Discursul Papei adresat autorităţilor mongoleze

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
la întâlnirea cu autoritățile, cu societatea civilă
și corpul diplomatic din Mongolia

sâmbătă, 2 septembrie 2023

Domnule președinte al Republicii,
Domnule președinte al Marelui Hural de stat,
Domnule prim ministru,
Distinși membri ai guvernului și ai corpului diplomatic,
Ilustre autorități civile și religioase,
Stimați reprezentanți ai lumii culturii,
Doamnelor și domnilor!

Îi mulțumesc domnului președinte pentru primire și pentru cuvintele pe care mi le-a adresat și adresez fiecăruia dintre voi salutul meu cordial. Sunt onorat să fiu aici, fericit că am călătorit spre această țară fascinantă și vastă, spre acest popor care cunoaște bine semnificația și valoarea drumului. Acest lucru îl revelează casele sale tradiționale, ger, case itinerante foarte frumoase. Îmi imaginez că intru pentru prima dată, cu respect și emoție, într-unul dintre aceste corturi circulare care sunt presărate în maiestuosul ținut mongol, pentru a vă întâlni și a vă cunoaște mai bine. Așadar, iată-mă la intrare, pelerin al prieteniei, ajuns la voi în vârful picioarelor și cu inima fericită, dornic să mă îmbogățesc omenește în prezența voastră.

foto: Vatican Media

Când se intră în casa prietenilor, este plăcut să se facă schimb de daruri, însoțindu-le cu cuvinte care evocă ocazii anterioare de întâlnire. Și dacă relațiile diplomatice moderne dintre Mongolia și Sfântul Scaun sunt recente – în acest an se împlinesc 30 de ani de la semnarea unei scrisori pentru a consolida relațiile bilaterale -, mult mai înapoi în timp, cu exact 777 de ani în urmă, chiar între sfârșitul lui august și începutul lui septembrie 1246, între Giovanni di Pian del Carpine, trimis papal, l-a vizitat pe Guyug, al treilea împărat mongol, și a prezentat marelui Han scrisoarea oficială a Papei Inocențiu al IV-lea. La scurt timp după aceea, scrisoarea de răspuns a fost redactată și tradusă în diferite limbi, ștampilată cu sigiliul marelui Han cu caractere mongole tradiționale. Ea este păstrată în Biblioteca Vaticană și astăzi am onoarea de a vă oferi o copie autentificată, realizată cu cele mai avansate tehnici pentru a garanta cea mai bună calitate posibilă a ei. Fie ca aceasta să fie semn al unei vechi prietenii care crește și se reînnoiește.

Am aflat că de la ușa ger-ului, dimineața devreme, copiii din satele voastre își întind privirea asupra orizontului îndepărtat pentru a număra capetele de animale și a le spune părinților numărul. Ne face bine și nouă să îmbrățișăm cu privirea orizontul amplu care ne înconjoară, depășind strâmtimea vederilor înguste și deschizându-ne la o mentalitate cu respirație globală, așa cum invită să se facă ger-urile care, născute din experiența nomadismului stepelor, s-au răspândit pe un teritoriu vast, devenind element identificator al diferitelor culturi vecine. Spațiile imense ale regiunilor voastre, de la deșertul Gobi la stepă, de la marile preerii la pădurile de conifere până la lanțurile muntoase Altai și Khangai, cu nenumăratele meandre ale cursurilor de apă, care văzute de sus par decorațiuni rafinate pe vechi stofe prețioase: toate acestea sunt o oglindă a măreției și frumuseții întregii planete, chemată să fie o grădină ospitalieră. Înțelepciunea voastră, înțelepciunea poporului vostru, sedimentată în generații de crescători de animale și cultivatori prudenți, mereu atenți să nu strice echilibrele delicate ale ecosistemului, are multe de învățat pe cei care astăzi nu vor să se închidă în căutarea unui interes particular miop, ci doresc să încredințeze celor care urmează un pământ încă primitor, un pământ încă rodnic. Ceea ce pentru noi, creștinii, este creația, adică rodul unui plan binevoitor al lui Dumnezeu, voi ne ajutați să recunoaștem și să promovăm cu delicatețe și atenție, contracarând efectele devastării umane cu o cultură a îngrijirii și a prevenției, care se reflectă în politici de ecologie responsabilă. Ger-urile sunt spații de locuit care astăzi s-ar putea defini smart și green, deoarece sunt flexibile, multifuncționale și cu impact zero asupra ambientului. În afară de asta, viziune holistică a tradiției șamane mongole și respectul față de fiecare ființă vie preluat din filozofia budistă reprezintă o contribuție validă la angajarea urgentă și care nu mai poate fi amânată pentru tutelarea planetei Pământ.

Ger-urile, prezente în zonele rurale precum și în centrele urbanizate, dau mărturie de asemenea despre coabitarea prețioasă între tradiție și modernitate; de fapt, ele unesc viața bătrânilor și tinerilor, relatând continuitatea poporului mongol, care din antichitate până în prezent a știut să păstreze propriile rădăcini, deschizându-se, în special în ultimele decenii, la marile provocări globale ale dezvoltării și democrației. De fapt, Mongolia de astăzi, cu rețeaua sa amplă de relații diplomatice, cu adeziunea sa activă la Națiunile Unite, cu angajarea sa pentru drepturile umane și pentru pace, îmbracă un rol semnificativ în inima marelui continent asiatic și în scenariul internațional. Aș vrea să menționez și determinarea voastră de a opri proliferarea nucleară și de a vă prezenta lumii ca țară fără arme nucleare: Mongolia nu este numai o națiune democratică ce realizează o politică externă pașnică, ci își propune să desfășoare un rol important pentru pacea mondială. În afară de asta – alt element providențial de semnalat – pedeapsa capitală nu mai apare în sistemul vostru judecătoresc.

Ger-urile, grație adaptabilității lor la extremele climatice, permit să se trăiască în teritorii foarte variate, așa cum s-a întâmplat în timpul bine cunoscutei epopei a imperiului mongol, cel cu o continuitate teritorială mai vastă din totdeauna – între altele, ajung în Mongolia la o aniversare importantă pentru voi, 860 de ani de la nașterea lui Gengis Khan -. De-a lungul secolelor, îmbrățișarea de ținuturi îndepărtate și atât de diferite a evidențiat capacitatea neobișnuită a strămoșilor voștri de a recunoaște excelențele popoarelor care compuneau teritoriul imperial imens și de a le pune în slujba dezvoltării comune. Acesta este un exemplu de valorizat și de repropus în zilele noastre. Să vrea Cerul ca pe pământ, devastat de prea multe conflicte, să se recreeze și astăzi, respectând legile internaționale, condițiile a ceea ce a fost odinioară pax mongolica, adică lipsa de conflicte. Așa cum spune un proverb al vostru, „norii trec, cerul rămâne”: să treacă norii întunecați ai războiului, să fie alungate de voința fermă a unei fraternități universale în care tensiunile să fie rezolvate pe baza întâlnirii și a dialogului, și să le fie garantate tuturor drepturile fundamentale! Aici, în țara voastră bogată în istorie și în cer, să implorăm acest dar de sus și să ne străduim împreună pentru a construi un viitor de pace.

Intrați într-un ger tradițional, privirea se determinată să se ridice spre punctul central cel mai înalt, unde există o fereastră spre cer. Aș vrea să subliniez această atitudine fundamentală pe care tradiția voastră ne ajută s-o redescoperim: a ști să ținem ochii îndreptați în sus. A ridica ochii spre cer – veșnicul cer albastru mereu venerat de voi – înseamnă a rămâne într-o atitudine de deschidere docilă la învățăturile religioase. De fapt, există o profundă conotație spirituală între fibrele identității voastre culturale și este frumos că Mongolia este un simbol de libertate religioasă. În contemplarea orizonturilor nemărginite și mai puțin populate de ființe umane, s-a ascuțit de fapt în poporul vostru o înclinație spre realitatea spirituală, la care se ajunge dând valoare tăcerii și interiorității. În fața impunerii solemne a pământului care vă înconjoară cu nenumăratele sale fenomene naturale, se naște și un sentiment de uimire, care sugerează umilință și cumpătare, alegere a esențialului și capacitate de dezlipire de tot ceea ce nu este esențial. Mă gândesc la pericolul reprezentat de spiritul consumist care astăzi, în afară de a crea atâtea nedreptăți, duce la un individualism care uită de ceilalți și de tradițiile bune primite. În schimb, religiile, atunci când fac referință la patrimoniul lor spiritual original și nu sunt corupte de devieri sectare, sunt în toate privințele sprijine credibile în construirea de societăți sănătoase și prospere, unde credincioșii se dedică așa încât conviețuirea civilă și proiectarea politică să fie tot mai mult în slujba binelui comun, reprezentând și un dig în calea moliei periculoase a corupției. Aceasta constituie în toate privințele o amenințare serioasă pentru dezvoltarea oricărui grup uman, hrănindu-se dintr-o mentalitate utilitaristă și temerară care sărăcește țări întregi. Corupția sărăcește țări întregi. Este indice al unei priviri care se îndepărtează de cer și alungă orizonturile vaste ale fraternității, închizându-se în sine însuși și punând propriile interese înainte de orice.

În schimb au fost protagoniști cu privire spre înălțime și cu vederi ample mulți dintre liderii voștri antici, care au demonstrat o capacitate neobișnuită de a integra voci și experiențe diferite, și din punctul de vedere religios. O atitudine respectuoasă și conciliantă era rezervată de fapt și multiplelor tradiții sacre, așa cum mărturisesc diferitele locuri de cult – între care unul creștin – tutelate în vechea capitală Kharakhorum. Așadar, a fost aproape natural pentru voi să ajungeți la libertatea de gândire și de religie, stabilită de actuala voastră Constituție; fiind depășită, fără vărsare de sânge, ideologia atee care credea că trebuie să extirpe simțul religios, considerându-l o frână în calea dezvoltării, vă recunoașteți astăzi în acea valoare esențială a armoniei și a sinergiei între credincioși cu credințe diferite, care – fiecare din propriul punct de vedere – contribuie la progresul moral și spiritual.

În acest sens, comunitatea catolică mongolă este bucuroasă să continue să aducă propria contribuție. Ea a început, cu puțin mai mult de treizeci de ani în urmă, să celebreze credința sa chiar în interiorul unui ger și chiar și catedrala actuală, care se află în acest mare oraș, amintește de forma sa. Sunt semne ale dorinței de a împărtăși propria lucrare, în spirit de slujire responsabilă și fraternă, cu poporul mongol, care este poporul său. De aceea sunt bucuros că și comunitatea catolică, oricât de mică și discretă este ea, participă cu entuziasm și cu angajare la drumul de creștere a țării, răspândind cultura solidarității, cultura respectului față de toți și cultura dialogului interreligios, și dedicându-se pentru dreptate, pace și armonie socială. Doresc ca, grație unei legislații clarvăzătoare și atente la exigențele concrete, catolicii locali, ajutați de bărbați și femei consacrați care provin în mod necesar cei mai mulți din alte țări, să poată oferi mereu fără dificultăți Mongoliei contribuția lor umană și spirituală, în folosul acestui popor. În această privință, negocierea care este în desfășurare pentru încheierea unui acord bilateral între Mongolia și Sfântul Scaun reprezintă un canal important pentru a ajunge la acele condiții esențiale pentru desfășurarea activităților obișnuite în care este angajată Biserica Catolică. Între acestea, în afară de dimensiunea mai propriu-zis religioasă a cultului, se evidențiază numeroasele inițiative de dezvoltare umană integrală, declinate și în sectoarele educației, sfințeniei, asistenței și cercetării și promovării culturale: ele mărturisesc bine spiritul umil, spiritul fratern și solidar al evangheliei lui Isus, singura cale pe care catolicii sunt chemați să o parcurgă pe drumul pe care-l împărtășesc cu fiecare popor.

Motoul ales pentru această călătorie, „A spera împreună”, exprimă tocmai potențialitatea insuflată în mersul cu celălalt, în respectul reciproc și în sinergia pentru binele comun. Biserica Catolică, instituție antică și răspândită în aproape toate țările, este martoră a unei tradiții spirituale, a unei tradiții nobile și rodnice, care a contribuit la dezvoltarea de națiuni întregi în multe domenii ale trăirii umane, de la știință la literatură, de la artă la politică. Sunt sigur că și catolicii mongoli sunt și vor fi gata să își ofere cu promptitudine contribuția la construirea unei societăți prospere și sigure, în dialog și colaborare cu toate componentele care locuiesc în această mare țară sărutată de cer.

„Fii ca și cerul”. Cu aceste cuvinte, un vestit poet invita ne invită să transcendem șubrezenia evenimentelor pământești trecătoare, imitând mărinimia inspirată tocmai de cerul albastru imens și senin care se contemplă în Mongolia. Și noi, astăzi, pelerini și oaspeți în această țară care poate oferi lumii atât de mult, dorim să primim această invitație, traducând-o în semne concrete de compasiune, dialog și proiectare împreună. Fie ca diferitele componente ale societății mongole, bine reprezentate aici, să continue să ofere lumii frumusețea și noblețea unui popor unic. Ca și scrierea voastră, tot așa să puteți rămâne „în picioare” și să ridicați atâtea suferințe umane în jurul vostru, amintind tuturor demnitatea fiecărei ființe umane, chemată să locuiască în casa pământească îmbrățișând cerut. Bayarlalaa! [mulțumesc!].

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 02.09.2023
Publicarea pe acest sit: 02.09.2023
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.