Discursul Papei adresat delegației ecumenice finlandeze

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
adresat delegației ecumenice finlandeze
cu ocazia sărbătorii Sf. Henric
joi, 19 ianuarie 2017

Iubiți frați și surori,

Vă salut cu bucurie pe voi toți care, în această delegație ecumenică, ați venit pelerini din Finlanda la Roma cu ocazia sărbătorii sfântului Henric. Îi mulțumesc episcopului luteran de Turku pentru cuvintele sale respectuoase în spaniolă! De peste treizeci de ani este o frumoasă cutumă ca pelerinajul vostru să coincidă cu Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor, care ne cheamă la apropiere pornind de la convertire. De fapt, adevăratul ecumenism se bazează pe convertirea comună la Isus Cristos ca Domnul și Răscumpărătorul nostru. Dacă ne apropiem împreună de el, ne apropiem și unii de alții. În aceste zile să-l invocăm mai intens pe Duhul Sfânt pentru a trezi în noi această convertire, care face posibilă reconcilierea.

Pe acest drum, catolici și luterani, din diferite țări, împreună cu diferite comunități care împărtășesc drumul ecumenic, am parcurs o etapă semnificativă când, la 31 octombrie 2016, ne-am reunit la Lund, în Suedia, pentru a comemora începutul Reformei cu o rugăciune comună. Această comemorarea comună a Reformei a avut o semnificație importantă pe planul uman și teologico-spiritual. După cincizeci de ani de dialog ecumenic oficial între catolici și luterani, am reușit să expunem clar perspectivele asupra cărora astăzi putem spune că suntem de acord. Pentru aceasta suntem recunoscători. În același timp, ținem vie în inimă căința sinceră pentru greșelile noastre. În acest spirit, la Lund a fost amintit că intenția lui Martin Luther, în urmă cu cinci sute de ani, era aceea de a reînnoi Biserica, nu de a o împărți. Acea întâlnire ne-a dat curajul și forța de a privi înainte, în Domnul nostru Isus Cristos, la drumul ecumenic pe care suntem chemați să-l parcurgem împreună.

Pregătind comemorarea comună a Reformei, catolicii și luteranii au conștientizat mai mult faptul că dialogul teologic rămâne esențial pentru reconciliere și trebuie dus înainte cu angajare constantă. Astfel, în acea comuniune comună care permite Duhului Sfânt să acționeze, vom putea ajunge la ulterioare convergențe cu privire la conținuturile doctrinei și învățăturii morale a Bisericii și vom putea să ne apropiem tot mai mult de unitatea deplină și vizibilă. Îl rog pe Domnul să însoțească cu binecuvântarea sa Comisia de dialog luterană-catolică din Finlanda, care lucrează cu dăruire pentru o interpretare sacramentală comună a Bisericii, a Euharistiei și a slujirii ecleziale.

Anul 2017, an comemorativ al Reformei, reprezintă așadar pentru catolici și luterani o ocazie privilegiată pentru a trăi în manieră mai autentică credința, pentru a redescoperi împreună evanghelia și pentru a-l căuta și a-l mărturisi pe Cristos cu elan reînnoit. La încheierea zilei comemorative de la Lund, privind la viitor, am luat curaj din mărturia noastră comună de credință în fața lumii, când ne-am angajat să susținem împreună pe cei care suferă, pe cei care sunt în nevoie, pe cei care sunt expuși la persecuții și violențe. Făcând aceasta, ca și creștini nu mai suntem dezbinați, ci suntem uniți în drumul spre comuniunea deplină.

În afară de aceasta, îmi este drag să amintesc că toți creștinii finlandezi sărbătoresc în acest an centenarul Consiliului Ecumenic Finlandez, care este un important instrument pentru a promova comuniunea de credință și de viață dintre voi.

În sfârșit, în anul 2017, patria voastră, Finlanda, împlinește o sută de ani ca stat independent. Fie ca această aniversare să-i încurajeze pe toți creștinii din țara voastră să mărturisească credința în Domnul Isus Cristos – așa cum a făcut cu mare zel sfântul Henric – mărturisind-o astăzi în fața lumii și traducând-o și în gesturi concrete de slujire, de fraternitate, de împărtășire.

În timp ce doresc ca acest pelerinaj al vostru să contribuie la întărirea ulterioară a bunei colaborări între ortodocși, luterani și catolici în Finlanda și în lume, și ca mărturia comună de credință, speranță și caritate, cu mijlocirea sfântului Henric, să aducă roade îmbelșugate, invoc din inimă harul și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru voi toți.

Și, iubite frate episcop, eu vreau să vă mulțumesc pentru gestul frumos de a-i aduce pe nepoței: avem nevoie de simplitatea copiilor, ei ne vor învăța drumul spre Isus Cristos. Mulțumiri, multe mulțumiri!

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 19.01.2017
Publicarea pe acest sit: 19.01.2017
Etichete: ,

Documente pe teme asemănătoare:

Comentariile sunt închise.