Căsătoriile mixte şi familia în Europa

Căsătoriile mixte și familia în Europa

A șaptea întâlnire a Președinților Conferințelor Episcopale din Sud-Estul Europei
Oradea, România, 1-4 martie 2007

Între 1-4 martie 2007 s-au întâlnit la Oradea (România) pentru a șaptea oară Președinții Conferințelor Episcopale din Sud-Estul Europei însoțiți de experți. Au fost reprezentate 7 Conferințe Episcopale: Albania, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Grecia, România, Conferința Episcopală Internațională Sfinții Ciril și Metodiu (Serbia, Muntenegru, Macedonia) și Turcia. La întâlnire au luat parte și Nunții Apostolici din România și cel de pe lângă Uniunea Europeană, o serie de episcopi din Conferința Episcopală din România și Secretarul general al Comisiei Episcopatelor Uniunii Europene (COMECE). Întâlnirea promovată de Consiliul Conferințelor Episcopale ale Europei (CCEE), a fost găzduită de Conferința Episcopală din România și de Episcopul Greco-Catolic de Oradea, PSS Virgil Bercea. Întâlnirea a fost moderată de Cardinalul Péter Erdö, Președinte CCEE și de Cardinalul Vinko Puljic, Arhiepiscop de Sarajevo.

Tema întâlnirii a fost de mare actualitate, nu doar în această regiune a Europei, ci pe întreg continentul: Căsătoriile mixte și familia în Europa.

Căsătoriile „mixte” (între un catolic și un botezat dintr-o altă confesiune creștină) și căsătoriile cu „diferență de cult” (între un catolic și un nebotezat) sunt o realitate frecventă în regiunea din Sud-Estul Europei unde trăiesc împreună catolici, ortodocși, musulmani; dar se răspândesc în toate națiunile europene ca urmare a puternicului fenomen migrator care este în curs de a schimba fața diferitelor țări.

Episcopii nu au constatat probleme particulare în ceea ce privește căsătoriile interrituale, adică între catolicii de diferite rituri (ex. catolici latini și greco-catolici).

Pentru căsătoriile între catolici și ortodocși există fundamentul unei credințe comune, dar nu este împărtășită aceeași viziune teologică referitoare la sacramentalitatea căsătoriei și ca urmare diferă și conștientizarea valorii și a stabilității legăturii matrimoniale și a divorțului. Consecințele se resimt puternic fie în practica vieții sacramentale fie între principiile tribunalelor ecleziastice.

Cu bisericile reformate dialogul pare să fie mai avansat în căutarea soluțiilor la această problematică, chiar dacă divergențele teologice sunt mai mari.

În anumite cazuri se întâmplă ca partea catolică să fie rebotezată deoarece nu este recunoscută validitatea botezului său.

Se constată o creștere semnificativă a căsătoriilor cu „diferență de cult”, în primul rând, cu musulmanii. Experiențele în acest sens sunt foarte diverse. Situația se complică prin faptul că adesea diversitatea de religie se suprapune cu diferența apartenenței etnice, care se manifestă adesea ca fiind decisivă și problematică.

Președinții Conferințelor Episcopale au recunoscut că există o serie de rezultate pozitive dar nu au ascuns dificultățile majore și riscurile pe care le presupun aceste căsătorii: căderea în indiferentismul religios, separații, dependența de familii, impunerea unor cerințe care cad adesea doar asupra femeii, izolarea din partea propriului grup etnic, pierderea identității, dificultăți pentru educarea copiilor.

După ce au examinat aspectele generale ale situației, episcopii au aprofundat această temă la nivel teologic, antropologic, ecleziologic, ecumenic și pastoral.

Cardinalul Péter Erdö și profesorul Iuliu Vasile Muntean (România) au prezentat criterii importante pentru interpretarea și aplicarea pastorală a normelor Bisericii, proprii Dreptului canonic și Directorului ecumenic.

Tradiția Bisericii Catolice favorizează căsătoria între doi catolici, nu doar pentru păstrarea și transmiterea credinței, dar mai ales în interesul comunității conjugale înseși. Totuși, din cauze juste și motivate, permite celebrarea căsătoriilor mixte și cu diferențe de cultului, dacă există disponibilitatea declarată de a îndepărta pericolul abandonării credinței și de a-și asuma obligația de a face tot ce este posibil pentru ca fiii să fie botezați și educați în Biserica Catolică. Președintele CCEE a concluzionat afirmând: „Tema căsătoriilor mixte rămâne o provocare actuală atât pentru raporturile ecumenice cât și pentru aplicarea corectă a normelor dreptului canonic și pentru munca pastorală cotidiană”.

În fața acestor situații, episcopii și-au afirmat intenția prioritară de a promova pe cât posibil pregătirea pentru căsătorie, creșterea în credință și conștientizarea credincioșilor despre demnitatea persoanei umane.

Întâlnirea Președinților Conferințelor Episcopale din Sud-Estul Europei din anul 2008 ce va avea loc la Sofia în Bulgaria, din 28 februarie până în 2 martie, va fi dedicată tocmai temei referitoare la pregătirea logodnicilor și la asistarea spirituală a cuplurilor mixte.

Pentru preoții și operatorii pastorali, Conferințele Episcopale din Sud-Estul Europei vor propune o specie de vademecum (îndreptar) ca instrument pastoral dedicat problemelor legate de căsătoriile „mixte” și cele cu „diferențe de cult”.

În plus, se dorește ca tema căsătoriilor mixte, să fie în curând abordată și la nivel ecumenic de către comisiile și organele de dialog existente.

Tema căsătoriei va fi reluată și de către întâlnirea CCEE la începutul lunii octombrie 2007, la Fatima, în Portugalia.

Atenția participanților s-a concentrat deci, asupra situației familiei în Europa.

Nunțiul apostolic pe lângă U.E., Mons. André Dupuy a prezentat raportul despre evoluția familiei în Europa anului 2006, a Institutului de Politică Familială, raport care va fi publicat în curând și care se referă la țările Uniunii Europene. Date preocupante referitoare la criza demografică a Europei, creșterea avorturilor (un avort la fiecare 30 de secunde), scăderea numărului căsătoriilor și creșterea divorțurilor.

Secretarul general al COMECE, a făcut o serie de comentarii legate de tema familiei în U.E. Pentru un timp îndelungat, absentă din dezbaterile europene, familia începe să reapară în mod timid. Politica familială și dreptul familiei nu intră în competențele U.E., fiind însă de competența statelor membre. Totuși, diverse decizii politice ale U.E. în modeiul muncii, a migrațiilor, a protecției sociale, a mass-mediei, au o incidență indirectă, semnificativă asupra familiei. Alarma declanșată de criza demografică, de fluxul imigrării, a nesiguranței sociale fac să crească un interes pentru tema familiei, înțeleasă ca un contribut economic și factor de coeziune socială. Interesul se manifestă și pentru tema copilului devenit o „marfă” rară. Totuși, diferite documente recente ale U.E., dedicate familiei, chiar dacă conțin elemente pozitive, sunt încă marcate de criteriile individualismului și de imperative economice.

Suntem în Europa în fața unei dezbateri antropologice, etico-sociale, de o maximă importanță pentru biserică.

După cum reiese dintr-o cercetare a CCEE, din anul 2006, implicarea Conferințelor Episcopale din Europa pentru familie, la nivel de documente și inițiative, este mare și în creștere.

Alte probleme de actualitate au fost luate în considerare la Oradea: a treia întâlnire ecumenică europeană care va avea loc în România, la Sibiu, în 4-7 septembrie 2007; vizita Sfântului Părinte în Turcia și intrarea României și a Bulgariei în Uniunea Europeană.

La deschiderea întâlnirii a participat și noul episcop ortodox de Oradea, primarul și viceprimarul orașului.

Au existat numeroase momente de întâlnire cu comunitatea catolică locală: în particular liturghia bizantină, animată de elevii liceului greco-catolic de Oradea, vineri 2 martie și apoi, cea de duminică, 4 martie, celebrată în catedrală.

Președinții Conferințelor Episcopale au părăsit orașul purtănd în inima lor România, și mărturia creștinilor din această țară.

Oradea, 4 martie 2007
Aldo Giordano, Segretario Generale CCEE

Autor: Consiliul Conferințelor Episcopale Europene
Copyright: Catholica.ro
Publicarea în original: 04.03.2007
Publicarea pe acest sit: 04.03.2007
Etichete:

Lasă un răspuns