Audiența generală de miercuri

Cateheze despre Faptele Apostolilor:
1. „Li s-a prezentat viu… le-a poruncit…
să aștepte promisiunea Tatălui” (Fap 1,3.4)
miercuri, 29 mai 2019

Iubiți frați și surori, bună ziua!

Începem astăzi un parcurs de cateheză prin cartea Faptele Apostolilor. Această carte biblică, scrisă de sfântul evanghelist Luca, ne vorbește despre călătoria – despre o călătorie: dar despre care călătorie? Despre călătoria Evangheliei în lume și ne arată cununia minunată între Cuvântul lui Dumnezeu și Duhul Sfânt care inaugurează timpul evanghelizării. Protagoniștii din Faptele Apostolilor sunt chiar un „cuplu” viu și eficace: Cuvântul și Duhul.

Dumnezeu „își trimite cuvântul pe pământ” și „cuvântul lui aleargă cu iuțeală mare” – spune Psalmul (147,4). Cuvântul lui Dumnezeu aleargă, este dinamic, irigă orice teren pe care cade. Și care este forța sa? Sfântul Luca ne spune că un cuvânt uman devine eficace nu grație retoricii, care este arta de a vorbi frumos, ci grație Duhului Sfânt, care este dýnamis a lui Dumnezeu, dinamica lui Dumnezeu, forța sa, care are puterea de a curăța cuvântul, de a-l face aducător de viață. De exemplu, în Biblie sunt istorii, cuvinte umane; dar care este diferența dintre Biblie și o carte de istorie? Cuvintele din Biblie sunt luate de Duhul Sfânt care dă o forță foarte mare, o forță diferită și ne ajută pentru ca acel cuvânt să fie sămânță de sfințenie, sămânță de viață, să fie eficace. Când Duhul vizitează cuvântul umane el devine dinamic, ca „dinamita”, capabilă deci să aprindă inimile și să explodeze schemele, rezistențele și zidurile de diviziune, deschizând căi noi și dilatând granițele poporului lui Dumnezeu. Și asta o vom vedea pe parcursul acestor cateheze, în cartea Faptele Apostolilor.

Cel care dă sonoritate vibrantă și incisivitate cuvântului nostru uman așa de fragil, capabil chiar să mintă și să se sustragă de la propriile responsabilități, este numai Duhul Sfânt, prin intermediul căruia Fiul lui Dumnezeu a fost născut; Duhul care l-a uns și l-a susținut în misiune; Duhul grație căruia i-a ales pe apostolii săi și care a garantat vestirii lor perseverența și rodnicia, așa cum le garantează astăzi și vestirii noastre.

Evanghelia se încheie cu învierea și înălțarea lui Isus, și conținutul narativ din Faptele Apostolilor pornește tocmai de aici, de la supraabundența vieții Celui Înviat transfuzată în Biserica sa. Sfântul Luca ne spune că Isus, „după pătimirea sa, li s-a prezentat viu, cu multe dovezi, arătându-li-se timp de patruzeci de zile și vorbindu-le despre cele privitoare la împărăția lui Dumnezeu” (Fap 1,3). Cel Înviat, Isus Înviat face gesturi foarte umane, cum ar fi a lua masa cu ai săi, și îi invită să trăiască încrezători așteptarea împlinirii promisiunii Tatălui: „veți fi botezați în Duhul Sfânt” (Fap 1,5).

De fapt, botezul în Duhul Sfânt este experiența care ne permite să intrăm într-o comuniune personală cu Dumnezeu și să participăm la voința sa mântuitoare universală, dobândind virtutea parresia, curajul, capacitatea de a rosti un cuvânt „ca fii ai lui Dumnezeu””, nu numai ca oameni, ci ca fii ai lui Dumnezeu: un cuvânt limpede, liber, eficace, plin de iubire față de Cristos și față de frați.

Așadar nu trebuie luptat pentru a câștiga sau a merita darul lui Dumnezeu. Totul este dat gratuit și la timpul său. Domnul dă totul gratuit. Mântuirea nu se cumpără, nu se plătește: este un dar gratuit. În fața dorinței puternice de a cunoaște cu anticipare timpul în care vor avea loc evenimentele anunțate de El, Isus le răspunde discipolilor săi: „Vouă nu vă este dat să cunoașteți timpurile sau momentele pe care Tatăl le-a stabilit prin propria autoritate. Însă, când va veni Duhul Sfânt asupra voastră, voi veți primi o putere și îmi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea și Samaria, și până la marginile pământului” (Fap 1,7-8).

Cel Înviat îi invită pe ai săi să nu trăiască prezentul cu neliniște, ci să facă alianță cu timpul, să știe să aștepte depănarea unei istorii sacre care nu s-a întrerupt ci înaintează, merge mereu înainte; să știe să aștepte „pașii” lui Dumnezeu, Stăpânul timpului și al spațiului. Cel Înviat îi invită pe ai săi să nu „fabrice” de la sine misiunea, ci să aștepte ca Tatăl să dinamizeze inimile lor cu Duhul său, pentru a se putea implica într-o mărturie misionară capabilă să se iradieze de la Ierusalim în Samaria și să treacă de granițele Israelului pentru a ajunge la periferiile lumii.

Această așteptare apostolii o trăiesc împreună, o trăiesc ca familie a Domnului, în sala de sus sau cenaclu, ale cărui pereți încă sunt martori ai darului cu care Isus s-a oferit discipolilor săi în Euharistie. Și cum așteaptă ei forța, dýnamis a lui Dumnezeu? Rugându-se cu perseverență, ca și cum n-ar fi mulți ci unul singur. Rugându-se în unitate și cu perseverență. De fapt, cu rugăciunea se învinge singurătatea, ispita, suspiciunea și se deschide inima la comuniune. Prezența femeilor și a Mariei, mama lui Isus, intensifică această experiență: ele au învățat cele dintâi de la Învățătorul să mărturisească fidelitatea iubirii și forța comuniunii care învinge orice teamă.

Să cerem și noi Domnului răbdarea de a aștepta pașii săi, de a nu voi „să fabricăm” noi lucrarea sa și să rămânem docili rugându-ne, invocându-l pe Duhul și cultivând arta comuniunii ecleziale.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 29.05.2019
Publicarea pe acest sit: 29.05.2019
Etichete: , ,

Documente pe teme asemănătoare:

Comentariile sunt închise.