Donum Vitae

Donum vitae Instrucţiune despre respectulfaţă de viaţa umană care se naşteşi despre demnitatea procreaţiei Răspunsuri la câteva întrebări de actualitate Premisă Congregaţia pentru Doctrina Credinţei a fost interpelată de diferite conferinţe episcopale şi de episcopi, teologi, medici şi oameni de ştiinţă cu privire la conformitatea cu principiile moralei catolice a…

Citiţi

Declaraţia despre eutanasie

Declaraţia despre eutanasie* Introducere Drepturile şi valorile inerente persoanei umane ocupă un loc important între problemele care se ridică în timpul nostru. În această privinţă, Conciliul Ecumenic Vatican II a reafirmat în mod solemn înalta demnitate a persoanei umane şi în chip special dreptul său la viaţă. Din acest motiv…

Citiţi

Notă doctrinară despre câteva aspecte ale evanghelizării

Notă doctrinară despre câteva aspecte ale evanghelizării I. Introducere 1. Trimis de Tatăl ca să vestească evanghelia, Isus Cristos i-a invitat pe toţi oamenii la convertire şi la credinţă (cf. Mc 1,14-15), încredinţând apostolilor, după învierea sa, continuarea misiunii sale evanghelizatoare (cf. Mt 28,19-20; Mc 16,15; Lc 24,4-7; Fap 1,3):…

Citiţi

Răspunsuri la unele întrebări privind anumite aspecte ale doctrinei Bisericii

Răspunsuri la unele întrebări privind anumite aspecte ale doctrinei Bisericii Introducere Conciliul Vatican II, prin Constituţia Dogmatică „Lumen Gentium” despre Biserică şi prin decretele „Unitatis redintegratio” despre ecumenism şi „Orientalium Ecclesiarum” despre Bisericile Răsăritene, a contribuit în mod decisiv la o reînnoire a ecleziologiei catolice. Suveranii Pontifi au contribuit de…

Citiţi

Scrisoare despre colaborarea bărbatului şi a femeii

Scrisoare către episcopii Bisericii Catolice despre colaborarea bărbatului şi a femeii în Biserică şi în lume Introducere 1. Expertă în umanitate, Biserica este mereu interesată de ceea ce priveşte bărbatul şi femeia. În aceste vremuri de pe urmă s-a reflectat mult asupra demnităţii femeii, asupra drepturilor şi îndatoririlor ei în…

Citiţi