Discursul Papei adresat participanților la Conferința Fundaţiei Centesimus annus pro Pontifice

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
adresat participanților la
Conferința Internațională a
Fundației Centesimus annus pro Pontifice

Dragi prieteni,

Vă adresez căldurosul meu bun-venit și îi mulțumesc președintelui pentru cuvintele sale respectuoase. În aceste zile de reflecție și de dialog, ați luat în considerație contribuția comunității afacerilor la lupta împotriva sărăciei, cu referință deosebit la actuala criză a refugiaților. Sunt recunoscător pentru promptitudinea cu care aduceți competența și experiența voastră în discuția despre aceste delicate chestiuni umanitare și despre obligațiile morale pe care le comportă.

Criza refugiaților, ale cărei proporții cresc în fiecare zi, este una dintre acelea de care mă simt deosebit de apropiat. În recenta mea vizită la Lesbo, am fost martor al unor sfâșietoare experiențe de suferință umană, în special ale familiilor și copiilor. Era intenția mea, împreună cu frații mei ortodocși Patriarhul Bartolomeu și Arhiepiscopul Ieronim, să ofer lumii conștiință mai mare despre aceste „scene de tragică și într-adevăr disperată necesitate” și să „vă dau răspuns într-un mod demn de umanitatea noastră comună” (Vizita la lagărul de refugiați din Moria, 16 aprilie 2016). Dincolo de aspectul imediat și practic al furnizării de ajutor material acestor frați și surori ai noștri, comunitatea internațională este chemată să găsească răspunsuri politice, sociale și economice de lungă perioadă la problematici care depășesc granițele naționale și continentale și implică întreaga familie umană.

Lupta împotriva sărăciei nu este numai o problemă economică, ci înainte de toate o problemă morală, care face apel la o solidaritate globală și la dezvoltarea unei abordări mai egale față de nevoile și de aspirațiile indivizilor și ale popoarelor din toate lumea. În lumina acestei misiuni angajante, inițiativa Fundației voastre este deosebit de tempestivă. Scoțând inspirație din bogatul patrimoniu al Doctrinei Sociale a Bisericii, această conferință explorează din diferite puncte de vedere implicațiile practice și etice ale economiei mondiale actuale, în timp ce, în același timp, caută să pună temeliile pentru o cultură economică și a afacerilor care să fie mai inclusivă și respectuoasă față de demnitatea umană. Așa cum a afirmat de mai multe ori sfântul Ioan Paul al II-lea, activitatea economică nu poate să fie condusă într-un gol instituțional sau politic (cf. Scrisoarea enciclică Centesimus annus, 48), ci are o componentă etică esențială; în afară de asta trebuie să fie mereu în slujba persoanei umane și a binelui comun.

O viziune economică orientată exclusiv spre profit și spre bunăstarea materială este – cum ne arată zilnic experiența – incapabilă să contribuie în mod pozitiv la o globalizare care să favorizeze dezvoltarea integrală a popoarelor în lume, o distribuire dreaptă a resurselor, garanția de loc de muncă demn și creșterea inițiativei private și a firmelor locale. O economie a excluderii și a inegalității (cf. Exortația apostolică Evangelii gaudium, 53) a dus la un număr mai mare de dezmoșteniți și de persoane rebutate ca neproductive și inutile. Efectele sunt percepute și în societățile mai dezvoltate, în care creșterea procentului sărăciei și decăderea socială reprezintă o serioasă amenințare pentru familii, pentru clasa mijlocie care se contractă și, în mod deosebit, pentru tineri. Nivelele de șomaj în rândul tinerilor sunt un scandal și nu numai că cere să fie înfruntată înainte de toate în termeni economici, ci trebuie înfruntată, și nu mai puțin urgent, și ca o boală socială, din moment ce tineretului nostru i se fură speranța și îi sunt irosite marile sale resurse de energie, de creativitate și de intuiție.

Este speranța mea că poate contribui conferința voastră să genereze noi modele de progres economic orientate mai direct spre binele comun, spre incluziune și spre dezvoltarea integrală, spre creșterea locurilor de muncă și spre investirea în resursele umane. Conciliul al II-lea din Vatican a subliniat pe bună dreptate că, pentru creștini, activitatea economică, financiară și a afacerilor nu poate să fie separată de obligația de a lupta pentru perfecționarea ordinii temporale în conformitate cu valorile Împărăției lui Dumnezeu (cf. Constituția pastorală Gaudium et spes, 72). Vocația voastră este, de fapt, una în slujba demnității umane și a construirii unei lumi de solidaritate autentică. Luminați și inspirați de Evanghelie, și printr-o fructuoasă cooperare cu Bisericile locale și cu păstorii lor, precum și cu alți credincioși și bărbați și femei de bunăvoință, fie ca munca voastră să poată contribui mereu la creșterea acelei civilizații a iubirii care cuprinde întreaga familie umană în dreptate și în pace.

Peste voi toți și peste familiile voastre invoc binecuvântarea Domnului și darurile sale de înțelepciune, de bucurie și tărie.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 13.05.2016
Publicarea pe acest sit: 14.05.2016
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.