Discursul Papei adresat Colegiului iezuit din Roma

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
adresat comunității Colegiului Internațional
al lui Isus, din Roma

luni, 3 decembrie 2018

Iubiți frați, bună ziua!

Mulțumesc pentru vizita voastră, sunt bucuros. Voi amintiți anul acesta 50 de ani ai Colegiului lui Isus, deschis prin inițiativa părintelui Arrupe în 1968. În al cincizecilea an, cel al jubileului, Scriptura spune că „fiecare dintre voi să-și primească înapoi proprietatea și fiecare să se întoarcă în familia lui” (Lev 25,10). Dar nimeni nu trebuie să-și facă bagajul! Însă toți sunteți chemați să vă întoarceți în „locul” care vă este propriu, „să doriți ceea ce este esențial și originar” (Sfântul Petru Favre, Memorial, 63), să revizitați acea familie în care Dumnezeu v-a renăscut, unde ați mărturisit apartenența la El. Dumnezeu v-a întemeiat ca iezuiți: acest jubileu este un moment de har pentru a comemora și a vă simți cu Biserica, într-o Societate și într-o apartenență care are un nume: Isus.

A comemora înseamnă a ne întemeia din nou în Isus, în viața sa. Înseamnă a reafirma un „nu” clar ispitei de a trăi pentru noi înșine; a reafirma că, asemenea lui Isus, existăm pentru Tatăl (cf. In 6,57); că, asemenea lui Isus, trebuie să trăim pentru a sluji, nu pentru a fi slujiți (cf. Mc 10,45). A comemora înseamnă a repeta cu inteligența și voința că pentru viața iezuitului este suficient Paștele Domnului. Nu este de folos altceva. Va face bine să reluăm a doua săptămână a Exercițiilor, pentru a ne reîntemeia pe viața lui Isus, în drum spre Paște. Pentru că a ne forma înseamnă înainte de toate a ne întemeia. Cu privire la asta îmi permit să vă sfătuiesc, să vă întoarceți asupra Colocviului slujirii pentru a fi ca Isus, pentru a-l imita pe Isus, care s-a golit pe sine însuși, s-a umilit sau a ascultat până la moarte; Colocviul care te duce până la momentul de a cere cu insistență calomnii, persecuții, umiliri. Acesta este criteriul, fraților! Dacă vreunul nu reușește în asta, să vorbească despre asta cu părintele spiritual. A-l imita pe Isus. Asemenea Lui, pe acel drum pe care Paul ni-l spune în Fil 2,7, și a nu ne fi frică să cerem asta, pentru că este o fericire: „Fericiți veți fi când vor spune lucruri urâte despre voi, vă vor calomnia, vă vor persecuta…”. Acesta este drumul vostru: dacă voi nu reușiți să faceți acel Colocviu cu inima și să vă dați toată viața, convinși și să cereți asta, nu veți fi bine înrădăcinați.

Așadar, a ne întemeia este primul verb pe care aș vrea să vi-l las. Scria despre asta sfântul Francisc Xaveriu, pe care-l sărbătorim astăzi: „Vă rog, în toate casele voastre, să vă întemeiați total în Dumnezeu” (Scrisoarea 90 din Kagoshima). În acest mod, adăuga el, nu există adversitate la care să nu putem fi pregătiți. Voi locuiți în casa în care a trăit sfântul Ignațiu, a scris Constituțiile și a trimis primii însoțitori în misiune în lume. Vă întemeiați pe origini. Este harul acestor ani romani: harul fundamentului, harul originilor. Și voi sunteți o pepinieră care duce lumea la Roma și Roma în lume, Societatea în inima Bisericii și Biserica în inima Societății.

Al doilea verb este a crește. Sunteți chemați în acești ani să creșteți, înfigând rădăcinile. Planta crește din rădăcini, care nu se văd dar susțin ansamblul. Și încetează să dea rod nu atunci când are puține ramuri, ci atunci când se usucă rădăcinile. A avea rădăcini înseamnă a avea o inimă bine altoită, care în Dumnezeu este capabilă să se dilateze. Lui Dumnezeu, semper maior, se răspunde mereu cu magis al vieții, cu entuziasm limpede și năvalnic, cu focul care arde înăuntru, cu acea tensiune pozitivă, mereu crescândă, care spune „nu” oricărei acomodări. Este acel „vai mie dacă nu vestesc Evanghelia” al apostolului Paul (1Cor 9,16), este acel „nu m-am oprit o clipă” al sfântului Francisc Xaveriu (Scrisoarea 20 către Ignațiu), este ceea ce-l determina pe sfântul Albert Hurtado să fie săgeată ascuțită în membrele adormite ale Bisericii. Inima, dacă nu se dilată, se atrofiază. Nu uitați asta. Dacă nu se crește, se ofilește.

Nu există creștere fără crize – nu vă fie frică de crize, nu vă fie frică -, așa cum nu există rod fără tăiere nici victorie fără luptă. A crește, a avea rădăcini înseamnă a lupta fără încetare împotriva oricărei mondenități spirituale, care este răul cel mai rău care ni se poate întâmpla, așa cum spunea părintele de Lubac. Dacă mondenitatea atacă rădăcinile, adio roade și adio pom. Și pentru mine, acesta este pericolul cel mai puternic în acest timp: mondenitatea spirituală, care de duce la clericalism și așa mai departe. În schimb dacă creșterea este un constant a acționa împotrivapropriului ego, va fi mult rod. Și în timp ce spiritul dușman nu se va opri în a vă ispiti să căutați „mângâierile” voastre, insinuând că se trăiește mai bine dacă aveți ceea ce voiți, Duhul prieten vă va încuraja cu suavitate în bine, să creșteți într-o docilitate umilă, mergând înainte, fără sfâșieri și fără insatisfacții, cu acea seninătate care vine numai de la Dumnezeu. Vreunul care are gânduri urâte va putea spune: „Dar acesta este pelagianism! Nu, aceasta este confruntare cu Cristos Răstignit, cu care tu vei face colocviul, cel citat mai sus, pentru că numai cu harul Domnului se poate merge pe acest drum.

Aș vrea să citez două semne pozitive de creștere, libertatea și ascultarea: două virtuți care înaintează dacă merg împreună. Libertatea este esențială, pentru că „unde este Duhul Domnului, acolo este libertate” (2Cor 3,17). Duhul lui Dumnezeu vorbește liber fiecăruia prin sentimente și gânduri; nu poate să fie închis în tabele, ci trebuie primit cu inima, în mișcare, ca fii liberi, nu ca servitori. Vă urez să fiți fii liberi care, uniți în diversități, luptă în fiecare zi pentru a cuceri libertatea cea mai mare: aceea de voi înșivă. Rugăciunea vă va fi de mare ajutor, rugăciunea care nu trebuie neglijată niciodată: este moștenirea pe care ne-a lăsat-o la sfârșit părintele Arrupe, „ultima creație” a lui Arrupe. Citiți acel apel, acea conferință pe care a făcut-o iezuiților în lagărul de refugiați din Thailanda. Apoi a luat avionul și a aterizat la Roma, unde a avut ictusul. Și libertatea merge cu ascultarea: ca pentru Isus, și pentru noi hrana vieții este să facem voința Tatălui (cf. In 4,34), și a părinților pe care Biserica îi dăruiește. Liberi și ascultători, după exemplul sfântului Ignațiu, când era în așteptare lungă la Villa d’Este și, blând și hotărât în același timp, în toată libertatea îi prezenta papei ascultarea totală a Societății, într-o Biserică ce nu strălucea desigur prin obiceiuri evanghelice. Acolo este instantaneitatea iezuitului adult, crescut. Libertatea și ascultarea dau viață acelui mod creativ de a acționa cu superiorul. Odată am spus unui grup de iezuiți care se pregăteau – cred – pentru a deveni superiori, că generalul Societății era un păstor al „unei turme de broaște râioase”, pentru că libertatea iezuitului, cu inițiativa, duce la atâtea inițiative și sărmanul superior trebuie să meargă dintr-o parte în alta… A face unitatea nu cu oi blânde, ci cu broaștele râioase! Și acest lucru este adevărat, este important. Dar unde este garanția acestei legături cu superiorul, a acestei unități? În darea de seamă a conștiinței. Vă rog să nu lăsați niciodată asta, pentru că este ceea ce asigură posibilitatea pentru superior de a conduce „turma de broaște râioase”, de a o duce la o armonie diferită, pentru că te cunoaște și mâine vei fi tu cel care vei primi darea de seamă de la el, pentru că toți suntem frați care ne cunoaștem bine. Libertate, ascultare, dare de seamă a conștiinței ca metodă, ca drum.

A se întemeia, a crește și în sfârșit a se maturiza. Este al treilea verb. Nu ne maturizăm în rădăcini și în trunchi, ci scoțând roadele, care fecundează pământul cu semințe noi. Aici intră în joc misiunea, faptul de a sta față în față cu situațiile de astăzi, îngrijirea lumii pe care Dumnezeu o iubește. Sfântul Paul al VI-lea a spus: „Peste tot în Biserică, și în domeniile cele mai dificile și de vârf, la răscrucile ideologiilor, în tranșeele sociale, a fost și există confruntarea între exigențele arzătoare ale omului și mesajul peren al Evangheliei, acolo au fost și acolo sunt iezuiții” (Discurs cu ocazia celei de-a XXXII-a Congregații generale a Societății lui Isus, 3 decembrie 1974). Aceste cuvinte sunt în mesajul care eu cred că a fost, probabil, cel mai profund al unui papă adresat Societății. În greutățile cele mai încâlcite, în ținuturile de graniță, în deșerturile umanității: aici este chemat să fie iezuitul. Se poate afla ca mielul în mijlocul lupilor, dar nu trebuie să-i combată pe lupi, trebuie doar să rămână miel. Astfel Păstorul va ajunge la el acolo, unde este mielul său (cf. Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilia 33 despre Evanghelia lui Matei).

La această misiune contribuie pasiunea și disciplina în studii. Și vă va face bine mereu să vă apropiați de slujirea Cuvântului și de slujirea mângâierii. Acolo atingeți carnea pe care Cuvântul a asumat-o: mângâind membrele suferinde ale lui Cristos, crește familiaritatea cu Cuvântul întrupat. Suferințele pe care le vedeți să nu vă înspăimânte. Duceți-le în fața Răstignitului. Se duc acolo și în Euharistia, de unde se ia iubirea răbdătoare, care știe să-i îmbrățișeze pe răstigniții din orice timp. Astfel se maturizează și răbdarea, și în același timp speranța, pentru că sunt gemene: cresc împreună. Nu vă fie frică să plângeți în contact cu situațiile dure: sunt picături care irigă viața, o fac docilă. Lacrimile de compasiune purifică inima și afectele.

Privindu-vă, văd o comunitate internațională, chemată să crească și să se maturizeze împreună. Colegiul lui Isus este și să fie o sală de antrenament activă în arta de a trăi incluzându-l pe celălalt. Nu este vorba numai de a vă înțelege și de a vă iubi, eventual și să vă suportați uneori, ci să purtați poverile unii altora (cf. Gal 6,2). Și nu numai poverile fragilităților reciproce, ci a diferitelor istorii, culturi, ale amintirilor popoarelor. Vă va face foarte bine să împărtășiți și să descoperiți bucuriile și problemele adevărate ale lumii prin prezența fratelui care vă stă alături; a îmbrățișa în el nu numai ceea ce interesează sau fascinează, ci neliniștile și speranțele unei Biserici și ale unui popor: a lărgi granițele, mutând de fiecare dată orizontul, mereu un pic mai încolo. Binecuvântarea pe care v-o dau să poată ajunge și în țările voastre și să fie de ajutor pentru a vă întemeia, a crește și a vă maturiza spre mai marea glorie a lui Dumnezeu. Vă mulțumesc și vă cer să vă rugați pentru mine. Mulțumesc.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 03.12.2018
Publicarea pe acest sit: 03.12.2018
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.