Discursul Papei adresat miniștrilor mediului din UE

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
adresat miniștrilor mediului
din țările Uniunii Europene
miercuri, 16 septembrie 2015

Doamnelor și domnilor, bună ziua!

Vă salut cordial pe voi toți, domni miniștri ai mediului din Uniunea Europeană, a căror funcție în ultimii ani a asumat tot mai mare importanță pentru îngrijirea casei comune. De fapt, mediul este un bun colectiv, patrimoniu al întregii omeniri și responsabilitate a fiecăruia dintre noi. O responsabilitate care nu poate să fie decât transversală și cere o colaborare eficace în cadrul întregii comunități internaționale.

Mulțumesc din inimă pentru că ați voit această întâlnire care îmi oferă oportunitatea de a împărtăși cu voi, deși pe scurt, câteva reflecții, și în vederea importantelor evenimente internaționale din lunile următoare: adoptarea obiectivelor de dezvoltare sustenabilă la sfârșitul acestei luni și COP 21 de la Paris.

Aș vrea să mă opresc asupra a trei principii. În primul rând, principiul de solidaritate, cuvânt uneori uitat, alteori abuzat în manieră sterilă. Știm că persoanele cele mai vulnerabile de degradarea mediului sunt săracii, care îndură consecințele cele mai grave. Solidaritate înseamnă deci a pune în acțiune instrumente eficace, capabile să unească lupta împotriva degradării mediului cu aceea împotriva sărăciei. Există numeroase experiențe pozitive în această direcție. Este vorba, de exemplu, despre dezvoltarea și transferarea de tehnologii corespunzătoare, capabile să folosească foarte bine resursele umane, naturale, socio-economice, mai mult accesibile la nivel local, în așa fel să garanteze o sustenabilitate a lor și în perioadă lungă.

În al doilea rând, principiul de dreptate. În enciclica Laudato si’ am vorbit despre „datorie ecologică”, mai ales între Nord și Sud, legată cu dezechilibre comerciale cu consecințe în domeniul ecologic, precum și cu folosirea disproporționată a resurselor naturale făcută istoric de unele țări. Trebuie să onorăm această datorie. Acestea din urmă sunt chemate să contribuie, să rezolve această datorie dând bun exemplu, limitând în mod important consumul de energie nerenovabilă, aducând resurse țărilor mai nevoiașe pentru a promova politici și programe de dezvoltare sustenabilă, adoptând sisteme de gestionare adecvată a pădurilor, a transportului, a gunoaielor, înfruntând cu seriozitate problema risipei de mâncare, favorizând un model circular al economiei, încurajând noi atitudini și stiluri de viață.

În al treilea rând, principiul de participare, care cere implicarea tuturor părților în cauză, și cele care adesea rămân la marginea proceselor decizionale. De fapt trăim într-un moment istoric foarte interesant: pe de o parte știința și tehnologia pun în mâinile noastre o putere fără precedent; pe de altă parte, folosirea corectă a acestei puteri presupune adoptarea unei viziuni mai integrale și integratoare. Asta cere să se deschidă porțile spre un dialog, dialog inspirat de această viziune înrădăcinată în acea ecologie integrală, care este obiect al enciclicei Laudato si’. E vorba desigur despre o mare provocare culturală, spirituală și educativă. Solidaritate, dreptate și participare pentru respectarea demnității noastre și pentru respectarea creației.

Dragi domni miniștri, COP 21 se apropie repede și mai este atâta drum de făcut pentru a ajunge la un rezultat capabil să adune pozitiv numeroasele stimulente care au fost oferite drept contribuție la acest proces important. Vă încurajez din inimă să intensificați munca voastră, împreună cu aceea a colegilor voștri, pentru ca la Paris să se ajungă la rezultatul dorit. Din partea mea și a Sfântului Scaun nu va lipsi sprijinul pentru a răspunde adecvat atât la strigătul Pământului cât și la strigătul săracilor. Mulțumesc.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 16.09.2015
Publicarea pe acest sit: 17.09.2015
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.