Discursul Papei adresat profesorilor și studenților Institutului Biblic Pontifical

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
adresat profesorilor și studenților
Institutului Biblic Pontifical
joi, 9 mai 2019

Iubiți frați și surori,

Vă primesc cu plăcere cu ocazia celei de-a 110-a aniversări a Institutului Pontifical Biblic și îi mulțumesc rectorului pentru cuvintele sale respectuoase. Când în 1909 sfântul Pius al X-lea a întemeiat „Biblicum”, i-a încredințat misiunea de a fi „un centru de înalte studii ale Sfintei Scripturi în orașul Roma, pentru a promova cât mai eficient posibil învățătura biblică și studiile legate conform spiritului Bisericii catolice” (Scrisoarea apostolică Vinea electa, 7 mai 1909: AAS 1 [1909], 447-448).

De atunci, acest Institut a lucrat pentru a rămâne fidel misiunii sale, și în timpuri dificile, și a contribuit mult la promovarea cercetării academice și a învățământului în studiile biblice și în domeniile corelate pentru studenți și viitori profesori care provin din circa șaptezeci de țări diferite. Cardinalul Augustin Bea, pentru mult timp rector al „Biblicum” înainte de a fi creat cardinal, a fost principalul promotor al Declarației conciliare Nostra aetate, care a pus pe noi temelii relațiile interreligioase și îndeosebi cele ebraico-catolice. În ultimii ani Institutul a intensificat colaborarea sa cu studioși evrei și protestanți.

Adresez bun-venit participanților la Întâlnirea despre „Isus și fariseii. O reexaminare interdisciplinară”, care vrea să înfrunte o întrebare specifică și importantă pentru timpul nostru și se prezintă ca un rezultat direct al declarației Nostra aetate. Ea se propune să înțeleagă relatările, uneori polemice, referitoare la farisei în Noul Testament și în alte izvoare antice. În afară de asta, înfruntă istoria interpretărilor erudite și populare între evrei și creștini. Între creștini și în societatea seculară, în diferite limbi cuvântul „fariseu” adesea înseamnă „persoană ipocrită” sau „îngâmfată”. Totuși, pentru mulți evrei, fariseii sunt fondatorii iudaismului rabinic, deci strămoșii lor spirituali.

Istoria interpretării a favorizat imagini negative ale fariseilor, chiar fără o bază concretă în relatările evanghelice. Și adesea, în cursul timpului, această viziune a fost atribuită de creștini evreilor în general. În lumea noastră, aceste stereotipuri au devenit din păcate foarte obișnuite. Unul din stereotipurile cele mai vechi și mai dăunătoare este tocmai acela de „fariseu”, în special dacă este folosit pentru a-i pune pe evrei într-o lumină negativă.

Studii recente recunosc că astăzi știm mai puțin despre farisei decât ar fi gândit generațiile precedente. Suntem mai puțin singuri de originile lor și de multe din învățăturile lor și din practicile lor. De aceea, cercetarea interdisciplinară despre probleme literare și istorice referitoare la farisei tratate de această întâlnire va ajuta la dobândirea unei viziuni mai adevărate despre acest grup religios, contribuind și la combaterea antisemitismului.

Dacă luăm în considerarea Noul Testament, vedem că sfântul Paul îi menționează printre cei care odinioară, înainte de a-l întâlni pe Domnul Isus, erau motivele sale de laudă și faptul că este „după Lege, fariseu” (Fil 3,5).

Isus a avut multe discuții cu fariseii despre preocupări comune. A împărtășit cu ei credința în înviere (cf. Mc 12,18-27) și a acceptat alte aspecte ale interpretării Torei din partea lor. Dacă în cartea Faptele Apostolilor se spune că unii farisei s-au unit cu adepții lui Isus la Ierusalim (cf. 15,5), înseamnă că trebuia să existe multe în comun între Isus și farisei. Aceeași carte îl prezintă pe Gamaliel, un leader al fariseilor, care îl apără pe Petru și pe Ioan (cf. 5,34-39).

Printre momentele cele mai semnificative din Evanghelia lui Ioan este întâlnirea lui Isus cu un fariseu numit Nicodim, unul din conducătorii iudeilor (cf. 3,1). Și lui Nicodim îi explică Isus: „Într-adevăr, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul său, unicul născut, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică” (3,16). Și Nicodim îl va apăra pe Isus înainte de o adunare (cf. In7,50-51) și va asista la înmormântarea sa (cf. In 19,39). Oricum ar fi considerat Nicodim, este clar că diferitele stereotipuri despre farisei nu se aplică lui, nici nu au confirmare în altă parte în Evanghelia lui Ioan.

O altă întâlnire dintre Isus și conducătorii religioși din timpul său este prezentată în moduri diferite în Evangheliile sinoptice. Asta se referă la problema celei mai „mari” sau „dintâi” porunci. În Evanghelia lui Marcu (cf. 12,28-34) întrebarea este pusă de un cărturar, neidentificat diferit, care instaurează un dialog respectuos cu un învățător. Conform lui Matei, cărturarul devine un fariseu care încerca să-l pună la încercare pe Isus (cf. 22,34-35). Conform lui Marcu, Isus conclude spunând: „Nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu” (12,34), indicând astfel înalta stimă pe care Isus a avut-o față de acei conducători religioși care erau cu adevărat „aproape de împărăția lui Dumnezeu”.

Rabinul Aqiba, unul din cei mai vestiți rabini din secolul al doilea, moștenitor al învățăturii fariseilor[1], indica textul din Lev 19,18: „să-l iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți” ca un mare principiu din Torah[2]. Conform tradiției, el a murit ca martir având pe buze acel Shema’, care include porunca de a-l iubi pe Domnul cu toată inima, sufletul și forța (cf. Dt 6,4-5)[3]. De aceea, cât putem să știm, el ar fi fost în sintonie substanțială cu Isus și interlocutorul său cărturar sau fariseu. În același mod, așa-numita regulă de aur (cf. Mt 7,12), deși în formulări diferite, este atribuită nu numai lui Isus, ci și contemporanului său mai bătrân Hillel, de obicei considerat unul din principalii farisei din timpul său. Această regulă este deja prezentă în cartea deuterocanonică a lui Tobia (cf. 4,15).

Deci, iubirea față de aproapele constituie un indicator semnificativ pentru a recunoaște afinitățile dintre Isus și interlocutorii săi farisei. El constituie desigur o bază importantă pentru orice dialog, în special între evrei și creștini, și astăzi.

De fapt, pentru a-i iubi mai bine pe vecinii noștri, avem nevoie să-i cunoaștem, și pentru a ști cine sunt adesea trebuie să găsim modul de a depăși prejudecăți vechi. Pentru aceasta, întâlnirea voastră, punând în relație credințe și discipline în intenția sa de a ajunge la o înțelegere mai matură și îngrijită a fariseilor, va permite să fie prezentați în mod mai corespunzător în învățământ și în predică. Sunt sigur că aceste studii, și noile căi pe care le vor deschide, vor contribui pozitiv la relațiile dintre evrei și creștini, în vederea unui dialog tot mai profund și fratern. Fie ca să poată găsi o amplă rezonanță în Biserica Catolică și în afara ei, și muncii voastre să poată fi acordate binecuvântări abundente de la Cel Preaînalt sau, cum ar spune mulți dintre frații noștri și surorile noastre evrei, de la Hashèm. Mulțumesc.

Note:
[1] S. EUSEBII HIERONYMI, Commentarii in Isaiam, III, 8: PL 24, 119.
[2] Sifra despre Levitic 19,18; Geneza Rabba 24,7 despre Gen 5,1.
[3] Text original și versiune italiană în Talmud Babilonese, Trattato Berakhòt, 61b, Tomo II, a cura di D. G. Di Segni, Giuntina, Firenze 2017, pag. 326-327.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 09.05.2019
Publicarea pe acest sit: 09.05.2019
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.