Discursul Papei adresat participanților la Congresul FIAC

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
adresat participanților la Congresul
Forumului Internațional al Acțiunii Catolice (FIAC)
joi, 27 aprilie 2017

Iubiți frați și surori,

Vă salut cu ocazia celebrării acestui Congres internațional al Acțiunii Catolice, care are ca temă: „Acțiunea Catolică în misiune cu toți și pentru toți”. Mi-ar plăcea să împărtășesc cu voi câteva preocupări și considerații.

Carisma – recreare la lumina lui Evangelii gaudium

Din punct de vedere istoric Acțiunea Catolică a avut misiunea de a forma laici care să-și asume propria responsabilitate în lume. Astăzi, în concret, este formarea de discipoli misionari. Mulțumesc pentru că ați asumat cu hotărâre Evangelii gaudium ca magna charta.

Carisma Acțiunii Catolice este carisma Bisericii însăși întrupate profund în prezentul și în aici al fiecărei Biserici diecezane care discerne în contemplație și cu privire atentă viața poporului său și caută noi drumuri de evanghelizare și de misiune pornind de la diferitele realități parohiale.

Acțiunea Catolică a avut în mod tradițional patru pilaștri sau picioare: Rugăciunea, Formarea, Jertfa și Apostolatul. În funcție de momentul istoriei sale a pus mai întâi un picior și apoi celelalte. Astfel, într-un anumit moment, a fost mai puternică rugăciunea sau formarea doctrinală. Date fiind caracteristicile momentului, apostolatul trebuie să fie trăsătura distinctivă și este piciorul care se pune mai întâi. Și asta nu este în detrimentul celorlalte realități, ci, tocmai contrariul, este ceea ce le provoacă. Apostolatul misionar are nevoie de rugăciune, formare și jertfă. Asta apare clar la Aparecida și în Evangelii gaudium. Există un dinamism integrator în misiune.

Formați: oferind un proces de creștere în credință, un parcurs catehetic permanent orientat spre misiune, adaptat la fiecare realitate, bazându-vă pe Cuvântul lui Dumnezeu, pentru a însufleți o prietenie fericită cu Isus și experiența de iubire fraternă.

Rugați-vă: în acea sfântă extroversiune care pune inima în necesitățile poporului, în suferințele sale și în bucuriile sale. O rugăciune care să meargă, care să vă ducă foarte departe. Astfel veți evita să stați ca să vă priviți încontinuu pe voi înșivă.

Jertfiți-vă: dar nu pentru a vă simți mai curați, jertfa generoasă este aceea care face bine celorlalți. Oferiți timpul vostru căutând cum să faceți pentru ca alții să crească, oferiți ceea ce este în buzunare împărtășind cu aceia care au mai puțin, oferiți cu generozitate darul vocației personale pentru a înfrumuseța și a face să crească bugetul comun.

A reînnoi angajarea evanghelizatoare – diecezanitate – parohii

Misiunea nu este o îndatorire printre multele în Acțiunea Catolică, este îndatorirea. Acțiunea Catolică are carisma de a duce înainte pastorația Bisericii. Dacă misiunea nu este forța sa distinctivă, se denaturează esența Acțiunii Catolice și pierde motivația sa de a fi.

Este vital de a reînnoi și a actualiza angajarea Acțiunii Catolice pentru evanghelizare, ajungând la toți, în toate locurile, în toate ocaziile, în toate periferiile existențiale, cu adevărat, nu ca o simplă formulare de principii.

Asta implică să regândiți planurile voastre de formare, formele voastre de apostolat și chiar însăși rugăciunea voastră pentru ca să fie în mod esențial, și nu ocazional, misionari. A abandona vechiul criteriu: pentru că mereu s-a făcut așa. Există lucruri care au fost cu adevărat foarte bune și meritorii, care astăzi ar fi în afara contextului dacă am vrea să le repetăm.

Acțiunea Catolică trebuie să asume totalitatea misiunii Bisericii în apartenență generoasă la Biserica diecezană pornind de la parohie.

Misiunea Bisericii universale se actualizează în fiecare Biserică particulară cu propria culoare; la fel Acțiunea Catolică dobândește viață autentică răspunzând și asumând ca proprie pastorația fiecărei Biserici diecezane în inserarea sa concretă pornind de la parohii.

Acțiunea Catolică trebuie să ofere Bisericii diecezane un laicat matur care cu disponibilitate să slujească proiectele pastorale din orice loc ca un mod pentru a realiza vocația sa. Trebuie să vă întrupați concret.

Nu puteți să fiți ca acele grupuri atât de universale încât nu au o bază în niciun loc, care nu răspund nimănui și caută ceea ce le convine mai mult din orice loc.

Agenții – Toți fără excepții

Toți membrii Acțiunii Catolice sunt în mod dinamic misionari. Copiii îi evanghelizează pe copii, tinerii pe tineri, adulții pe adulți, și așa mai departe. Nimic mai bun decât un propriu egal pentru a arăta că este posibil a trăi bucuria credinței.

Evitați să cădeți în tentația perfecționistă a veșnicei pregătiri pentru misiune și a veșnicelor analize, care atunci când se încheie deja nu mai sunt la modă sau sunt depășite. Exemplul este Isus cu apostolii: îi trimitea cu ceea ce aveau. Apoi îi aduna și îi ajuta să discearnă cu privire la ceea ce au trăit.

Realitatea să vă dicteze timpul, să permiteți Duhului Sfânt să vă conducă. El este învățătorul interior care luminează lucrarea noastră când suntem liberi de preconcepții și condiționări. Învățăm să evanghelizăm evanghelizând, așa cum învățăm să ne rugăm rugându-ne, dacă inima noastre este bine dispusă.

Toți puteți să mergeți în misiune chiar dacă nu toți puteți ieși pe străzi sau în sate. Este foarte important locul pe care-l dați persoanelor în vârstă care sunt membri de mult timp sau care se încorporează. S-ar putea spune: pot să fie secțiunea contemplativă și mijlocitoare în cadrul diferitelor secțiuni ale Acțiunii Catolice. Ei sunt cei care pot să creeze patrimoniul de rugăciune și de har pentru misiune. Precum și bolnavii. Această rugăciune Dumnezeu o ascultă cu duioșie specială. Ei toți să se simtă părtași, să se descopere activi și necesari.

Destinatarii – Toți oamenii și toate periferiile

Este necesar ca Acțiunea Catolică să fie prezentă în lumea politică, managerială, profesională, dar nu pentru ca să se creadă creștini perfecți și formați, ci pentru a sluji mai bine.

Este indispensabil ca Acțiunea Catolică să fie prezentă în închisori, în spitale, pe străzi, în cartierele de barăci, în fabrici. Dacă nu va fi așa, va fi o instituție de exclusiviști care nu spun nimic nimănui, nici măcar Bisericii însăși.

Vreau o Acțiune Catolică printre oameni, în parohie, în dieceză, în sat, în cartier, în familie, în birou și la locul de muncă, la țară, în propriile locuri ale vieții. În aceste noi areopaguri se iau decizii și se construiește cultura.

A înlesni modurile de inserare. Nu fiți vămi. Nu puteți fi mai restrictivi decât Biserica însăși și nici mai papiști decât Papa. Deschideți porțile, nu faceți examen de perfecțiune creștină pentru că făcând astfel veți promova un fariseism ipocrit. Este nevoie de milostivire activă.

Angajarea pe care o asumă laicii care aderă la Acțiunea Catolică privește înainte. Este decizia de a lucra pentru construirea împărăției. Nu trebuie „birocratizat” acest har special pentru că invitația Domnului vine când ne așteptăm mai puțin; nici nu putem „sacramentaliza” oficializarea cu condiții care răspund unui alt domeniu al vieții credinței și nu la cel al angajării evanghelizatoare. Toți au dreptul să fie evanghelizatori.

Fie ca Acțiunea Catolică să ofere spațiul de primire și de experiență creștină celor care, din motive personale, se simt „creștini de ordinul al doilea”.

Modul – În mijlocul poporului

Modul depinde de destinatari. Așa cum ne-a spus Conciliul și ne rugăm adesea la Liturghie: atenți și împărtășind luptele și speranțele oamenilor pentru a le arăta drumul mântuirii. Acțiunea Catolică nu poate sta departe de popor, ci vine din popor și trebuie să stea în mijlocul poporului. Trebuie să popularizați mai mult Acțiunea Catolică. Nu este o chestiune de imagine ci de veridicitate și de carismă. Nici nu este demagogie, ci înseamnă a urmări pașii Învățătorului care n-a simțit dezgust față de nimic.

Pentru a putea urma acest drum este bine de primit un cartier popular. A împărtăși viața oamenilor și a învăța să se descopere care sunt interesele lor și căutările lor, care sunt dorințele lor și rănile lor cele mai profunde; și de ce anume au nevoie de la noi. Acest lucru este fundamental pentru a nu cădea în sterilitatea de a da răspunsuri la întrebări pe care nimeni nu și le pune. Modurile de a evangheliza se pot gândi de la un birou, dar numai după ce au fost în mijlocul poporului și nu invers.

O Acțiune Catolică mai populară, mai întrupată, vă va provoca probleme, pentru că vor vrea să facă parte din instituție persoane care aparent nu sunt în stare să facă asta: familii în care părinții nu sunt căsătoriți în Biserică, bărbați și femei cu un trecut sau un prezent dificil dar care luptă, tineri dezorientați și răniți. Este o provocare pentru maternitatea eclezială a Acțiunii Catolice; a-i primi pe toți și a-i însoți pe drumul vieții cu crucile pe care le poartă pe umeri.

Toți pot să participe pornind de la ceea ce au și cu ceea ce pot.

Pentru acest popor concret ne formăm. Cu acest și pentru acest popor concret ne rugăm.

Ascuțiți privirea pentru a vedea semnele lui Dumnezeu prezente în realitate, mai ales în exprimările de religiozitate populară. De acolo veți putea înțelege mai bine inima oamenilor și veți descoperi modurile surprinzătoare cu care Dumnezeu acționează dincolo de conceptele noastre.

Proiectul – Acțiune Catolică în ieșire – Pasiune pentru Cristos, pasiune pentru poporul nostru

V-ați propus o Acțiune Catolică în ieșire și acesta este un bine pentru că vă situează pe propria voastră axă. Ieșire înseamnă deschidere, generozitate, întâlnire cu realitatea dincolo de cele patru ziduri ale instituției și ale parohiei. Asta înseamnă a renunța să se controleze prea mult lucrurile și să se programeze rezultatele. Această libertate, care este rod al Duhului Sfânt, vă va face să creșteți.

Proiectul evanghelizator al Acțiunii Catolice trebuie să facă următorii pași: primerear, adică a lua inițiativa, a participa, a însoți, a fructifica și a sărbători. Un pas înainte în ieșire, întrupați și mergând împreună. acesta este deja un rod de sărbătorit. Contagiați cu bucuria credinței, să se observe bucuria de a evangheliza în orice ocazie, potrivită și nepotrivită.

Nu cădeți în tentația structuralismului. Fiți îndrăzneți, nu sunteți mai fideli Bisericii dacă așteptați la fiecare pas ca să vă spună ce anume trebuie să faceți.

Încurajați-ii pe membrii voștri să apreciați misiunea corp la corp întâmplătoare sau pornind de la acțiunea misionară a comunității.

Nu clericalizați laicatul. Aspirația membrilor voștri să nu fie aceea de a face parte din sinedriul parohiilor care-l înconjoară pe paroh, ci pasiunea pentru împărăție. Însă nu uitați să fundamentați tema vocațională cu seriozitate. Școală de sfințenie care trece în mod necesar prin descoperirea propriei vocații, care nu înseamnă a fi un conducător sau un preot diplomat, ci, și înainte de toate, un evanghelizator.

Trebuie să fiți loc de întâlnire pentru restul carismelor instituționale și al mișcărilor care există în Biserică fără frica de a pierde identitatea. În afară de asta, dintre membrii voștri trebuie să iasă evanghelizatori, cateheți, misionari, lucrători sociali care vor continua să facă să crească Biserica.

De multe ori s-a spus că Acțiunea Catolică este brațul lung al ierarhiei și asta, departe de a fi o prerogativă care face să fie priviți ceilalți de sus în jos, este o responsabilitate foarte mare care implică fidelitate și coerență față de ceea ce Biserica arată în orice moment al istoriei fără a pretinde să se rămână ancorați în forme trecute ca și cum ar fi singurele posibile. Fidelitatea față de misiunea cere această „plasticitate bună” a celui care a îndreptat o ureche spre popor și cealaltă spre Dumnezeu.

În publicația „La Acción Católica a luz de la teología Tomista”, din 1937, se citește: „Oare Acțiunea Catolică nu trebuie să se traducă în Pasiunea Catolică?”. Pasiunea catolică, pasiunea Bisericii este să trăiască bucuria dulce și mângâietoare de a evangheliza. De acest lucru avem nevoie de la Acțiunea Catolică.

Mulțumesc.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 27.04.2017
Publicarea pe acest sit: 27.04.2017
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.