Declarația comună a Papei Francisc, PF Bartolomeu și IPS Ieronim

Declarația comună a Papei Francisc,
PF Bartolomeu și IPS Ieronim
Lesbos, Grecia, 16 aprilie 2016

Noi, Papa Francisc, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu și Arhiepiscopul Ieronim al Atenei și al întregii Grecii, ne-am întâlnim pe insula grecească Lesbos pentru a manifesta profunda noastră îngrijorare pentru situația tragică a numeroșilor refugiați, emigranți și indivizi aflați în căutare de azil, care au ajuns în Europa fugind de situațiile de conflict, în multe cazuri, de amenințări cotidiene ale vieții lor. Opinia mondială nu poate ignora criza umanitară colosală care s-a produs din cauza răspândirii violenței și a conflictului armat, a persecuției și dislocării minorităților religioase și etnice, și ale dezrădăcinării familiilor din propriile case, încălcând demnitatea umană, drepturile și libertățile fundamentale ale omului.

Tragedia emigrării și a dislocării forțate se răsfrânge asupra a milioane de persoane și este în mod fundamental o criză de umanitate, care necesită un răspuns de solidaritate, compasiune și implicare imediată și efectivă de resurse. De la Lesbos lansăm un apel către comunitatea internațională, cerându-i să răspundă cu curaj, înfruntând această enormă criză umanitară și cauzele care stau la baza ei prin inițiative diplomatice și de caritate și prin eforturi comune, atât în Orientul Mijlociu cât și în Europa.

În calitate de conducători ai respectivelor noastre Biserici, suntem uniți de dorința de pace și în grija de a promova rezolvarea conflictelor pe calea dialogului și a reconcilierii. În timp ce recunoaștem eforturile care au fost făcute deja pentru a oferi ajutor și asistență refugiaților, emigranților și celor care cer azil, facem apel la toți responsabilii politicii, cerându-le să se folosească de toate mijloacele pentru a se asigura că persoanele și comunitățile, inclusiv creștinii, pot să rămână pe pământurile lor natale și să se bucure de dreptul fundamental de a trăi în pace și siguranță. Sunt imperios necesare un amplu consens internațional și un program de asistență pentru a afirma starea de drept, pentru a apăra drepturile umane fondamentale în această situație devenită intolerabilă, pentru a proteja minoritățile, pentru a combate traficul de ființe umane, pentru a elimina rutele de călătorie periculoase care traversează Marea Egee și întreaga Mediterană, și pentru a oferi proceduri sigure de relocare. În acest fel se va putea acorda asistență acelor țări care sunt direct implicate în rezolvarea nevoilor atâtor frați ai noștri care suferă. În particular, ne exprimăm solidaritatea cu poporul grec, care în ciuda propriilor dificultăți economice, a răspuns cu generozitate la această criză.

Implorăm împreună în mod solemn încheierea războiului și a violențelor din Orientul Mijlociu, instaurarea unei păci drepte și durabile și o reîntoarcere demnă pentru cei care au fost constrânși să-și abandoneze casele. Le cerem comunităților religioase să-și sporească eforturile pentru a primi, asista și ocroti pe refugiații de orice credință, pentru ca serviciile de ajutorare, religioase și civile să conlucreze pentru coordonarea inițiativelor lor. Îndemnăm toate țările, pentru ca, atâta timp cât durează această situație precară, să extindă azilul temporar, să le acorde statutul de refugiat celor care întrunesc condițiile, să mărească eforturile de ajutorare și să se implice împreună cu toți oamenii de bunăvoință pentru a pune capăt grabnic conflictelor în curs.

Europa se află astăzi în fața uneia dintre cele mai serioase crize umanitare de la sfârșitul Celui de al Doilea Război Mondial. Pentru a face față acestei grave provocări, facem apel la toți discipolii lui Cristos, cerându-le să-și amintească cuvintele Domnului, după care vom fi judecați într-o zi: „Am fost flămând și mi-ați dat să mănânc, am fost însetat și mi-ați dat să beau, am fost străin și m-ați primit, gol și m-ați îmbrăcat, bolnav și m-ați vizitat, am fost în închisoare și ați venit la mine. […]Adevăr vă spun: tot ce ați făcut unuia dintre frații mei cei mai mici, mie mi-ați făcut ”(Mt 25,35-36.40).

La rândul nostru, în ascultare față de voința Domnului nostru Isus Cristos, ne hotărâm cu fermitate și în mod sincer să intensificăm eforturile noastre pentru a promova deplina unitate a tuturor creștinilor. Reafirmăm cu convingere că „reconciliere [pentru creștini] înseamnă promovarea dreptății sociale în sânul unui popor și între toate popoarele […]. Vrem să contribuim împreună pentru a le fi acordată o primire umană și demnă femeilor și bărbaților emigranți, refugiaților și celor care cer azil în Europa» (Charta Oecumenica, 2001). Apărând drepturile fundamentale ale omului pe care le au refugiații, cei care cer azil, emigranții și multele persoane care trăiesc la periferia societăților noastre, înțelegem să îndeplinim misiunea de slujire a Bisericilor în lume.

Întâlnirea noastră de astăzi își propune să contribuie la a le da curaj și speranță celor care caută refugiu și tuturor celor care îi primesc și îi asistă. Îndemnăm comunitatea internațională să facă din ocrotirea vieților omenești o prioritate și să susțină, la toate nivelele, politici de incluziune care să se extindă la toate comunitățile religioase. Situația teribilă a tuturor acelora care sunt loviți de actuala criză umanitară, inclusiv foarte mulți frați creștini, cere rugăciunea noastră constantă.

Ieronim al II-lea     Francisc     Bartolomeu

Autor: Papa Francisc, Patriarhul Bartolomeu, IPS Ieronim
Traducător: Cristina Grigore
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; ARCB
Publicarea în original: 16.04.2016
Publicarea pe acest sit: 16.04.2016
Etichete:

Documente pe teme asemănătoare:

Comentariile sunt închise.