Discursul Papei către delegaţia Patriarhiei de Constantinopol

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
adresat delegației
Patriarhiei Ecumenice de Constantinopol
cu ocazia solemnității Ss Ap Petru și Paul
sâmbătă, 28 iunie 2014

Eminență,
Iubiți frați în Cristos,

Solemnitatea sfinților patroni ai Bisericii din Roma, apostolii Petru și Paul, îmi dă din nou bucuria de a mă întâlni cu o delegație a Bisericii surori din Constantinopol. În timp ce vă primesc cu un călduros bun-venit, exprim mulțumirea mea Patriarhului Ecumenic, Sanctitatea Sa Bartolomeu I, și Sfântului Sinod, pentru că v-a trimis să împărtășiți cu noi bucuria acestei sărbători.

Este vie în mintea și în inima mea amintirea întâlnirilor pe care le-am recent cu iubitul frate Bartolomeu. În timpul pelerinajului nostru comun în Țara lui Isus, am putut retrăi harul îmbrățișării care a avut loc în urmă cu cincizeci de ani, în Cetatea sfântă a Ierusalimului, între venerații noștri predecesori, Atenagora I și Paul al VI-lea. Acel gest profetic a dat impuls decisiv unui drum care, mulțumire fie Domnului, nu s-a mai oprit. Consider un dar special al Domnului faptul de a fi putut venera împreună acele locuri preasfinte, de a ne uni în rugăciune pe locul mormântului lui Cristos, acolo unde putem atinge cu mâna fundamentul speranței noastre. Bucuria întâlnirii s-a reînnoit după aceea când împreună am încheiat în mod ideal acel pelerinaj ridicând aici, la mormântul apostolului Petru – o invocație ferventă către Dumnezeu pentru darul păcii în Țara Sfântă, împreună cu președinții israelian și palestinian. Domnul ne-a dăruit aceste ocazii de întâlnire fraternă, în care am avut posibilitatea de a manifesta unul altuia iubirea în Cristos care ne leagă și de a reînnoi voința împărtășită de a continua să mergem împreună pe drumul spre unitatea deplină.

Știm bine că această unitate este un dar al lui Dumnezeu, un dar pe care chiar și acum Atotputernicul ne permite să îl obținem ori de câte ori, prin puterea Duhului Sfânt, alegem să ne privim unii pe alții cu ochii credinței și să ne recunoaștem așa cum suntem cu adevărat în planul lui Dumnezeu, în planul voinței Sale veșnice, și nu așa cum am devenit ca urmare a consecințelor istorice ale păcatelor noastre. Dacă vom învăța, conduși de Duhul, să ne privim mereu unii pe alții în Dumnezeu, va și mai vioi drumul nostru și mai agilă colaborarea în atâtea domenii ale vieții zilnice care deja acum în mod fericit ne unește.

Această privire teologală se hrănește din credință, din speranță, din iubire; ea este capabilă să genereze o reflecție teologică autentică, ce este în realitate adevărată scientia Dei, participare la privirea pe care Dumnezeu o are despre sine însuși și despre noi. O reflecție care nu va putea decât să ne apropie pe unii de alții, în drumul unității, chiar dacă pornim de la perspective diferite. De aceea am încredere și mă rog pentru ca lucrarea Comisiei mixte internaționale să poată fi expresie a acestei înțelegeri profunde, a acestei teologii „făcute în genunchi”. Reflecția asupra conceptelor de primat și de sinodalitate, despre comuniune în Biserica universală, despre slujirea Episcopului de Roma, nu va fi atunci un exercițiu academic nici o simplă dispută între poziții inconciliabile. Cu toții avem nevoie să ne deschidem cu curaj și încredere la acțiunea Duhului Sfânt, să ne lăsăm implicați în privirea lui Cristos asupra Bisericii mireasa sa, în drumul acestui ecumenism spiritual întărit de martiriul atâtor frați ai noștri care, mărturisindu-l pe Isus Cristos Domnul, au realizat ecumenismul sângelui.

Iubiți membri ai delegației, cu sentimente de sincer respect, de prietenie și de iubire în Cristos reînnoiesc via mea mulțumire pentru prezența voastră aici cu noi. Vă cer să transmiteți salutul meu veneratului frate Bartolomeu și să continuați să vă rugați pentru mine și pentru slujirea care mi-a fost încredințată. Prin mijlocirea Preasfintei Maria, Născătoarea de Dumnezeu, a sfinților Petru și Paul, corifeii apostolilor, și a sfântului Andrei, primul dintre cei chemați, Dumnezeu atotputernicul să ne binecuvânteze și să ne umple de tot harul. Amin.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 28.06.2014
Publicarea pe acest sit: 30.06.2014
Etichete: ,

Documente pe teme asemănătoare:

Comentariile sunt închise.