Discursul Papei adresat unei delegaţii a Alianţei Evanghelice Mondiale

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
adresat unei delegații
a Alianței Evanghelice Mondiale
joi, 6 noiembrie 2014

Iubiți frați și surori în Cristos,

„Har vouă și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Isus Cristos, care s-a dat pe sine însuși pentru păcatele noastre ca să ne scoată din lumea prezentă, după voința lui Dumnezeu și a Tatălui nostru” (Gal 1,3-4). Apostolul Paul exprimă cu aceste cuvinte credința noastră comună, speranța noastră comună. Aș vrea că acest salut al meu, care proclamă că Isus Cristos este Domn și Mântuitor, să ajungă și la membrii comunităților voastre de origine.

Oferind toată voința noastră, cu iubire reînnoită, în slujba Evangheliei, să ajutăm Biserica să devină tot mai mult, în Cristos și cu Cristos, viță rodnică a Domnului „până când vom ajunge toți la unitatea credinței și a cunoașterii Fiului lui Dumnezeu, la omul desăvârșit, la măsura staturii plinătății lui Cristos” (Ef 4,13). Această realitate își are fundamentul în Botez, prin care participăm la roadele morții și învierii lui Cristos. Botezul este un inestimabil dar divin pe care-l avem în comun (cf. Gal 3,27). Grație lui nu mai trăim numai în dimensiunea pământească, ci puterea Duhului.

Sacramentul Botezului ne amintește un adevăr fundamental și foarte mângâietor: că Domnul mereu ne precede cu iubirea sa și harul său. Precede comunitățile noastre; precede, anticipă și pregătește inimile celor care vestesc Evanghelia și ale celor care primesc Evanghelia mântuirii. „Citind Scripturile rezultă de altfel clar că propunerea Evangheliei nu constă numai într-o relație personală cu Dumnezeu. Și nici răspunsul nostru de iubire n-ar trebui să se înțeleagă ca o simplă sumă de mici gesturi personale față de vreun individ nevoiaș… o serie de acțiuni care tind numai la liniștirea propriei conștiințe. Propunerea este Împărăția lui Dumnezeu (cf. Lc 4,43); este vorba de a-l iubi pe Dumnezeu care domnește în lume” (Exortația apostolică Evangelii gaudium, 180). Împărăția lui Dumnezeu mereu ne precede. Așa cum ne precede și misterul unității Bisericii.

Încă de la început au existat diviziuni între creștini și astăzi din păcate încă rămân rivalități și conflicte între comunitățile noastre. Această situație slăbește capacitatea noastră de a împlini porunca Domnului de a predica Evanghelia la toate națiunile (cf. Mt 28,19-20). Realitatea diviziunilor noastre deformează frumusețea tunicii unice a lui Cristos, dar nu distruge complet profunda unitate generată de har în toți cei botezați (cf. Conciliul Ecumenic al II-lea din Vatican, decretul Unitatis redintegratio, 13). Eficacitatea vestirii creștine ar fi desigur mai mare dacă creștinii ar depăși diviziunile lor și ar putea să celebreze împreună sacramentele și împreună să răspândească Cuvântul lui Dumnezeu și să mărturisească caritatea.

Sunt bucuros să aflu că, în diferite țări ale lumii, catolicii și evanghelicii au stabilit relații de fraternitate și colaborare. În afară de asta, eforturile unite între Consiliul Pontifical pentru Promovarea Unității Creștinilor și Comisia Teologică World Evangelical Alliance au deschis noi perspective, clarificând neînțelegeri și arătând căi pentru a depăși prejudecăți. Doresc ca aceste consultări să poată ulterior inspira mărturia noastră comună și eforturile noastre evanghelizatoare: „Și dacă realmente credem în acțiunea liberă și generoasă a Duhului, câte lucruri putem învăța unii de la alții! Nu este vorba numai de a primi informații despre alții pentru a-i cunoaște mai bine, ci de a aduna ceea ce Duhul a semănat în ei ca un dar și pentru noi” (Exortația apostolică Evangelii gaudium, 246). În afară de asta, sper ca documentul „Mărturia creștină într-o lume multireligioasă. Recomandări pentru comportament” să poată deveni motiv de inspirație pentru vestirea Evangheliei în contexte multireligioase.

Iubiți frați și surori, sunt încrezător că Duhul Sfânt, care revarsă în Biserică, prin suflul său puternic, curajul de a persevera și chiar de a căuta noi metode de evanghelizare, poate să inaugureze o nouă etapă în relațiile dintre catolici și evanghelici. O etapă care să permită realizarea în manieră mai deplină voința Domnului de a duce Evanghelia până la marginile pământului (cf. Fap 1,8). Vă asigur pentru aceasta rugăciunea mea și cer ca și voi să vă rugați pentru mine și pentru slujirea mea. Mulțumesc.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 06.11.2014
Publicarea pe acest sit: 06.11.2014
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.