Discursul Papei adresat participanţilor la Adunarea Generală a Operelor Misionare Pontificale

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
adresat participanților la Adunarea Generală
a Operelor Misionare Pontificale
sâmbătă, 3 iunie 2017

Domnule cardinal,
Iubiți frați și surori,

Vă primesc cu bucurie la sfârșitul Adunării voastre generale și îi mulțumesc cardinalului Fernando Filoni pentru cuvintele sale. Cu el îi salut pe toți superiorii, pe secretarii generali, pe directorii naționali și pe voi toți prezenți aici.

Cunoașteți bine preocuparea mea cu privire la Operele Misionare Pontificale, foarte des reduse la o organizație care adună și distribuie, în numele Papei, ajutoare economice pentru Bisericile mai nevoiașe. Știu că voi căutați căi noi, modalități mai adecvate, mai ecleziale pentru a desfășura slujirea voastră pentru misiunea universală a Bisericii. Să ne lăsăm susținuți, în acest proces de reformă urgentă, și de mijlocirea sfinților Carol Lwanga și însoțitorii săi, martiri din Uganda, a căror comemorare liturgică este astăzi.

Pentru a reînnoi ardoarea și pasiunea, motor spiritual al activității apostolice a atâtor sfinți și martiri misionari, am primit cu mult favoare propunerea voastră, elaborată împreună cu Congregația pentru Evanghelizarea Popoarelor, de a convoca un timp extraordinar de rugăciune și reflecție despre missio ad gentes. Voi cere întregii Biserici să dedice luna octombrie din anul 2019 pentru acest scop, pentru că în acel an vom celebra centenarul scrisorii apostolice Maximum illud, a Papei Benedict al XV-lea. În acest document foarte important al magisteriului său despre misiune, Papa amintește cât este de necesară, pentru eficacitatea apostolatului, sfințenia vieții; recomandă, de aceea, o tot mai puternică unire cu Cristos și o implicare mai convinsă și bucuroasă în divina sa pasiune de a vesti Evanghelia tuturor, iubind și folosind milostivire față de toți. Acest lucru rezultă mai mult ca oricând esențial pentru misiune și astăzi. Bărbați și femei „remarcați prin zel și sfințenie” sunt tot mai necesari pentru Biserică și pentru misiune. „Cine-l predică pe Dumnezeu, să fie om al lui Dumnezeu”, îndemna Benedict al XV-lea (cf. Scrisoarea apostolică Maximum illud, 30 noiembrie 1919: AAS XI [1919], 449).

Reînnoirea cere convertire, cere să se trăiască misiunea ca oportunitate permanentă de a-l vesti pe Cristos, de a-l face întâlnit mărturisind și făcându-i pe alții părtași de întâlnirea noastră personală cu El. Doresc ca asistența voastră spirituală și materială acordată Bisericilor să le facă tot mai întemeiate pe Evanghelie și pe implicarea baptismală a tuturor credincioșilor, laici și clerici, în unica misiune a Bisericii: să facă iubirea lui Dumnezeu apropiată de orice om, în special de cei care au mai mare nevoie de milostivirea sa. Luna extraordinară de rugăciune și reflecție despre misiune ca primă evanghelizare va folosi la această reînnoire a credinței ecleziale, pentru ca inima sa să fie și să realizeze mereu Paștele lui Isus Cristos, unic Mântuitor, Domn și Mire al Bisericii sale.

Pregătirea acestui timp extraordinar dedicat primei vestiri a Evangheliei să ne ajute să fim tot mai mult Biserică în misiune, conform cuvintelor fericitului Paul al VI-lea, în exortația sa apostolică Evangelii nuntiandi, magna charta a angajării misionare post-conciliare. Scria Papa Montini: „Evanghelizatoare, Biserica începe prin a se evangheliza pe ea însăși. Comunitate de credincioși, comunitate de speranță trăită și participată, comunitate de iubire fraternă, ea are nevoie să asculte încontinuu ceea ce trebuie să creadă, motivele speranței sale, porunca nouă a iubirii. Popor al lui Dumnezeu cufundat în lume, și adesea ispitit de idoli, ea are nevoie mereu să audă proclamate marile lucrări ale lui Dumnezeu (cf. Fap 2,11; 1Pt 2,9), care au convertit-o la Domnul, și să fie din nou convocată și reunită de El. Asta înseamnă, într-un cuvânt, că ea are nevoie mereu să fie evanghelizată, dacă vrea să păstreze prospețimea, elanul și forța, pentru a vesti Evanghelia” (nr. 15).

În spiritul învățăturii fericitului Paul al VI-lea, doresc ca această celebrare a celor 100 de ani ai Maximum illud, în luna octombrie 2019, să fie un timp propice pentru ca rugăciunea, mărturia atâtor sfinți și martiri ai misiunii, reflecția biblică și teologică, cateheza și caritatea misionară să contribuie la evanghelizarea înainte de toate a Bisericii, așa încât ea, regăsind prospețimea și ardoarea primei iubiri față de Domnul răstignit și înviat, să poată evangheliza lumea cu credibilitate și eficacitate evanghelică.

Vă binecuvântez pe toți în această zi premergătoare a solemnității Rusaliilor. Cer Fecioarei Maria, Regina apostolilor și Maica Bisericii, să ne stimuleze mereu cu mărturia credinței sale și cu garanția asiguratoare a mijlocirii sale materne. Fericiții apostoli Petru și Paul, sfinții martiri Carol Lwanga și însoțitorii, fericitul Paolo Manna să nu înceteze niciodată să-l roage pe Dumnezeu pentru noi toți, misionarii săi.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 03.06.2017
Publicarea pe acest sit: 04.06.2017
Etichete: ,

Lasă un răspuns