Audiența generală de miercuri

Miercurea Sfântă
miercuri, 8 aprilie 2020

Iubiți frați și surori, bună ziua!

În aceste săptămâni de îngrijorare din cauza pandemiei care provoacă atâta suferință lumii, printre multele întrebări pe care ni le punem, pot să existe și întrebări despre Dumnezeu: Ce face în fața durerii noastre? Unde este când totul merge strâmb? De ce nu ne rezolvă în grabă problemele? Sunt întrebări pe care noi le punem despre Dumnezeu.

Ne este de ajutor relatarea Pătimirii lui Isus, care ne însoțește în aceste zile sfinte. De fapt, și acolo se îngrămădesc atâtea întrebări. Oamenii, după ce l-au primit pe Isus în mod triumfal la Ierusalim, se întrebau dacă în sfârșit va elibera poporul de dușmanii săi (cf. Lc 24,21). Ei așteptau un Mesia puternic, triumfător, cu sabia. În schimb vine unul blând și umil cu inima, care cheamă la convertire și la milostivire. Și tocmai mulțimea, care mai înainte i-au făcut osanale, strigă: „Să fie răstignit!” (Mt 27,23). Cei care îl urmau, dezorientați și înspăimântați, îl părăsesc. Se gândeau: dacă soarta lui Isus este aceasta, Mesia nu este el, pentru că Dumnezeu este puternic, Dumnezeu este invincibil.

Însă, dacă mergem înainte în citirea relatării Pătimirii, găsim un fapt surprinzător. Când Isus moare, centurionul roman care nu era credincios, nu era evreu, ci era un păgân, care l-a văzut suferind pe cruce și l-a auzit iertându-i pe toți, care atinsese cu mâna iubirea sa fără măsură, mărturisește: „Cu adevărat, acest om era Fiul lui Dumnezeu” (Mc 15,39). Spune tocmai contrariul decât ceilalți. Spune că acolo este Dumnezeu, că este Dumnezeu cu adevărat.

Putem să ne întrebăm astăzi: Care este fața adevărată a lui Dumnezeu? De obicei noi proiectăm în El ceea ce suntem, la puterea maximă: succesul nostru, simțul nostru de dreptate, precum și mânia noastră. Însă evanghelia ne spune că Dumnezeu nu este așa. Este diferit și nu puteam să-l cunoaștem cu forțele noastre. Pentru aceasta s-a apropiat, a venit în întâmpinarea noastră și chiar la Paște s-a revelat complet. Și unde s-a revelat complet? Pe cruce. Acolo învățăm trăsăturile feței lui Dumnezeu. Să nu uităm, fraților și surorilor, că crucea este catedra lui Dumnezeu. Ne va face bine să privim Răstignitul în tăcere și să vedem cine este Domnul nostru: este cel care nu arată cu degetul împotriva cuiva, nici măcar împotriva celor care îl răstignesc, ci deschide larg brațele pentru toți; cel care nu ne strivește cu gloria sa, ci se lasă despuiat pentru noi; cel care nu ne iubește cu vorba, ci ne dă viața în tăcere; cel care nu ne constrânge, ci ne eliberează; cel care nu ne tratează ca străini, ci ia asupra sa răul nostru, ia asupra sa păcatele noastre. Și asta, pentru a ne elibera de prejudecățile despre Dumnezeu, să privim Răstignitul. Și apoi să deschidem evanghelia. În aceste zile, toți în carantină și acasă, închiși, să luăm în mână acestei două lucruri: Răstignitul, să-l privim; și să deschidem evanghelia. Asta va fi pentru noi – să spunem așa – ca o mare liturgie familială, pentru că în aceste zile nu putem merge la biserică. Răstignitul și evanghelia!

În evanghelie citim că, atunci când oamenii merg la Isus pentru a-l face rege, de exemplu după înmulțirea pâinilor, el pleacă (cf. In 6,15). Și când diavolii vor să reveleze maiestatea sa divină, el îi reduce la tăcere (cf. Mc 1,24-25). De ce? Pentru că Isus nu vrea să fie înțeles greșit, nu vrea ca oamenii să-l confunde pe Dumnezeul adevărat, care este iubire umilă, cu un dumnezeu fals, un dumnezeu lumesc care dă spectacol și se impune cu forța. Nu este un idol. Este Dumnezeu care s-a făcut om, ca fiecare dintre noi, și se exprimă ca om dar cu forța divinității sale. În schimb, în evanghelie când este proclamată solemn identitatea lui Isus? Când centurionul spune: „Cu adevărat era Fiul lui Dumnezeu”. Este spus acolo, imediat ce și-a dat viața pe cruce, pentru că nu se poate greși: se vede că Dumnezeu este atotputernic în iubire, și nu în alt mod. Este natura sa, pentru că este făcut așa. El este iubirea.

Tu ai putea să obiectezi: „Ce să fac cu un Dumnezeu așa de slab, care moare? Aș prefera un dumnezeu tare, un Dumnezeu puternic!”. Dar știi, puterea din această lume trece, în timp ce iubirea rămâne. Numai iubirea păstrează viața pe care o avem, pentru că îmbrățișează fragilitățile noastre și le transformă. Iubirea lui Dumnezeu este cea care la Paște a vindecat păcatul nostru cu iertarea sa, care a făcut din moarte o trecere de viață, care a schimbat frica noastră în încredere, angoasa noastră în speranță. Paștele ne spune că Dumnezeu poate să îndrepte totul în bine. Că împreună cu el putem cu adevărat să avem încredere că totul va fi bine. Și aceasta nu este o iluzie, pentru că moartea și învierea lui Isus nu este o iluzie: a fost un adevăr! Iată de ce în dimineața Paștelui ne este spus: „Nu vă fie frică!” (cf. Mt 28,5). Și întrebările chinuitoare cu privire la rău nu dispar dintr-o dată, ci au în Cel Înviat fundamentul solid care ne permite să nu naufragiem.

Iubiți frați și surori, Isus a schimbat istoria apropiindu-se de noi și a făcut-o, oricât mai este marcată de rău, istorie de mântuire. Oferind viața sa pe cruce. Isus a învins și moartea. Din inima deschisă a Răstignitului, iubirea lui Dumnezeu ajunge la fiecare dintre noi. Noi putem să schimbăm istoriile noastre apropiindu-ne de el, primind mântuirea pe care ne-o oferă. Fraților și surorilor, să-i deschidem toată inima în rugăciune, în această săptămână, în aceste zile: cu Răstignitul și cu evanghelia. Nu uitați: Răstignitul și evanghelia. Liturgia familială va fi aceasta. Să-i deschidem toată inima în rugăciune, să lăsăm ca privirea sa să se așeze asupra noastră și vom înțelege că nu suntem singuri, ci suntem iubiți, pentru că Domnul nu ne părăsește și nu uită de noi, niciodată. Și cu aceste gânduri, vă urez o Sfântă Săptămână și un Sfânt Paște.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 08.04.2020
Publicarea pe acest sit: 08.04.2020
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.