Discursul Papei adresat participanților la un curs de liturgică

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
adresat participanților la cursul
„A trăi în plinătate acțiunea liturgică”

vineri, 20 ianuarie 2023

Iubiți frați și surori, bună ziua, bine ați venit!

Și îmi cer scuze pentru întârziere, dar a fost o dimineață „frenetică”.

Mulțumesc părintelui abate primat pentru cuvintele sale; salut rectorul magnific și președintele Institutului Pontifical Liturgic, profesorii și studenții; și îl salut pe cardinalul prefect [al Dicasterului Cultului Divin și al Disciplinei Sacramentelor] și pe monseniorul secretar, mulțumesc că sunteți aici. Sunt bucuros să vă primesc și am apreciat inițiativa de a organiza un itinerar formativ adresat celor care pregătesc și conduc rugăciunea comunităților diecezane, în comuniune cu episcopii și în slujba diecezelor.

Vatican Media

Acest curs, care ajunge acum la încheiere, corespunde indicațiilor din scrisoarea apostolică Desiderio desideravi despre formarea liturgică. De fapt, îngrijirea celebrărilor cere pregătire și angajare. Noi episcopii, în slujirea noastră, ne dăm bine seama de asta, pentru că avem nevoie de colaborarea celor care pregătesc liturgiile și ne ajută să îndeplinim mandatul nostru de a prezida rugăciunea poporului sfânt. Această slujire a voastră adusă liturgiei cere, în afară de cunoștințele aprofundate, un simț pastoral. De aceea mă bucură să văd că încă o dată reînnoiți angajarea voastră de studiu al liturgiei. Ea – așa cum spunea Sfântul Paul al VI-lea – este „izvorul primar al acelui schimb divin în care ne este comunicată viața lui Dumnezeu, este prima școală a sufletului nostru” (Alocuțiune la încheierea celei de-a II-a sesiuni a Conciliului al II-lea din Vatican, 4 decembrie 1963). Pentru aceasta liturgia nu se posedă niciodată pe deplin, nu se învață ca noțiunile, meseriile, competențele umane. Ea este prima artă a Bisericii, aceea care o constituie și o caracterizează.

Aș vrea să vă încredințez câteva idei de reflecție pentru această slujire a voastră, care se situează în contextul realizării reformei liturgice.

Astăzi nu se mai vorbește despre „ceremonier”, adică despre cel care se îngrijește de „ceremoniile sacre”; cărțile liturgice fac referință mai degrabă la maestrul celebrărilor. Și maestrul te învață liturgia atunci când te conduce la întâlnirea cu misterul pascal al lui Cristos; în același timp el trebuie să dispună totul pentru ca liturgia să strălucească prin frumusețe, simplitate și ordine (cf. Caeremoniale episcoporum, 34). Slujirea maestrului este o diaconie: el colaborează cu episcopul în slujba comunității. Iată pentru ce fiecare episcop numește un maestru, care să acționeze cu discreție, în mod atent, nu punând ritul înaintea a ceea ce exprimă, ci ajutând la perceperea sensului și spiritului, subliniind cu acțiunea sa că centrul este Cristos răstignit și înviat.

În special în catedrală, responsabilul celebrărilor episcopale coordonează, drept colaborator al episcopului, pe toți cei care exercită o slujire în timpul acțiunii liturgice, pentru ca să fie favorizată participarea rodnică a poporului lui Dumnezeu. Revine aici unul din principiile fundamentale ale Conciliului al II-lea din Vatican: trebuie să avem mereu în fața ochilor binele comunității, îngrijirea pastorală a credincioșilor (cf. ibid., 34), pentru a conduce poporul la Cristos și pe Cristos la popor. Este obiectivul principal, care trebuie să fie pe primul loc și atunci când pregătiți și conduceți celebrările. Dacă neglijăm asta vom avea ritualități frumoase, dar fără forță, fără gust, fără simț pentru că nu ating inima și existența poporului lui Dumnezeu. Și asta se întâmplă atunci când președintele de facto nu este episcopul, preotul, ci este ceremonierul, și când această prezidare alunecă spre ceremonier, s-a terminat totul. Prezidentul este cel care prezidează, nu ceremonierul. Mai mult, ceremonierul cu cât este mai ascuns, cu atât este mai bine. Cu cât mai puțin se arată, cu atât este mai bine. Dar să coordoneze totul. Cristos face să vibreze inima, întâlnirea cu el atrage spiritul. „O celebrare care nu evanghelizează nu este autentică” (Desiderio desideravi, 37). Este un „balet”, un balet frumos, estetic, foarte frumos, dar nu este celebrare autentică.

Conciliul avea printre finalitățile sale aceea de a-i însoți pe credincioși la recuperarea capacității de a trăi în plinătate acțiunea liturgică și să continue să se uimească de ceea ce în celebrare se întâmplă sub ochii noștri (cf. Desiderio desideravi, 31). A se observa, nu vorbește despre bucura estetică, de exemplu, sau despre sensul estetic, nu, ci despre uimire. Uimirea este un lucru diferit de plăcerea estetică: este întâlnirea cu Dumnezeu. Numai întâlnirea cu Domnul îți dă uimirea. Cum se poate ajunge la acest obiectiv? Răspunsul se află deja în Sacrosanctum Concilium. La nr. 14 se recomandă formarea credincioșilor, dar – spune constituția – „Dar nu se poate spera realizarea acestui obiectiv dacă înșiși păstorii sufletești nu sunt ei mai întâi pătrunși de spiritul și puterea liturgiei și nu devin maeștri ai ei; este deci foarte necesar să se dea o importanță primordială formării liturgice a clerului”. Așadar, maestrul însuși cel dintâi crește la școala liturgiei și participă la misiunea pastorală de a forma clerul și credincioșii.

Unul din aspectele cele mai complexe ale reformei este realizarea sa practică, adică modul în care se traduce în cotidian ceea ce părinții conciliari au stabilit. Și printre primii responsabili ai realizării practice este tocmai maestrul, care împreună cu directorul oficiului pentru pastorația liturgică însoțește dieceza, comunitățile, preoții și ceilalți slujitori la realizarea practicii celebrative indicate de Conciliu. Acest lucru îl face mai ales celebrând. Cum am învățat slujind Liturghia când eram copii? Privindu-i pe prietenii noștri mai mari care făceau asta. Este acea formare de liturgie despre care am scris în Desiderio desideravi. Frumusețea, simplitatea și ordinea se obțin atunci când toți încet-încet în decursul anilor, frecventând ritul, celebrându-l, trăindu-l, înțelegând ceea ce trebuie să facă. Desigur, ca într-o mare orchestră, fiecare trebuie să cunoască propria parte, mișcările, gesturile, textele pe care le rostește sau pe care le cântă; atunci liturgia poate să fie o simfonie de laudă, o simfonie învățată din lex orandi a Bisericii.

La catedrale sunt demarate școli de practică liturgică. Este o inițiativă bună. Se reflectă „mistagogic” asupra a ceea ce se celebrează. Se evaluează stilul celebrativ, pentru a lua în considerare progresele și aspectele care trebuie corectate. Vă încurajez să-i ajutați pe superiorii seminariilor să prezideze cât mai bine, să se îngrijească de proclamare, gesturi, semne, așa încât viitorii preoți, împreună cu studiul teologiei liturgice, să învețe să celebreze bine: și acesta este stilul prezidării. Se învață privind zilnic un preot care știe cum să prezideze, cum să celebreze, pentru că trăiește din liturgie și, atunci când celebrează, se roagă. Vă îndemn să-i ajutați pe responsabilii ministranților să pregătească liturgia din parohii demarând mici școli de formare liturgică, menite să conjuge împreună fraternitate, cateheză, mistagogie și practică de celebrare.

Atunci când responsabilul celebrărilor îl însoțește pe episcop într-o parohie, este bine de valorizat stilul de celebrare care se trăiește acolo. Nu este de folos a face o „paradă” frumoasă atunci când episcopul este acolo și după aceea totul este ca mai înainte. Misiunea voastră nu este a dispune ritul dintr-o zi, ci de a propune o liturgie care să fie imitabilă, cu acele adaptări pe care comunitatea le poate recepta pentru a crește în viața liturgică. Astfel, încet-încet, stilul de celebrare din dieceză crește. De fapt, a merge în parohii și a nu spune nimic în fața unor liturgii un pic dezordonate, neglijate, rău pregătite, înseamnă a nu ajuta comunitatea, a nu le însoți. În schimb, cu delicatețe, cu spirit de fraternitate, este bine de a-i ajuta pe păstori să reflecteze asupra liturgiei, să o pregătească împreună cu credincioșii. În asta, maestrul celebrărilor trebuie să folosească o mare înțelepciune pastorală: dacă stă în mijlocul poporului va înțelege imediat și va ști bine cum să-i însoțească pe confrați, cum să sugereze comunităților ceea ce este potrivit și realizabil, care sunt pașii necesari pentru a redescoperi frumusețea liturgiei și a celebrării împreună.

Și în sfârșit vă îndemn să îngrijiți tăcerea. În această epocă se vorbește, se vorbește… Tăcere. În special înainte de celebrări – un moment care uneori se ia ca o întâlnire socială, se vorbește: „Ah, ce faci? Cum merge, cum nu merge?” – tăcerea ajută adunarea și pe concelebranți să se concentreze asupra a ceea ce urmează să se facă. Adesea sacristiile sunt gălăgioase înainte și după celebrări, dar tăcerea deschide și pregătește pentru mister: tăcerea te pregătește pentru mister, permite asimilarea, lasă să răsune ecoul Cuvântului ascultat. Este frumoasă fraternitatea, este frumos să ne salutăm, dar întâlnirea cu Isus dă sens întâlnirii noastre, reunirii noastre. Trebuie să redescoperim și să valorizăm tăcerea!

Acest lucru vreau să-l subliniez mult. Și aici spun un lucru care este legat cu tăcerea, dar pentru preoți. Vă rog, omiliile: sunt un dezastru; uneori eu aud pe cineva: „Da, am mers la Liturghie în parohia aceea… da, o bună lecție de filozofie, 40, 45 de minute… Opt, zece: nu mai mult! Și mereu un gând, un afect și o imagine. Oamenii să ducă ceva acasă. În Evangelii gaudium am voit să subliniez asta. Și am spus asta de atâtea ori, pentru că este un lucru pe care nu ajungem să-l înțelegem: omilia nu este o conferință, este un sacramental. Luteranii spun că este un sacrament, este un sacramental – cred că sunt luteranii -; este un sacramental, nu este o conferință. Se pregătește în rugăciune, se pregătește cu spirit apostolic. Vă rog, omiliile, care sunt un dezastru, în general.

Preaiubiților, înainte de a vă saluta, doresc încă o dată să exprim încurajarea mea pentru ceea ce faceți în slujba realizării reformei, pe care părinții conciliari ne-au încredințat-o. Să ne angajăm toți pentru a continua lucrarea bună care a fost începută. Să ajutăm comunitățile să trăiască liturgia, să se lase plăsmuiți de ea, pentru că – așa cum spune Scriptura – „cel căruia îi este sete, cel care vrea să primească apa vieții în dar, să vină!” (Ap 22,17). Să oferim tuturor apa proaspătă care izvorăște din belșug din liturgia Bisericii.

Vă urez spor la lucru și din inimă vă binecuvântez. Și vă rog, vă cer să vă rugați pentru mine, nu uitați! Mulțumesc!

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 20.01.2023
Publicarea pe acest sit: 20.01.2023
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.