Audienţa generală de miercuri

Darurile Duhului Sfânt
2. Înțelegerea
miercuri, 30 aprilie 2014

Iubiți frați și surori, bună ziua!

După ce am examinat înțelepciunea, ca primul dintre cele șapte daruri ale Duhului Sfânt, astăzi aș vrea să îmi îndrept atenția asupra celui de-al doilea dar, adică înțelegerea. Nu este vorba aici despre inteligența umană, despre capacitatea intelectuală cu care putem să fim mai mult sau mai puțin dotați. Este în schimb un dar pe care numai Duhul Sfânt poate să îl reverse și care trezește în creștin capacitatea de a merge dincolo de aspectul exterior al realității și de a scruta profunzimile gândirii lui Dumnezeu și ale planului Său de mântuire.

Apostolul Paul, adresându-se comunității din Corint, descrie bine efectele acestui dar – adică ce anume face darul înțelegerii în noi -, și Paul spune astfel: „Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut și urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, pe acestea le-a pregătit Dumnezeu celor care îl iubesc pe El. Dar nouă ni le-a descoperit Dumnezeu prin Duhul” (1Cor 2,9-10). Aceasta desigur nu înseamnă că un creștin poate să înțeleagă orice lucru și să aibă o cunoaștere deplină a planurilor lui Dumnezeu: toate acestea rămân în așteptarea de a se manifesta în toată limpezimea lor atunci când ne vom afla în fața lui Dumnezeu și vom fi cu adevărat una cu El. Însă, așa cum sugerează cuvântul însuși, înțelegerea permite de „intus legere”, adică de „a citi înăuntru”: acest dar ne face să înțelegem lucrurile așa cum le înțelege Dumnezeu, cu inteligența lui Dumnezeu. Pentru că unul poate să înțeleagă o situație cu inteligența umană, cu prudență, și este bine. Dar a înțelege o situație în profunzime, așa cum o înțelege Dumnezeu, este efectul acestui dar. Și Isus a voit să ni-l trimită pe Duhul Sfânt pentru ca noi să avem acest dar, pentru ca noi toți să putem înțelege lucrurile așa cum le înțelege Dumnezeu, cu inteligența lui Dumnezeu. Este un cadou frumos pe care Domnul ni l-a oferit nouă tuturor. Este darul cu care Duhul Sfânt ne introduce în intimitate cu Dumnezeu și ne face părtași de planul de iubire pe care El îl are cu noi.

Este clar așadar că darul înțelegerii este strâns unit cu credința. Atunci când Duhul Sfânt locuiește în inima noastră și luminează mintea noastră, ne face să creștem zi după zi în înțelegerea a ceea ce Domnul a spus și a săvârșit. Însuși Isus a spus discipolilor Săi: eu vi-l voi trimite pe Duhul Sfânt și El vă va face să înțelegeți tot ceea ce eu v-am învățat. A înțelege învățăturile lui Isus, a înțelege Cuvântul Său, a înțelege Evanghelia, a înțelege Cuvântul lui Dumnezeu. Unul poate să citească Evanghelia și să înțeleagă ceva, dar dacă noi citim Evanghelia cu acest dar al Duhului Sfânt putem înțelege profunzimea cuvintelor lui Dumnezeu. Și acesta este un mare dar, un mare dar pe care noi toți trebuie să îl cerem și să îl cerem împreună: Dă-ne, Doamne, darul înțelegerii!

Există în Evanghelia lui Luca un episod care exprimă foarte bine profunzimea și forța acestui dar. După ce au asistat la moartea pe cruce și la înmormântarea lui Isus, doi discipoli ai Săi, dezamăgiți și descurajați, pleacă din Ierusalim și se întorc în satul lor cu numele Emaus. În timp ce sunt pe drum, Isus înviat se alătură și începe să discute cu ei, însă ochii lor, învăluiți de tristețe și de disperare, nu sunt în măsură să îl recunoască. Isus merge cu ei, dar ei sunt atât de triști, atât de disperați, încât nu îl recunosc. Însă atunci când Domnul le explică Scripturile, pentru ca să înțeleagă că El trebuia să sufere și să moară pentru ca apoi să învie, mințile lor se deschid și în inimile lor se reaprinde speranța (cf. Lc 24,13-27). Și aceasta este ceea ce face Duhul Sfânt cu noi: ne deschide mintea, ne deschide pentru a înțelege mai bine, pentru a înțelege mai bine lucrurile lui Dumnezeu, lucrurile umane, situațiile, toate lucrurile. Este important darul înțelegerii pentru viața noastră creștină. Să îl cerem de la Domnul, ca să ne dea, ca să ne dea tuturor acest dar pentru a înțelege, așa cum înțelege El, lucrurile care se întâmplă și pentru a înțelege, mai ales, Cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelie. Mulțumesc.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 30.04.2014
Publicarea pe acest sit: 30.04.2014
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.