Declaraţia celui de-al cincilea Congres Mondial al Familiilor

Declarația celui de-al cincilea Congres Mondial al Familiilor
10-12 august 2009, Amsterdam, Olanda

Reprezentând familii și organizații din peste 60 de națiuni, noi, delegații la cel de-al cincilea Congres Mondial al Familiilor, reuniți la Amsterdam, Olanda între 10 și 12 august 2009, afirmăm Articolul 16, par. 3 al Declarației Universale a Drepturilor Omului și suntem de acord că „familia este unitatea fundamentală și naturală a societății și are dreptul de a fi protejată de societate și stat”.

În solidaritate cu Declarațiile anterioare ale Congresului, definim că familia naturală se întemeiază pe căsătoria pe viață dintre un bărbat și o femeie, cu scopul de a primi și a îngriji o nouă viață umană, de a asigura dragoste, companie și suport reciproc, de a zidi un cămin bogat în funcțiuni și a întări legăturile dintre generații.

Ne definim ca „pro-copil”. Susținem acele structuri legale, culturale și sociale care dau rezultatele optime pentru copii, în termeni de sănătate, acumulare de cunoștințe și, mai târziu, de angajament civic. Favorizăm relațiile de muncă ce permit părinților să petreacă mai mult timp cu copiii lor. Considerăm că științele biologice și sociale trebuie să afirme că, după toate probabilitățile, copiii se dezvoltă mai bine când sunt crescuți de părinții lor naturali într-un cămin bazat pe căsătorie.

Afirmăm că viitorul națiunilor se bazează pe familiile care sunt înrădăcinate spiritual. Organizațiile religioase ar trebui să fie libere să-și susțină în public învățăturile morale proprii despre căsătorie și familie. Afirmăm că familia naturală are prioritate în fața statului. Politicile publice trebuie să respecte această autonomie a familiei.

Cerem legi și politici solide care:
– să susțină instituția naturală a familiei;
– să descurajeze divorțul, mai ales dacă sunt implicați copii;
– să încurajeze cuplurile care se dedică educării și creșterii copiilor;
– să protejeze dreptul primar al părinților de a ghida educația morală și practică a copiilor lor;
– să protejeze dezvoltarea fizică, mentală, socială și spirituală a copiilor;
– și să protejeze ființele umane vulnerabile, în special la începutul și la sfârșitul ciclului vieții.

Acest Congres a acordat o atenție specială statutului familiei naturale în țările dezvoltate. În această lumină:

Afirmăm solidaritatea dintre generații. Dincolo de cercul imediat al părinților și copiilor, există o bogată paletă de rude. Urbanizarea, industrializarea, migrația, războaiele, epidemiile și individualismul egoist au slăbit, toate, legăturile din familiile numeroase. Noi favorizăm acțiuni care ar revigora acest cerc mai larg al familiei, ca loc unde indivizii pot găsi ajutor pe timp de criză, șomaj, la boală, sărăcie și vârstă înaintată.

Familia naturală este răspunsul nostru la problema sărăciei. Oamenii care trăiesc într-o sărăcie extremă ar trebui asistați într-un context familial, acolo unde este posibil acest lucru. Sprijinim acțiunile care favorizează proprietatea familiei asupra căminului și micro-întreprinderile, care asigură tinerilor educație conformă cu vocația lor și care revigorează economia rurală ca alternativă la migrația către orașe. Privim fiecare nou-născut ca pe un bun de preț pentru lume, o nouă minte și o nouă pereche de mâini gata de lucru.

Identificăm în scăderea natalității esența problemei demografice cu care se confruntă secolul XXI. Favorizăm soluții care descurajează avortul (inclusiv avortul selectiv pe criterii de sex al fătului), care permit familii mai mari și mai sănătoase și care încurajează creșterea economică.

Răspundem la pandemia HIV/ SIDA cu un program bazat pe abstinență, credință și călirea caracterului printr-o educație a deprinderilor de viață. Credem că această abordare va inspira și consolida viața familiei în societate, va întrerupe ciclul contaminării și va servi cel mai bine interesele copiilor. De asemenea, recomandăm inițiative speciale care să îmbunătățească tratamentul victimelor și ajutorul acordat orfanilor și celor care îngrijesc vârstnicii, în refacerea unor cămine viabile.

Cerem o abordare, centrată pe familie, a sănătății: Educația sexuală ar trebui să fie ghidată de părinți și concentrată pe deprinderi ca abstinența, fidelitatea și responsabilitatea în alegeri. Accesul la îngrijirea pre- și post-natală ar trebui extins, incluzând aici consilierea privind alternativele pozitive la avort, inclusiv adopția. Alăptarea ar trebui promovată ca o strategie de supraviețuire a copilului.

Autor: Congresul Mondial al Familiilor
Traducător: Provita București
Copyright: ProvitaBucuresti.ro
Publicarea în original: 12.08.2009
Publicarea pe acest sit: 17.08.2009
Etichete:

Comentariile sunt închise.