Decret privind menţionarea numelui Sf. Iosif în rugăciunile euharistice II, III şi IV din Liturghierul Roman

Decret privind menționarea numelui Sf. Iosif
în rugăciunile euharistice II, III și IV
din Liturghierul Roman
1 mai 2013

Prin îngrijirea paternă a lui Isus, sfântul Iosif din Nazaret, pus în fruntea Familiei Domnului, a îndeplinit în mod copios misiunea primită de la har în economia mântuirii și, aderând pe deplin la începuturile misterelor mântuirii umane, a devenit model exemplar al acelei umilințe generoase pe care creștinismul o exaltă mai presus de orice și martor al acelor virtuți obișnuite, umane și simple, necesare pentru ca oamenii să fie ucenici cinstiți și autentici ai lui Cristos. Prin intermediul lor, acel Drept, care s-a îngrijit cu iubire de Născătoarea de Dumnezeu și s-a dedicat educării lui Isus Cristos cu angajare bucuroasă, a devenit păzitorul celor mai prețioase comori ale lui Dumnezeu Tatăl și a fost venerat neîncetat de-a lungul veacurilor de poporul lui Dumnezeu ca sprijin al acelui trup mistic care este Biserica.

În Biserica catolică, credincioșii au manifestat mereu evlavie neîntreruptă față de sfântul Iosif și i-au cinstit în mod solemn și constant amintirea de Soț preacurat al Născătoarei de Dumnezeu și Patron ceresc al întregii Biserici, până acolo încât deja fericitul Ioan al XXIII-lea, în timpul Sfântului Conciliu Ecumenic al II-lea din Vatican, a decretat ca să-i fie adăugat numele în Canonul Roman foarte vechi. Sfântul Părinte Benedict al XVI-lea a voit să primească și să aprobe cu bunăvoință dorințele evlavioase venite în scris din mule locuri, pe care acum Sfântul Părinte Francisc le-a confirmat, luând în considerare plinătatea comuniunii sfinților care, odinioară pelerini împreună cu noi în lume, ne conduc la Cristos și ne unesc cu El.

De aceea, ținând cont de asta, această Congregație pentru Cultul Divin și Disciplina Sacramentelor, în virtutea facultăților acordate de Suveranul Pontif Francisc, decretează de bunăvoie ca numele sfântului Iosif, soț al Sfintei Fecioare Maria, să fie de acum înainte adăugat în rugăciunile euharistice a II-a, a III-a și a IV-a din a treia ediție tipică a Liturghierului Roman, menționat după numele Sfintei Fecioare Maria, după cum urmează: în rugăciunea euharistică a II-a: «ut cum beáta Dei Genetríce Vírgine María, beáto Ioseph, eius Sponso, beátis Apóstolis»; în rugăciunea euharistică a III-a: «cum beatíssima Vírgine, Dei Genetríce, María, cum beáto Ioseph, eius Sponso, cum beátis Apóstolis»; în rugăciunea euharistică a IV-a: «cum beáta Vírgine, Dei Genetríce, María, cum beáto Ioseph, eius Sponso, cum Apóstolis».

Referitor la textele redactate în limba latină, să se folosească formulele care de acum sunt declarate tipice. Congregația însăși se va ocupa în continuare să se îngrijească de traducerile în limbile occidentale mai răspândite; traducerile care trebuie făcute în celelalte limbi vor trebui să fie pregătite, conform dreptului, de respectiva Conferință a Episcopilor și confirmate de Scaunul Apostolic prin intermediul acestui Dicaster.

În pofida oricărui lucru contrar.

Din Congregația pentru Cultul Divin și Disciplina Sacramentelor,
1 mai 2013, Sfântul Iosif muncitorul.

Cardinal Antonio Cańizares Llovera
Prefect

+ Arthur Roche
Arhiepiscop Secretar

* * *

Formule care revin numelui sfântului Iosif

Formulae quae ad nomen Sancti Joseph spectant

in Preces eucharisticas II, III et IV Missalis Romani inserendae,

linguis anglica, hispanica, italica, lusitana, gallica, germanica et polonica exaratae

Probatum

Ex aedibus Congregationis de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, die 1 mensis Maii 2013.

+ Arturus Roche

Archiepiscopus a Secretis

Anglice

In Eucharistic Prayer II:

that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with blessed Joseph, her Spouse, with the blessed Apostles…”;

In Eucharistic Prayer III:

„with the most Blessed Virgin Mary, Mother of God, with blessed Joseph, her Spouse, with your blessed Apostles and glorious Martyrs…”;

In Eucharistic Prayer IV:

„with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with blessed Joseph, her Spouse, and with your Apostles…”.

Hispanice

En la Plegaria eucarística II:

«con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo san José, los apóstoles y…»;

En la Plegaria eucarística III:

«con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo san José, los apóstoles y los mártires…»;

En la Plegaria eucarística IV:

«con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo san José, con los apóstoles y los santos…».

Italice

Nella Preghiera eucaristica II:

«insieme con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con san Giuseppe, suo sposo, con gli apostoli…»;

Nella Preghiera eucaristica III:

«con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con san Giuseppe, suo sposo, con i tuoi santi apostoli….»;

Nella Preghiera eucaristica IV:

«con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con san Giuseppe, suo sposo, con gli apostoli…».

Lusitane

Na Oraçăo Eucarística II:

com a Virgem Maria, Măe de Deus, com Săo José, seu esposo, os bem-aventurados Apóstolos…„;

Na Oraçăo Eucarística III:

com a Virgem Santa Maria, Măe de Deus, com Săo José, seu esposo, os bem-aventurados Apóstolos…„;

Na Oraçăo Eucarística IV:

com a bem-aventurada, Virgem Maria, Măe de Deus, com Săo José, seu esposo, os Apóstolos…”.

Gallice

Dans la Pričre eucharistique II:

« avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec saint Joseph, son époux, les Apôtres … »;

Dans la Prière eucharistique III:« auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec saint Joseph, son époux, les Apôtres … »;

Dans la Prière eucharistique IV:

« auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de saint Joseph, son époux, des Apôtres … ».

Germanice

Eucharistisches Hochgebet II:

mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, dem seligen Joseph, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln…„;

Eucharistisches Hochgebet III:

mit der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Joseph, ihrem Bräutigam, mit deinen heiligen Aposteln…„;

Eucharistisches Hochgebet IV:

mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Joseph, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln…„.

Polonice

II Modlitwa eucharystyczna:

«z Najświętszą Bogurodzicą DziewicąMaryją, ze świętym Józefem, Jej Oblubieńcem, ze świętymi Apostołami…»;

III Modlitwa eucharystyczna:

«z Najświętszą Dziewicą, Bogurodzicą Maryją, ze świętym Józefem, Jej Oblubieńcem, ze świętymi Apostołami…»;

IV Modlitwa eucharystyczna:

«z Najświętszą Dziewicą, Bogurodzicą Maryją, ze świętym Józefem, Jej Oblubieńcem, z Apostołami…».

Notă: Pentru traducerea în limba română a formulelor care revin sfântului Iosif în rugăciunile euharistice, ele vor fi publicate după ce, la cererea Conferinței Episcopale Române, vor primi aprobarea din partea Congregației pentru Cultul Divin și Disciplina Sacramentelor (nota traducătorului).

Autor: Cardinalul Antonio Cańizares Llovera
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 01.05.2013
Publicarea pe acest sit: 20.06.2013
Etichete:

Comentariile sunt închise.