Discursul Papei adresat delegației Comitetului pentru Relații al Societăților Biblice Unite

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
adresat delegației Comitetului pentru Relații
al Societăților Biblice Unite
Vatican, 5 octombrie 2017

Iubiți frați și surori,

„Harul să fie cu toți cei care îl iubesc pe Domnul nostru Isus Cristos cu o iubire nepieritoare” (Ef 6,24). Cu aceste cuvinte ale sfântului Paul sunt bucuros să-i primesc pe membrii Comitetului pentru Raporturile cu Bisericile din „United Bible Societies” și îi mulțumesc cardinalului Onaiyekan pentru prezentarea sa. Din partea mea, adresez urarea vie ca harul Duhului Sfânt să fie cu voi și cu toți cei care fac orice efort pentru a face cunoscută Evanghelia, facilitând accesul la Biblie în limbile cele mai diferite și, astăzi, prin multiplele forme de comunicare socială.

Suntem slujitori ai Cuvântului de mântuire care nu se întoarce la Domnul în zadar. Deci a ne lăsa „răniți” de Cuvânt este indispensabil pentru a exprima cu gura ceea ce prisosește din inimă. De fapt, Cuvântul lui Dumnezeu „pătrunde până la despărțirea sufletului și a duhului, a încheieturilor și a măduvei și judecă sentimentele și gândurile inimii” (Evr 4,12).

Suntem slujitori ai Cuvântului de viață veșnică și credem că nu numai cu pâine trăiește omul ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu (cf. Mt 4,4). Deci, cu ajutorul Duhului Sfânt, trebuie să ne hrănim la masa Cuvântului prin lectură, ascultare, studiu și mărturie de viață. Noi dedicăm timp celor pe care-i iubim și aici este vorba de a-l iubi pe Dumnezeu, care a voit să ne vorbească și ne oferă cuvintele vieții veșnice.

Suntem slujitori ai Cuvântului de reconciliere, și printre creștini, și dorim cu toată inima ca „să fie glorificat cuvântul Domnului” (2Tes 3,1). Este corect deci să ne așteptăm la un nou impuls pentru viața spirituală din partea venerației mărite față de Cuvântul lui Dumnezeu.

Suntem slujitori ai Cuvântului care a „ieșit” de la Dumnezeu și „s-a făcut trup” (In 1,14). Este vital ca astăzi Biserica să iasă ca să vestească tuturor Evanghelia, în toate locurile, în toate ocaziile, fără încetare, fără repulsii și fără frică (cf. Exortația apostolică Evangelii gaudium, 23). Și facem asta ascultând de mandatul misionar al Domnului și având certitudinea prezenței sale în mijlocul nostru până la sfârșitul lumii (cf. Mt 28,20).

Suntem slujitori ai Cuvântului de adevăr (cf. In 8,32). Suntem convinși că „unitatea voită de Dumnezeu se poate realiza numai în adeziunea comună la integritatea conținutului credinței revelate. În materie de credință, compromisul este în contradicție cu Dumnezeu care este Adevăr. În Trupul lui Cristos, care este «cale, adevăr și viață» (In 14,6), cine ar putea considera legitimă o reconciliere realizată cu prețul adevărului?” (Scrisoarea enciclică Ut unum sint, 18).

Suntem slujitori ai Cuvântului lui Dumnezeu puternic, care luminează, ocrotește și apără, vindecă și eliberează. „Cuvântul lui Dumnezeu nu poate fi legat” (2Tim 2,9). Pentru el mulți dintre frații noștri și surorile noastre sunt în închisoare și mulți chiar și-au vărsat sângele ca mărturie a credinței lor în Isus Domnul.

Să mergem împreună pentru ca acest cuvânt să se răspândească (cf. Fap 6,7). Să ne rugăm împreună pentru ca „să se facă voința Tatălui” (cf. Mt 6,10). Să lucrăm împreună pentru ca să se împlinească în noi „ceea ce a spus Domnul” (cf. Lc 1,38).

Vă mulțumesc, iubiți frați și surori, pentru vizita voastră. Să rămânem în comuniune fraternă și să ne rugăm unii pentru alții. Mulțumesc.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 05.10.2017
Publicarea pe acest sit: 05.10.2017
Etichete: ,

Faci un comentariu sau dai un răspuns?