Audiența generală de miercuri

23. Rugăciunea în liturgie
miercuri, 3 februarie 2021

Iubiți frați și surori, bună ziua!

S-a înregistrat de mai multe ori, în istoria Bisericii, tentația de a practica un creștinism intimist, care nu recunoaște riturilor liturgice publice importanța lor spirituală. Adesea această tendință revendica presupusa puritate mai mare a unei religiozități care să nu depindă de ceremoniile exterioare, considerate o povară inutilă sau dăunătoare. În centrul criticilor ajunge nu o formă rituală deosebită, sau un determinat mod de a celebra, ci însăși liturgia, forma liturgică de rugăciune.

De fapt, se pot găsi în Biserică anumite forme de spiritualitate care nu au știut să integreze în mod adecvat momentul liturgic. Mulți credincioși, deși participă cu asiduitate la rituri, în special la Liturghia duminicală, au luat aliment pentru credința lor și pentru viața lor spirituală mai degrabă din alte izvoare, de tip devoțional.

În ultimele decenii, s-a mers mult. Constituția Sacrosanctum Concilium a Conciliului al II-lea din Vatican reprezintă bifurcația acestui parcurs lung. Ea reafirmă în manieră completă și organică importanța liturgiei divine pentru viața creștinilor, care găsesc în ea acea mediere obiectivă cerută de faptul că Isus Cristos nu este o idee sau un sentiment, ci o persoană vie, iar misterul său un eveniment istoric. Rugăciunea creștinilor trece prin medieri concrete: Sfânta Scriptură, sacramentele, riturile liturgice, comunitatea. În viața creștină nu se face abstracție de sfera corporală și materială, pentru că în Isus Cristos ea a devenit cale de mântuire. Am putea spune că trebuie să ne rugăm și cu trupul: trupul intră în rugăciune.

Așadar, nu există spiritualitate creștină care să nu fie înrădăcinată în celebrarea sfintelor taine. Catehismul scrie: „Misiunea lui Cristos și a Duhului Sfânt care, în liturgia sacramentală a Bisericii, vestește, actualizează și comunică misterul mântuirii, continuă în inima care se roagă” (nr. 2655). Liturgia, în ea însăși, nu este numai rugăciune spontană, ci este ceva mai mult și mai originar: este act care întemeiază experiența creștină în întregime și, de aceea, și rugăciunea este eveniment, este întâmplare, este prezență, este întâlnire. Este o întâlnire cu Cristos. Cristos se face prezent în Duhul Sfânt prin semnele sacramentale: de aici derivă pentru noi, creștinii, necesitatea de a participa la tainele divine. Un creștinism fără liturgie, eu aș îndrăzni să spun că este probabil un creștinism fără Cristos. Fără Cristos total. Chiar și în ritul cel mai simplu, ca acela pe care unii creștini l-au celebrat și îl celebrează în locurile de detenție, sau în ascunzătoarea unei case în timpurile de persecuție, Cristos se face realmente prezent și se dăruiește credincioșilor.

Liturgia, tocmai datorită dimensiunii sale obiective, cere să fie celebrată cu fervoare, pentru ca harul revărsat în rit să nu fie risipit, ci să ajungă la trăirea fiecăruia. Catehismul explică foarte bine și spune așa: „Rugăciunea interiorizează și asimilează liturgia în timpul celebrării sale și după celebrarea sa” (ibid.). Multe rugăciuni creștine nu provin din liturgie, însă toate, dacă sunt creștine, presupun liturgia, adică medierea sacramentală a lui Isus Cristos. De fiecare dată când celebrăm un Botez, sau consacrăm pâinea și vinul în Euharistie, sau ungem cu uleiul sfânt trupul unui bolnav, Cristos este aici! El este cel care acționează și este prezent ca atunci când vindeca membrele slabe ale unui bolnav, sau încredința la Ultima Cină testamentul său pentru mântuirea lumii.

Rugăciunea creștinului își însușește prezența sacramentală a lui Isus. Ceea ce este exterior nouă devine parte din noi: liturgia exprimă asta chiar cu gestul așa de natural de a mânca. Liturghia nu poate să fie numai „ascultată”: este și o expresie incorectă, „eu merg să ascult Liturghia”. Liturghia nu poate să fie numai ascultată, ca și cum noi am fi numai spectatori a ceva ce se scurge fără să ne implice. Liturghia este mereu celebrată, și nu numai de preotul care o prezidează, ci de toți creștinii care o trăiesc. Și centrul este Cristos! Noi toți, în diversitatea darurilor și slujirilor, toți ne unim cu acțiunea sa, pentru că el, Cristos, este protagonistul liturgiei.

Când primii creștini au început să trăiască al lor cult, au făcut asta actualizând gesturile și cuvintele lui Isus, cu lumina și forța Duhului Sfânt, pentru ca viața lor, la care ajunge acel har, să devină jertfă spirituală oferită lui Dumnezeu. Această abordare a fost o adevărată „revoluție”. Scrie Sfântul Paul în Scrisoarea către Romani: „Vă îndemn deci, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să oferiți trupurile voastre ca jertfă vie, sfântă și plăcută lui Dumnezeu: acesta este cultul vostru spiritual” (12,1). Viața este chemată să devină cult adus lui Dumnezeu, însă acest lucru nu poate avea loc fără rugăciune, în special rugăciunea liturgică. Acest gând să ne ajute pe toți când mergem la Liturghie: merg să mă rog în comunitate, merg să mă rog cu Cristos care este prezent. Când mergem la celebrarea unui Botez, de exemplu, este Cristos acolo, prezent, cel care botează. „Însă, părinte, aceasta este o idee, un mod de a spune”: nu, nu este un mod de a spune. Cristos este prezent și în liturgie, tu te rogi cu Cristos care este alături de tine.

* * *

Apel

Mâine se va celebra Prima Zi Internațională a Fraternității Umane, așa cum s-a stabilit de o recentă rezoluție a Adunării Generale a Națiunilor Unite. Această inițiativă ține cont și de întâlnirea din 4 februarie 2019 la Abu Dhabi, când marele imam de Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb, și eu am semnat Documentul despre Fraternitatea Umană pentru pacea mondială și conviețuirea comună. Sunt foarte bucuros că națiunile din întreaga lume se unesc în această celebrare menită să promoveze dialogul interreligios și intercultural. De aceea, mâine voi participa la o întâlnire virtuală cu marele imam de Al-Azhar, cu secretarul general al Națiunilor Unite, domnul António Guterres, și cu alte personalități. Rezoluția Națiunilor Unitate citată recunoaște „contribuția pe care dialogul între toate grupurile religioase poate s-o aducă pentru a îmbunătăți conștiința și înțelegerea valorilor comune împărtășite de toată omenirea”. Aceasta să fie astăzi rugăciunea noastră și angajarea noastră în fiecare zi a anului.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; InfoSapientia.ro
Publicarea în original: 03.02.2021
Publicarea pe acest sit: 03.02.2021
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.