Discursul Papei adresat membrilor Consiliului Pontifical pentru Promovarea Noii Evanghelizări

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
adresat participanților la adunarea plenară
a Consiliului Pontifical
pentru Promovarea Noii Evanghelizări
vineri, 29 septembrie 2017

Iubiți frați și surori,

Sunt foarte bucuros, la încheierea sesiunii plenare a Consiliului Pontifical pentru Promovarea Noii Evanghelizări, să reflectez împreună cu voi asupra urgenței pe care o simte Biserica, în acest moment istoric deosebit, de a reînnoi eforturile și entuziasmul în misiunea sa perenă de evanghelizare. Vă salut pe toți și îi mulțumesc monseniorului Fisichella pentru cuvintele sale de salut și pentru angajarea pe care dicasterul vrea să-l facă pentru a continua să facă să trăiască în comunitatea eclezială roadele Jubileului Milostivirii.

Acest An Sfânt a fost un moment de har pe care întreaga Biserică l-a trăit cu mare credință și spiritualitate intensă. Nu putem să ne permitem, deci, ca atât entuziasm să fie diluat sau uitat. Poporul lui Dumnezeu a simțit puternic darul milostivirii și a trăit Jubileul redescoperind îndeosebi sacramentul Reconcilierii, ca loc privilegiat pentru a trăi experiența bunătății, a duioșiei lui Dumnezeu și a iertării sale care nu cunoaște limite. De aceea, Biserica are marea responsabilitate de a continua fără încetare să fie instrument de milostivire. În acest mod se poate permite mai ușor ca primirea Evangheliei să fie percepută și trăită ca eveniment de mântuire și să poată aduce un sens deplin și definitiv vieții personale și sociale.

Vestirea milostivirii, care devine concretă și vizibilă în stilul de viață al credincioșilor, trăită în lumina multiplelor fapte de milostenie, aparține intrinsec angajării oricărui evanghelizator, care a descoperit personal chemarea la apostolat tocmai în virtutea milostivirii care i-a fost rezervată. Cuvintele apostolului Paul n-ar trebui să fie uitate niciodată de cei care au misiunea de a vesti Evanghelia: „Îi mulțumesc lui Cristos Isus Domnul nostru care m-a întărit pentru că m-a găsit vrednic de încredere rânduindu-mă în slujirea deși mai întâi am fost un defăimător, un persecutor și un insultător, dar am găsit îndurare, căci, în necredința mea, o făceam din neștiință. Însă harul Domnului nostru s-a revărsat din plin împreună cu credința și iubirea care sunt în Cristos Isus. Vrednic de crezut și de primit cu toată încrederea este cuvântul: «Cristos Isus a venit în lume ca să-i mântuiască pe cei păcătoși», între care eu sunt primul, însă de aceea am găsit îndurare pentru ca Cristos Isus să-și arate mai întâi în mine toată îndelunga lui răbdare făcând din mine un model pentru cei care vor crede în el spre viața veșnică” (1Tim 1,12-16).

Și să venim acum mai propriu-zis la tema evanghelizării. Este necesar de descoperit tot mai mult că ea prin natura sa aparține poporului lui Dumnezeu. În această privință, aș vrea să subliniez două aspecte.

Primul este aportul pe care fiecare popor și respectivele culturi le oferă drumului poporului lui Dumnezeu. De la fiecare popor spre care mergem provine o bogăție pe care Biserica este chemată s-o recunoască și s-o valorizeze pentru a duce la împlinire unitatea „întregului neam omenesc” pentru care este „semn” și „sacrament” (cf. Constituția dogmatică Lumen gentium, 1). Această unitate nu este constituită „după trup, ci în Duh” (ibid.), care conduce pașii noștri. Bogăția care provine pentru Biserică de la multiplicitatea de tradiții bune pe care fiecare popor le posedă este prețioasă pentru a da viață acțiunii harului care deschide inima ca să primească vestirea Evangheliei. Sunt daruri autentice care exprimă varietatea infinită a acțiunii creatoare a Tatălui și care se unesc în unitatea Bisericii pentru a mări comuniunea necesară cu scopul de a fi sămânță de mântuire, preludiu al păcii universale și loc concret de dialog.

Acest a fi popor evanghelizator (cf. Exortația apostolică Evangelii gaudium, 111) face să se conștientizeze – și este al doilea aspect – o chemare care transcende fiecare disponibilitate personală, pentru a fi inserată într-o „complexă rețea de relații interpersonale” (ibid., 113), care permite să se experimenteze profunda unitate și umanitate a comunității credincioșilor. Și acest lucru este valabil în mod deosebit într-o perioadă ca a noastră în care se arată cu putere o cultură nouă, rod al tehnologiei, care, în timp ce fascinează prin cuceririle pe care le oferă, face la fel de evidente lipsa de adevărat raport interpersonal și interes față de celălalt. Puține realități ca Biserica pot să se laude că au o cunoaștere a poporului în măsură să valorizeze acel patrimoniu cultural, moral și religios care constituie identitatea unor generații întregi. De aceea, este important ca să știm să pătrundem în inima oamenilor noștri, pentru a descoperi acel simț al lui Dumnezeu și al iubirii sale care oferă încrederea și speranța de a privi înainte cu seninătate, în pofida dificultăților grave și a sărăciei pe care sunt constrânși să le trăiască datorită lăcomiei câtorva puțini. Dacă încă suntem capabili să privim în profunzime, am putea regăsi dorința genuină de Dumnezeu care face neliniștită inima atâtor persoane căzute, din păcate, în prăpastia indiferenței, care nu mai permite să se guste viața și să se construiască senin propriul viitor. Bucuria evanghelizării poate ajunge la ei și să le redea forța pentru convertire.

Iubiți frați și surori, noua etapă a evanghelizării pe care suntem chemați să o parcurgem este cu siguranță lucrare a întregii Biserici, „popor în drum spre Dumnezeu” (ibid.). A redescoperi acest orizont de sens și de practică pastorală concretă va putea favoriza impulsul pentru evanghelizarea însăși, fără a uita valoarea socială care-i aparține pentru o genuină promovare umană integrală (cf. ibid., 178).

Vă urez spor la muncă, îndeosebi pentru pregătirea primei Zile Mondiale a Săracilor, care va fi la 19 noiembrie. Vă asigur apropierea mea și sprijinul meu. Domnul să vă binecuvânteze și Sfânta Fecioară Maria să vă ocrotească.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 29.09.2017
Publicarea pe acest sit: 30.09.2017
Etichete: , ,

Lasă un răspuns