Discursul Papei adresat participanţilor la adunarea generală a Caritas Internationalis

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
adresat participanților la adunarea generală
a Caritas Internationalis
joi, 11 mai 2023

Iubiți frați și surori,

În fața ororilor și a devastărilor Celui de-Al Doilea Război Mondial, venerabilul Pius al XII-lea a voit să arate grija și preocuparea întregii Biserici față de familia umană, față de multele circumstanțe în care viața bărbaților, a femeilor, a copiilor și a bătrânilor era amenințată și împiedicată, în urmărirea unei dezvoltări umane integrale, de întețirea conflictelor războinice. Mișcat de spirit profetic, s-a pronunțat în favoarea instituirii unui organism care să susțină, să coordoneze și să mărească această colaborare între deja numeroasele organizații caritative prin care Biserica universală vestea și mărturisea, cu gesturi și cuvinte, iubirea lui Dumnezeu și predilecția lui Cristos față de cei săraci, cei din urmă, cei rebutați.

foto: Vatican Media

Sfântul Ioan Paul al II-lea a voit să evidențieze legătura strânsă care, încă de la începuturi, a unit Caritas Internationalis cu păstorii Bisericii și, îndeosebi, cu succesorul lui Petru care prezidează caritatea universală[1]. A făcut asta, înainte de toate, cu referință la izvorul iubirii pentru Biserică, la încredințarea cu care Cristos s-a dăruit pe sine discipolilor săi în timpul ultimei Cine.

Nu trebuie să uităm niciodată că la originea fiecărei activități caritative și sociale a noastră este Cristos care, „iubindu-i pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la sfârșit” (In 13,1). În sacramentul Euharistiei, semn al prezenței vii, reale și permanente a lui Cristos care se oferă pe sine însuși pentru noi, care iubește cel dintâi fără a cere nimic în schimb, „Domnul vine în întâmpinarea omului, creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu (cf. Gen 1,27), devenind însoțitorul său de călătorie”[2].

Euharistia este pentru om. Este hrană și băutură care ne susține pe drum, răcorește în trudă, ridică din căderi, cheamă la primirea în mod liber a totului lui Dumnezeu pentru noi și pentru mântuirea noastră.

Puși în fața acestui mister, mare și inefabil, a dăruirii de sine necondiționate și supraabundente pe care Cristos a făcut-o din iubire, rămânem uimiți și, uneori, depășiți.

Așa cum iudeii care s-au simțit străpunși în inimă la cuvintele lui Petru, în ziua de Rusalii, și noi trebuie să ne întrebăm: „Ce putem să facem, fraților?” (Fap 2,37).

Putem intra în misterul bucuros și excedent al „restituirii”, al amintirii recunoscătoare, care ne face să aducem mulțumire lui Dumnezeu în alegerea de a ne îndrepta privirea spre fratele care suferă, care are nevoie de îngrijiri, care are nevoie de ajutorul nostru pentru a regăsi demnitatea sa de fiu, răscumpărat „nu cu prețul de lucruri coruptibile, […] ci cu sângele prețios al lui Cristos” (1Pt 1,18-19).

Putem răspunde la iubirea pe care Dumnezeu o are față de noi devenind semn și instrument al ei pentru ceilalți. Nu există mod mai bun pentru a arăta lui Dumnezeu că am înțeles sensul Euharistiei decât încredințând celorlalți ceea ce noi am primit. Iată un mod de a înțelege semnificația cea mai autentică a Tradiției: când, ca răspuns la iubirea lui Cristos, devenim dar pentru ceilalți, noi vestim moartea și învierea Domnului, până când el va veni (cf. 1Cor 11,26).

Este important să ne întoarcem la izvor, iubirea lui Dumnezeu față de noi, pentru că identitatea lui Caritas Internationalis depinde direct de misiunea pe care a primit-o. Ceea ce o distinge de celelalte agenții care acționează în domeniul socialului este vocația sa eclezială și, în cadrul Bisericii, ceea ce îi specifică slujirea față de multele instituții și asociații ecleziale dedicate carității este misiunea de a ajuta și a însoți episcopii în exercitarea carității pastorale, în comuniune cu Scaunul Apostolic și în sintonie cu magisteriul Bisericii. Vă mulțumesc pentru munca pe care o desfășurați cu privire la parteneriat și la cooperarea fraternă, ca pilaștri ai identității catolice a Caritas, și vă îndemn să mergeți înainte pe acest drum.

Pentru a vă încuraja să continuați în angajarea voastră în slujba carității, cu lărgime a inimii și speranță reînnoită, doresc să vă invit să recitiți cu atenție exortația post-sinodală Amoris laetitia. Îndeosebi, al patrulea capitol, deși se referă la viața familială și matrimonială, conține idei care pot fi utile ca să orienteze lucrarea care vă așteaptă în viitor și să dea nou impuls misiunii voastre.

Scriind comunității creștinilor din Corint, Sfântul Paul afirmă că iubirea este „calea cea mai sublimă” (1Cor 12,31) pentru a-l cunoaște pe Dumnezeu și a percepe esențialul vieții creștine. În celebrul Imn adus iubirii, Apostolul precizează că lipsa de iubire golește de conținut orice acțiune: rămâne forma exterioară, dar nu realitatea. Chiar și acțiunile mai extraordinare, generozitatea mai eroică, până și împărțirea propriilor averi pentru a le da celor înfometați (1Cor 13,3), fără iubire nu valorează nimic.

Fără mărturisirea de credință în Dumnezeu Tatăl, care este principiul oricărui bine; fără experiența prieteniei cu Cristos, care a arătat lumii fața iubirii trinitare; fără conducerea Duhului, care orientează istoria omenirii spre posesia vieții depline (In 10,10), nu rămâne altceva decât aparență. Nu binele, ci numai o aparență de bine.

Atunci ar fi ușor de pierdut din vedere scopul diaconiei la care suntem chemați: a duce bucuria evangheliei, unitatea, dreptatea și pacea. Ar fi ușor de urmat acele logici moderne care induc la rătăcirea în activismul pragmatic și la pierderea în particularismele care sfâșie corpul eclezial.

Caritatea ne face să fim. Atunci când primim în iubirea lui Dumnezeu și iubim în el, luăm din adevărul a ceea ce suntem, ca indivizi și ca Biserică, și înțelegem profund sensul existenței noastre. Nu numai că înțelegem importanța vieții noastre, ci și cât este de prețioasă a altora. Distingem clar cum fiecare viață este indispensabilă și apare ca o minune în ochii lui Dumnezeu.

Iubirea ne face să deschidem ochii, să lărgim privirea, ne permite să recunoaștem în cel străin pe care-l întâlnim pe drumul nostru fața unui frate, cu un nume, o istorie, o dramă la care nu putem să rămânem indiferenți. În lumina iubirii lui Dumnezeu, fizionomia celuilalt iese din umbră, iese din nesemnificație și capătă valoare, relevanță. Lipsurile aproapelui ne interoghează, ne incomodează, ne provoacă la responsabilitate. Și tot în lumina iubirii găsim forța și curajul de a răspunde la răul care îl oprimă pe celălalt, de a răspunde personal, implicându-ne fața, inima, suflecându-ne mânecile. Iubirea lui Dumnezeu ne face să observăm povara umanității celuilalt ca „un jug plăcut și o povara ușoară” (Mt 11,30). Ne induce să simțim ca ale noastre rănile pe care le observăm pe trupul său și ne solicită să vărsăm uleiul fraternității pe rănile invizibile pe care le citim în filigranul sufletului celuilalt.

Vrei să știi dacă un creștin trăiește caritatea?

Atunci privește dacă este dispus să ajute de bunăvoie, cu zâmbetul pe buze, fără a bombăni și fără a se mânia. Caritatea este răbdătoare, scrie Paul, și răbdarea este capacitatea de a susține încercările neașteptate, trudele zilnice, fără a pierde bucuria și încrederea în Dumnezeu. Pentru aceasta este rezultatul unui travaliu lent al spiritului, în care învățăm să ne dominăm pe noi înșine, conștientizând propriile limite.

Este un mod de a ne raporta la noi înșine din care, după aceea, izvorăște acea maturitate relațională care ne face să recunoaștem „că și celălalt posedă dreptul de a trăi pe acest pământ împreună cu mine, așa cum este” (AL, 92).

A ieși din autoreferențialitate, din a considera ceea ce vrem pentru noi drept centrul în jurul căruia să facem să se rotească orice lucru, cu prețul de a-i supune pe ceilalți dorințelor noastre, nu numai că ne cere să înfrânăm tirania egocentrismului, ci cere și aptitudinea dinamică și creativă de a lăsa să se evidențieze calitățile și carismele celorlalți.

În acest sens, a trăi caritatea înseamnă a fi mărinimoși, binevoitori, recunoscând, de exemplu, că pentru a lucra împreună, în mod constructiv, înainte de toate trebuie „dat spațiu” celuilalt. Facem asta atunci când ne deschidem la dialog și la ascultare, acceptând cu flexibilitate opiniile diferite de ale noastre, fără a ne îndârji pe pozițiile noastre, ci mai degrabă căutând un punct de întâlnire, o cale de mediere.

Creștinul care trăiește cufundat în iubirea lui Dumnezeu nu alimentează invidia, pentru că „în iubire nu există loc pentru a simți părere de rău din cauza binelui celuilalt” (AL, 95).

Nu se laudă și nu se umflă, pentru că are simțul măsurii, și nu se bucură în a se pune mai presus de aproapele, ci dimpotrivă se apropie de celălalt cu respect și cu discreție, cu gentilețe și duioșie, ținând cont de fragilitățile sale. Cultivă în sine umilința, „deoarece pentru a putea înțelege, scuza și sluji pe ceilalți din inimă, este indispensabil de a vindeca orgoliul” (AL, 98).

Nu caută propriul interes, ci se angajează să promoveze binele celuilalt și să-l susțină în efortul de a-l obține.

Nu ține cont de răul primit, nici nu propagă cu bârfa cele comise de ceilalți, ci cu discreție și în tăcere încredințează totul lui Dumnezeu, fără a da curs judecății.

Iubirea acoperă totul, spune Paul, nu ca să fie ascuns adevărul, de care creștinul chiar se bucură mereu, ci pentru ca păcatul să fie distinct de păcătos, în așa fel încât unul să fie condamnat și celălalt să fie salvat. Iubirea iartă totul, pentru ca toți să putem găsi întărire în îmbrățișarea milostivă a Tatălui și să fim îmbrăcați de iertarea sa.

Paul încheie „elogiul adus iubirii” afirmând că aceasta din urmă, fiind cale excelentă pentru a ajunge la Dumnezeu, este mai mare decât credința și decât speranța. Ceea ce spune Apostolul este extrem de adevărat. În timp ce credința și speranța sunt „daruri provizorii”, adică legate de condiția noastră viatică, de pelerini pe acest pământ, iubirea în schimb este un „dar definitiv”, o garanție și o anticipare a timpului din urmă, a împărăției lui Dumnezeu. Iată de ce tot restul va trece, dar iubirea nu se va sfârși niciodată. Binele care se realizează în numele lui Dumnezeu este partea bună din noi care nu va fi ștearsă, care nu se va pierde. Judecata lui Dumnezeu cu privire la istorie se împlinește cu privire la prezentul iubirii, la discernământul a ceea ce am făcut pentru alții în numele său.

Așa cum promite Isus, va fi câștigul vieții veșnice: „Veniți, binecuvântații Tatălui meu, primiți ca moștenire împărăția pregătită pentru voi încă de la întemeierea lumii” (Mt 25,34).

Caritas Internationalis a fost gândită și voită pentru a da exprimare comuniunii ecleziale, acelei agape intra-ecleziale, pentru a fi un mijloc și o manifestare a ei, mediind între Biserica universală și Bisericile particulare, susținând angajarea întregului popor al lui Dumnezeu în exercitarea carității.

Misiunea voastră este, înainte de toate, aceea de a coopera în semănatul Bisericii universale, vestind evanghelia cu faptele bune. Nu este vorba numai de a demara proiecte și strategii care să se reveleze învingătoare, care să urmărească eficacitatea, ci să vă gândiți într-un constant și continuu proces de convertire misionară. Înseamnă a arăta că evanghelia este „răspuns la așteptările cele mai profunde ale persoanei umane: la demnitatea sa și la realizarea deplină în reciprocitate, în comuniune și în rodnicie” (AL, 201). Pentru aceasta, nu este secundar a aminti legătura intimă între drumul de sfințenie personală și convertirea misionară eclezială: cel care lucrează pentru Caritas este chemat să dea mărturie despre această iubire în fața lumii. Fiți discipoli misionari, puneți-vă în urmarea lui Cristos!

În al doilea rând, sunteți chemați să însoțiți Bisericile locale în angajarea lor efectivă la caritatea pastorală. Aveți grijă să formați persoane competente, în măsură să ducă mesajul Bisericii în viața politică și socială. Provocarea unui laicat conștient și matur este mai actuală ca oricând, pentru că prezența lor se extinde în toate acele domenii care ating direct viața săracilor. Ei sunt cei care pot să exprime, cu libertate creativă, inima maternă și grija Bisericii față de dreptatea socială, implicându-se în misiunea grea de a schimba structurile sociale nedrepte și de a promova fericirea persoanei umane.

În sfârșit, vă recomand unitatea. Confederația voastră este făcută din atâtea identități: trăiți diversitatea ca bogăție, pluralitatea ca o resursă. Întreceți-vă în a vă stima reciproc, lăsând ca toate conflictele să ducă la confruntare, la creștere și nu la dezbinare.

Invoc mijlocirea Mariei, Maica Bisericii, și, în timp ce vă cer să vă rugați pentru mine, cu bucurie implor binecuvântarea Domnului asupra voastră și asupra celor care vă susțin în opera voastră.

Note:
[1] Cf. Ioan Paul al II-lea, Documentul Durante l’Ultima Cena (În timpul Ultimei Cine], 16 septembrie 2004, 2.
[2] Benedict al XVI-lea, Exortația apostolică post-sinodală Sacramentum caritatis, 2.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 30.04.2023
Publicarea pe acest sit: 11.05.2023
Etichete: ,

Documente pe teme asemănătoare:

Comentariile sunt închise.