflecte lumina iubirii veșnice a Tatălui[1]. Fideli față de tradiția alfonsiană, voi încercați să oferiți o propunere de viață creștină care, respectând exigențele reflecției teologice, să nu fie însă o morală rece, o morală de birou, aș spune o morală „cazuistică”. Spun asta din experiență, pentru că, din păcate, eu am studiat o morală „cazuistică” în acel timp. Gândiți-vă că nouă ne era interzis să citim prima carte a lui Häring, Legea lui Cristos: „Este eretică, nu se poate citi!”. Și am studiat cu acea morală „Păcat de moarte dacă lipsesc două lumânări pe altar, venial dacă lipsește numai una”. Și toată cazuistica așa, o spun cu umilință. Mulțumire fie lui Dumnezeu, acest lucru a trecut, era o morală rece de birou. Vouă vi se cere o propunere care să răspundă unui discernământ pastoral încărcat de iubire milostivă, îndreptată spre a înțelege, a ierta, a însoți și mai ales a integra (cf. Exortația apostolică post-sinodală Amoris laetitia, 312). A fi eclezială presupune asta: a integra.

În coerență cu opera Sfântului Alfons[2], ați început întâlnirea voastră reflectând asupra conștiinței și asupra dinamismului formării sale. Aceasta este o temă importantă. De fapt, în complexa și rapida schimbare de epocă pe care o trăim, numai persoane înzestrate cu o conștiință matură vor fi în măsură să exercite, în societate, un protagonism evanghelic sănătos în slujba fraților.

De altfel, conștiința este înainte de toate locul în care fiecare om „este singur cu Dumnezeu, al cărui glas răsună în intimitate” (Constituția pastorală Gaudium et spes, 16). Cuvântul pe care ea îl spune nu este al său, ci vine de la însuși Cuvântul Creatorului, care s-a făcut trup pentru a fi cu oamenii[3]. Și la școala sa, la școala Cuvântului Întrupat, fiecare învață să dialogheze cu alții, cultivând aspirația la o fraternitate universală, înrădăcinată în recunoașterea demnității inviolabile a fiecărei persoane (cf. Enciclica Fratelli tutti, 8; Gaudium et spes, 16).

V-ați oprit și asupra câtorva probleme de bioetică. În acest domeniu complex vă invit să cultivați răbdarea ascultării și a confruntării, așa cum recomandă Sfântul Alfons pentru situațiile conflictuale. Să nu ne fie frică să ascultăm. Ea va fi fundamentală pentru căutarea de soluții comune, care să recunoască și să garanteze respectarea sacralității fiecărei vieți, în orice condiție. După aceea, o îmbogățire decisivă va veni pentru această ascultare de la adoptarea metodelor de cercetare trans-disciplinare (cf. Constituția apostolică Veritatis gaudium, 4c), care să permită apropierea de provocări noi cu mai mare competență și capacitate critică, în lumina evangheliei și a experienței umane (cf. Gaudium et spes, 46). Numai așa se vor putea elabora, în domeniul bioetic, argumente raționale și solide, înrădăcinate în credință, adaptate conștiințelor adulte și responsabile și capabile să inspire dezbaterea socio-politică. Trebuie fugit de dinamici extremiste de polarizare, tipice mai mult pentru dezbaterea mediatică decât pentru o cercetare științifică și teologică sănătoasă și fertilă: aplicați mai degrabă principiul, indicat tot de Sfântul Alfons, al „căii mijlocii”, care nu este un echilibru diplomatic, nu, calea mijlocie este creativă, se naște dintr-o creativitate și o creează. Numai cel care a studiat și care s-a exercitat în asta poate să înțeleagă. Nu este vorba de echilibru? Nu, nu aceasta este calea mijlocie.

Propunerea bioetică trebuie să fie atentă la dramele persoanelor, care se află adesea dezorientate în fața dilemelor morale ale vieții[4]. Pentru aceasta vă recomand să fie accesibile roadele muncii voastre folosind „limbajul poporului” și elaborând propuneri de viață morală practicabile și umanizatoare. „Limbajul poporului.” Vă rog, nu uitați de sfântul popor credincios al lui Dumnezeu! Dar nu la nivel de gândire, ci pornind de la rădăcinile tale care se află în sfântul popor al lui Dumnezeu; nu uita că tu ai fost luat din turmă, tu ești de-al lor, nu uita aerul poporului, gândirea poporului, simțirea poporului. Și acesta nu este comunism, socialism, nu! Acesta este sfântul popor credincios al lui Dumnezeu care este infailibil „in credendo”: a nu uita asta, o spune Conciliul Vatican I și apoi Conciliul Vatican II. Pentru a fi mereu de partea ființei umane concrete, folosiți instrumentele reflecției etice pentru a construi diguri solide, care să o apere de mentalitatea răspândită a eficientismului și a rebutului (cf. Enciclica Laudato si’, 130-136).

Al treilea domeniu al întâlnirii voastre a tratat probleme de morală socială. Și în acest domeniu este nevoie astăzi de o reflecție solidă. Criza ambientală, tranziția ecologică, războiul, un sistem financiar capabil să condiționeze viața persoanelor ajungând să creeze noi sclavi, provocarea de a construi fraternitate între persoane și între popoare: aceste teme trebuie să ne stimuleze la cercetare și la dialog.

„Domnul este scopul istoriei” (Gaudium et spes, 45) și neamul omenesc, reînnoit în Cristos, este destinat să crească ca familie a lui Dumnezeu (cf. ibid., 40). Aceasta este ținta muncii noastre! Așadar, să încercăm să intrăm cu umilință și înțelepciune în țesutul complex al societății în care trăim, pentru a-i cunoaște bine dinamicile și a propune bărbaților și femeilor din timpul nostru drumuri adecvate de maturizare în această direcție (cf. Gaudium et spes, 26). Și vorbesc despre drum, drumuri adecvate, nu soluții matematice, drumuri adecvate. Problemele se rezolvă mergând eclezial ca popor al lui Dumnezeu. Și a merge cu persoanele în starea morală în care se află. A merge cu ei și a căuta o cale pentru a rezolva problemele lor, dar a merge, nu așezați ca învățători care cu degetul ridicat condamnă fără să se preocupe. În ultimii ani, am înfruntat probleme morale grave precum migrațiile și pedofilia; astăzi, vedem urgența de a adăuga altele, precum profiturile concentrate în mâinile câtorva și divizarea puterilor globale. Să primim și aceste provocări cu încredere, gata să „dăm cont de speranța care este în noi” (cf. 1Pt 3,14).

În concluzie, Biserica așteaptă de la Academia Pontificală Alfonsiană să știe să concilieze rigoarea științifică și apropierea de sfântul popor credincios al lui Dumnezeu, ca să dea răspunsuri concrete la probleme reale, să însoțească și să formuleze propuneri morale umane, atente la Adevărul mântuitor și la binele persoanelor. Sfântul Alfons a fost un creator al vieții morale și a făcut propuneri… „Dar este un mare teolog.” Da, dar era capabil – în aceste zile am ascultat cântecele pe care voi mi le-ați dăruit la Crăciun –, era capabil să scrie și acele lucruri! Cum se explică? Acesta este drumul, aceasta este frumusețea sufletului, delicatețea, aceasta este apartenența la poporul lui Dumnezeu care nu trebuie negociată niciodată, niciodată. Duhul Sfânt să vă ajute să fiți formatori de conștiințe, maeștri ai acelei speranțe care deschide inima și conduce la Dumnezeu. Vă binecuvântez din inimă, vă mulțumesc mult pentru munca voastră și vă cer, cu rugăminte, să vă rugați pentru mine. Mulțumesc!

Note:
[1] Cf. Mesaj pentru a 150-a aniversare a proclamării Sfântului Alfons ca învățător al Bisericii, 23 martie 2021.
[2] Cf. în special Alfons Maria de’ Liguori, Tratat despre conștiință.
[3] Cf. B. Häring, Liberi e fedeli in Cristo, I, 1994, 268.
[4] Cf. Discurs adresat profesorilor și studenților de la Alfonsianum, 9 februarie 2019.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 23.03.2023
Publicarea pe acest sit: 23.03.2023
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.