Discursul Papei adresat membrilor Sinodului Bisericii Caldeene

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
adresat membrilor Sinodului Bisericii Caldeene
joi, 5 octombrie 2017

Preafericirea Voastră,
Iubiți frați în episcopat,

Vă primesc cu bucurie în aceste zile în care sunteți reuniți în sinod, în timp ce vă pregătiți să tratați probleme de importanță primară pentru Biserica caldee, între care migrațiile forțate ale creștinilor, reconstruirea satelor, întoarcerea evacuaților, dreptul particular al Bisericii, problema liturgică și pastorația vocațională. Îi mulțumesc Preafericirii Sale, patriarhul Luis Raphaël, pentru salutul pe care mi l-a adresat și în numele vostru. Profit de ocazie pentru a saluta, prin intermediul vostru, pe credincioșii din iubita țară irakiană, greu încercați, împărtășind speranța pentru știrile recente care vorbesc despre o reluare a vieții și activității în regiuni și orașe supuse până acum la o asuprire dureroasă și violentă. Fie ca milostivirea lui Dumnezeu să aline rănile războiului care rănesc inima comunităților voastre, pentru ca în sfârșit să se poată ridica din nou.

De fapt, dacă s-a încheiat o pagină tragică pentru unele regiuni din țara voastră, trebuie semnalat că mai rămâne mult de făcut. Vă invit să vă străduiți neobosit ca niște constructori de unitate, înainte de toate între voi păstori ai Bisericii caldee cu păstorii celorlalte Biserici, și în afară de asta favorizând dialogul și colaborarea între toți actorii vieții publice, pentru a contribui la facilitarea întoarcerii evacuaților și la vindecarea diviziunilor și contrapozițiilor dintre frați. Această angajare este mai necesar ca oricând în actualul context irakian, în fața a noi incertitudini cu privire la viitor. Este nevoie de un proces de reconciliere națională și de un efort comun al tuturor componentelor societății, pentru a ajunge la soluții împărtășite pentru binele întregii țări. Urarea mea este ca să nu dispară niciodată forța sufletească, speranța și capacitățile de hărnicie care vă remarcă. Să rămână trainică intenția voastră de a nu ceda descurajării în fața dificultăților care încă rămân în pofida a ceea ce a fost făcut în opera reconstruirii mai ales în Câmpia Ninive.

Încă din antichitate, acel ținut, evanghelizat conform tradiției de apostolul Toma, a apărut lumii ca ținut de civilizație, ținut de întâlnire și de dialog. De aceea este de mare importanță ca toți creștinii, păstori și credincioși, întăriți de aceste rădăcini, să fie uniți în promovarea de raporturi respectuoase și dialog interreligios între toate componentele țării.

Aș vrea să vă încurajez și cât privește noii aspiranți la slujirea preoțească sau la viața călugărească: în fața scăderii numărului de vocații de care suferă Biserica, trebuie să evităm să primim în seminarii persoane care nu sunt chemate de Domnul; trebuie examinată bine vocația tinerilor și verificată autenticitatea ei. Altminteri, va fi o ipotecă pentru Biserică.

Preoții și seminariștii să poată simți apropierea voastră, care este o adevărată binecuvântare! Pentru candidații la preoție formarea să fie integrală, capabilă să includă diferitele aspecte ale vieții răspunzând în manieră armonioasă la cele patru dimensiuni umană, spirituală, pastorală și intelectuală; un parcurs care să continue în mod natural în formarea continuă a preoților formând cu ea o realitate unitară.

Vreau să vă invit pe voi și, împreună cu voi, pe păstorii din Biserica latină, să regândiți și tema diasporei, ținând cont de situațiile concrete în care trebuie să trăiască comunitățile ecleziale, fie din punct de vedere numeric, fie din punct de vedere al libertății religioase.

Trebuie făcut tot posibilul pentru ca auspiciile Conciliului al II-lea din Vatican să aibă realizare, facilitând îngrijirea pastorală fie în teritoriile proprii fie acolo unde s-au stabilit de mult timp comunitățile orientale, promovând în același timp comuniunea și fraternitatea cu comunitățile de rit latin pentru a da credincioșilor mărturie bună fără a prelungi diviziuni și neînțelegeri. Dialogul ecumenic și interreligios va trebui să pornească din nou mereu de la unitatea și comuniunea noastră catolică. În asta vă va fi sprijin Congregația pentru Bisericile Orientale.

Preafericirea Voastră, iubiți episcopi, vă invit în sfârșit să fiți paterni cu preoții, care sunt primii voștri colaboratori, și să fiți cu toți milostivi precum Tatăl.

Fie ca acest Sinod al vostru in Urbe, sub privirea lui Cristos Bunul Păstor, să fie un moment rodnic de confruntare și de reflecție fraternă pentru binele iubitei Biserici caldee. Invoc asupra voastră belșugul binecuvântărilor Domnului și ocrotirea Sfintei Fecioare Maria. Și vă cer cu rugăminte să nu uitați să vă rugați pentru mine.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 05.10.2016
Publicarea pe acest sit: 05.10.2017
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.